Ola Bengtsson nekad replik på artikel med ”förlikningsbrev” från Tomas Åberg. Ola Bengtsson svarar här på Svea.

Yttrandefrihet

Tomas Åberg är ansiktet utåt för Näthatsgranskaren, som är en organisation som får pengar av staten för att leta efter inlägg på sociala medier som de anmäler för Hets mot folkgrupp (HMF). Eftersom det är socialt stigmatiserande att bli anmäld för HMF även om man inte blir fälld är det en avskydd verksamhet bland många människor som värnar det demokratiska samhällets principer om dialog och informationsutbyte.

Åberg har blivit kritiserad i sin egenskap av Näthatsgranskarens ansikte utåt. Folk som kritiserar honom framför att de inte anser att en person som är belagd med djurförbud och som smet från en anmälan om djurplågeri tills brottet hade preskriberats ska ha en sådan för yttrandefriheten tung roll.

De reagerar alltså efter ett moraliskt rättsmedvetande som säger dem att folk som ska ha sådan makt att kunna slå sönder livet för vanligt folk genom att anmäla dem för vad de har för åsikter ska vara en person som inte figurerat i sådana sammanhang som Åberg gjort. Folk tycker helt enkelt att det går illa ihop att ha den bakgrunden som Åberg har och samtidigt anmäla folk för HMF på statens uppdrag.

I samband med rättegången mot Ramona Fransson som jag skrev om den 20 januari kom så Åberg med ett förlikningsförslag till Lamotte.

Ett i sammanhanget sanslöst högt belopp krävs Lamotte på. Åberg har också andra krav som är märkliga med tanke på att det är en journalist som skrivit texten. Åberg kräver alltså att en journalist raderar sina texter om honom. Hela Åbergs brev finns publicerat i MagasinetParagraf den 20 januari.

När Ramona Franssons jurist och ombud i rättegången vill skriva en replik i MagasietParagraf blir han nekad.

Jag publicerar därför Ola Bengtssons replik här istället:

Angående den så kallade Näthatsgranskarens förslag till Joakim Lamotte

Den så kallade Näthatsgranskaren Tomas Åberg har tillskrivit journalisten Joakim Lamotte gällande förslag till ”förlikning” i vilket Åberg lovar att inte jaga och stämma de personer som delat Lamottes inlägg på Facebook. Brevet är publicerat i Magasinet Paragraf den 20 januari.

Huvudpersonen i den statligt finansierade föreningen Näthatsgranskaren, Tomas Åberg har reagerat kraftigt på en artikel journalisten Joakim Lamotte skrivit om Åberg.

Då åklagare valde att inte ta upp Åbergs förtalsanmälning satte Åberg igång att stämma personer som delat Lamottes artikel. Detta inte som brottmål utan som tvistemål.

Åberg har vid ett flertal tillfällen lyckats få sig tillerkänd skadestånd på mellan 5 000 och 15 000 kr.

Detta trots att en skada, i detta fall kränkningsersättning, endast kan utgå för en delning, ett och samma förtal, har Åberg lyckats bli ersatt för samma delning flera gånger.

Nu är det dock så att svensk skadeståndspraxis endast medger ersättning för liden skada en gång. Men teoretiskt skulle Åberg här kunna stämma över tiotusen personer som delat Lamottes inlägg. Möjligen är det denna insikt om vad som gäller som Åberg drabbats av när han nu vill förlikas.

Men hur skall då detta ”förlikningsförslag” bedömas? Ett förslag om att Åberg om han får 100 000 kr skall sluta stämma dem som delat Lamottes inlägg? Pactum Turpe? Är det ett avtal som rättsordningen accepterar?

Eller är det ett försök att tysta Lamotte genom vad som närmast liknar utpressning och i vart fall tangerar övergrepp i rättssak?

I vart fall avser vi att driva ett av Åbergs fall så långt det går. Eftersom Åbergs ”affärsidé” är en innovation och rättsläget är oklart torde det vara ett fall för HD. (Undertecknad har för övrigt ett antal vägledande HD-fall).

Slutligen

Sålunda står nu Lamotte inför ett dilemma. Om Lamotte inte går med på Åbergs krav, kommer Åberg fortsätta jaga och stämma pensionärer. Det synes som att Åberg nu tappat alla sina koncepter i sitt hat mot Lamotte och jakt på upprättelse med pensionärer som gisslan.

Avslutningsvis vill jag påminna om vi utan yttrandefrihet inte har någon frihet och att Ola Bengtsson i egenskap av ordförande för Yttrandefrihetsombudsmannen, YO, driver detta mål för allas vår framtida yttrandefrihet skull. Läs mer på Yttrandefrihetsombudsmannens hemsida, där du hittar information om hur du stödjer YO.