YO har startat. Yttrandefriheten under stark press. Utan yttrandefrihet ingen frihet.

Samhälle Yttrandefrihet

YO presenterade sig på Pressklubben i Stockholm i måndags. I videon som återger den första halvtimmen av evenemanget lämnar de en mycket engagerande och intressant presentation. Detta är en fråga som gäller oss alla. Utan yttrandefrihet har vi ingen frihet.

Videon finns upplagd på deras Facebooksida och på Youtube. Medverkande är deras ordförande juristen Ola Bengtsson och YO:s sekreterare Jan Sjunnesson.

Ola Bengtsson har jobbat som advokat i 40 år och är numera pensionär. Han kan med andra ord säga vad han vill och försvara vem han vill.

Ola Bengtsson är särskilt insatt och lämpad i den här frågan. Han har försvarat de personer som Näthatsgranskaren anser sig ha blivit förtalad av. Dessa är personer som har delat information om Tomas Åberg /Näthatsgranskaren som är offentlig information i rättsliga handlingar så det är inte någon hemlig eller okänd information som de har delat. De har skrivit om Åberg på EU-parlamentets webbsida och på Facebook och då har Åberg ansett att han är förtalad.

Åberg använder sig av så kallat förenklat tvistemål. Det är en form av mål som tidigare kallades småmål. Det går till så att Åberg skickar en räkning på skadestånd på 19 000 kr till en person som har delat den här informationen om honom eller delat ett inlägg på Facebook där till exempel Lamotte säger någonting om Åberg. Tyvärr har en del personer betalat in kravet till Åberg. Sedan finns det vissa personer som inte har betalat och då har Ola Bengtsson varit och företrätt dem i domstol.

Kommunikationsbyrån Etablissemanget, som jag tidigare skrivit om i artikel den 28 oktober var på plats och kommer även fortsättningsvis att samarbeta med YO.

I princip är Yttrandefrihetsombudsmannen en avläggare till Danmarks Tryckfrihetssällskapet, berättar Jan Sjunnesson.

Åtal mot Hets mot folkgrupp leder sällan till att man blir dömd för det. Istället används okynnesanmälningar mot människor för att upprätthålla åsiktsförtrycket. Det är en principiellt viktig fråga att man inte backar och att man förstår deras syfte, att sänka åsiktskorridoren.

Varför har Yttrandefrihetsombudsmannen grundats?

Yttrandefrihetsombudsmannen har fyra syften. Det första är att bevaka yttrandefrihetsfrågor nationellt och internationellt.

Det andra syftet är offentliga möten. Man skulle kunna ha ett möte om Leif Östling och ett möte om Biljana Martinovski som blev gripen på Arlanda för några veckor sedan till exempel, säger Sjunnesson. Offentliga möten om inskränkningar i yttrandefriheten görs inte av de sammanslutningar som man kunde förvänta sig skulle göra det. Det är därför en viktig roll för YO.

Det tredje syftet är att de ska bistå folk i den mån de kan med rättslig hjälp i dessa ärenden.

Det fjärde är att arbeta för att reformera lagen Hets mot folkgrupp och förtalsparagrafen som bland annat Tomas Åberg använder på ett väldigt otrevligt sätt.

Hur har Näthatsgranskaren/Åberg lyckats göra detta till en lönsam födkrok?

Åbergs jurist har skrivit själva mallen för stämningsansökan som han använder när han har letat upp någon att stämma för förtal. Sedan byter Åberg bara namn på vem han stämmer för förtal, betalar ansökningsavgiften på 900 kr och kan om han har tur se fram emot att få in 19 000 kr till sitt bankkonto.

Han räknar med att den han stämmer inte har råd att anlita en advokat och inte själv är juridiskt kunnig. Han utgår sannolikt ifrån att hans brev med krav på skadestånd kommer att framkalla tillräckligt mycket rädsla så att mottagaren hellre betalar in skadeståndsbeloppet på 19 000 kr.

Var det verkligen så här lagstiftaren tänkte att förenklat tvistemål skulle användas?

Ola Bengtsson resonerar i videoklippet om syftet med förenklade tvistemål och om det går att lyfta ett sådant här förfarande som det Åberg har satt i system till Högsta Domstolen. Det kan inte vara lagstiftarens mening att förenklat tvistemål ska användas på det sätt som Åberg har satt i system.

Meningen med förenklade tvistemål är att privatpersoner ska kunna ha råd att stämma till exempel tillverkare av produkter och liknande i ärenden som gäller mindre belopp, men som för den enskilde är tillräckligt stora.

Dessa förtalsmål som Åberg använder förenklade tvistemål på är otroligt komplicerade mål. Ola Bengtsson tar sig nu an de här målen i YO:s namn för att få tillstånd en ändring. Målet är att få bort möjligheten att använda förenklade tvistemål på det sätt som Åberg använder det .

Förr använde företag ordet ”högt i tak” för att beskriva sitt företag. Det förekommer inte längre.

Sjunnesson berättar att de funderar på att inrätta en YO-certifiering av företag där de anställda får säga vad de vill.

Det är efterfrågat av många människor att kunna veta vilka företag som står för yttrandefrihet. På Facebook finns stängda grupper där företagare med vissa åsikter som inte gillas av de som håller sig med så kallad värdegrund delar information med varandra och samarbetar just till följd av det värdegrundsförtryck som råder i samhället.

Åbergs förfarande är tveksamt

Ola Berggren vill understryka att man inte får utpeka någon för att vara brottslig utan att denne får en chans att rentvå sig. Det här som Åberg sysslar med kan alltså bedömas krocka med Europakonventionen. Eftersom Åberg använder sig av förenklat tvistemål blir frågan om den utpekade varit brottslig aldrig prövad och får då inte någon rättvis rättegång. Det är en fråga att ha med i beaktande framöver.

Jag har varit i kontakt med Jan Sunesson.

Han meddelar:

Du blir medlem i YO genom att betala årsavgift 150 kr till bankkonto 6154-892898488