Vad händer egentligen med covidröran?

Samhälle

Vad händer egentligen med covidröran

… och vad kan vi göra för att skydda oss och återhämta oss från angreppen på vår hälsa?

Varför skriver jag detta?

Den mänskliga arten är inte särskilt bra på att hålla flera tanketrådar igång samtidigt. Jag ser alla möjliga meningslösa bråk om antingen/eller om detaljer där svaret kan vara ”båda” eller ”alla”.

Detta är mitt försök att reda ut en del av röran, men för att kunna skriva övergripande måste jag anta att du som läser detta har vissa förkunskaper.

Eftersom vi fortfarande begränsas av algoritmer och censur använder jag ordet ”jabbar”. Jag bryr mig inte om att vara upprörd över det. Det, liksom mycket annat, är inget jag avser att lägga energi på. Jag tror att de som intresserat sig för ämnet förstår vad som avses.

Om virus existerar eller inte har ingen som helst betydelse för slutsatserna i denna artikel. Om du upprörs över att jag skriver ”virus”, höj blicken och fokusera på artikelns slutsatser, så får du bättre behållning av artikeln.

Det jag skriver bygger på att du som läser detta förstår grunderna för följande:

 • falskheten i hela pandemiberättelsen
 • tveksamheter om PCR-testerna och social distansering
 • vad våra äldre faktiskt dog av under pandemin (tiden före jab)
 • vad de unga faktiskt dog av under pandemin (tiden efter jab)
 • ungefär hur immunförsvaret fungerar
 • påståenden från alternativa läkare om spikeproteinet
 • protokoll utformade av alternativa läkare för covid och långcovid
 • påståenden om innehållet och effekterna av ”jabbarna”.

De tre variabler som trasslar ihop det hela.

 1. Som vanligt var många människor förkylda. Det är vad ett coronavirus är, och vi vet, eller hur, att PCR-testet tar upp viruspartiklar. Så visst var många människor förkylda. Men det var inte förkylningar som dödade eller nästan dödade folk. För många utvecklades denna förkylning till lunginflammation. De flesta som dog av sin förkylning eller influensa dog av lunginflammation, som folk gör varje år. Så, folk var sjuka – rationellt, vad gör man då? Förstärk immunförsvaret för att hjälpa din kropp att motstå allt som smittar och ignorera varje uppmaning från etablissemanet att isolera dig från resten av mänskligheten. Exponering är avgörande för att förvärva immunitet.

Åtminstone ett biovapen avfyrades mot mänskligheten.

Det kan vara så att detta coronavirus är särskilt otäckt sedan 2020.

Kanske manipulerades något hemskt fram i ett laboratorium för att bäras av en vanlig förkylning eller influensavirus och resulterade i spikeproteinet.

Det kan vara så att något sprejats i chemtrails.

Det kan också vara så att något otäckt blandades i injektioner som utgav sig för att vara vaccinationer långt före 2020, och det kan vara så att det finns något sådant som shedding med det där otäcka, från de jabbade till det ojabbade.

Det kan vara så att det så kallade spikeproteinet orsakar en del av skadorna på våra kroppar som benämns långcovid. Det kan vara så att grafenoxidnano-partiklarna eller något lika hemskt, från ”jabbarna”, dödar folk.

Flera av dessa påståenden kan vara sanna eller falska, i vilken grad som helst – samtidigt.

Biovapnet/-en kan orsaka något eller alla symtom som upplevs, även om det verkar finnas en övervägande del hjärt- och kardiovaskulära problem, till följd av både spikproteinet och ”jabbarna”.

Så vad ska vi då göra med den information vi tror oss ha? Det är rationellt att med nuvarande kunskapsläge minska intaget av alla gifter vi kan undvika, inklusive läkemedel, och att inte ta vaccination av något slag igen. Vi har ingen aning om vad som finns i någon av dem. Även injektioner hos tandläkaren kan nu vara riskabla.

Alla behöver detoxa, detoxa, detoxa. Vi behöver detoxa oberoende av vilka påståenden ovan som är sanna, eftersom vi ständigt är under massiva angrepp från konstgjorda gifter.

De nu aktuella kan vara värre och mer dödliga men samma principer gäller.

Behandla sjukdomar som visar sig i din kropp med naturliga och livsmedelsbaserade produkter. Västerländsk sjukvård har sin spetskompetens inom akutsjukvård, operationer och tillstånd där omedelbara åtgärder måste vidtas för att överleva. I övrigt är den inriktad på symtomdämpning, inte på läkning.

Vi vet faktiskt inte var många av dessa ”nya” sjukdomar kommer ifrån, och fler än normalt verkar inte svara på traditionella behandlingar, men i avsaknad av att förstå den sanna naturen av vad som orsakar den nuvarande strömmen av sjukdomar, får vi försöka göra det vi kan tills vi har mer kunskap. Perfekt blir det troligen inte, men alternativet, att inte göra någoting, är sämre.

Vi har även att förhålla oss till följande:

 1. Något annat som kan användas som ett vapen och som påverkar våra kroppar lanserades samtidigt som det första, 5G. 5G kan användas som ett vapen, men dess blotta existens, även om det bara är till för att implementera bättre kommunikation som det framställs, är en mördare, särskilt för elkänsliga. Elkänsliga är de som redan har en hög belastning av metaller i sitt system som fungerar som mottagare för de ovälkomna elektromagnetiska fälten som därmed orsakar överbelastning. Vi vet att dessa elektromagnetiska fält är skadliga för människors hälsa, vi vet att de första städerna som upplevde höga dödssiffror från förmodad covid var de första städerna som slog på 5G. 5G ställer till det för din kropps elektriska system och kommunikationssystem och förstärker sannolikt sjukdomar. Om du redan har något som är fel på dig kommer 5G sannolikt att göra det värre. Om du har återhämtat dig från något kommer 5G sannolikt att orsaka ett återfall. Om någon åkomma är påväg att blomma ut som ännu inte har visat sig, kommer 5G sannolikt att sätta igång den. Och låt oss inte glömma de metaller i jabbarna som kommer att göra folk mycket mer elkänsliga. 5G kan orsaka något av alla de symptom som upplevs, och i nuläget kan vi inte med säkerhet veta vilka.Så, vad gör vi? Vi måste stoppa utbyggnaden av 5G och vi måste lära oss att skydda oss från den och alla elektromagnetiska fält som vi kan skydda oss ifrån.5G är väsentligt för utbyggnaden av den elektroniska infrastrukturen som planeras för att implementera smarta städer, CBDCs och infrastrukturen för vem som har social kontroll. Utan 5G kan de inte göra det! Detta är tillräckliga skäl för att stoppa det.
 2. Dessutom måste vi stoppa dess angrepp på vårt folks nu mycket mer sårbara hälsa. Även om vi inte kan fly 5G, och vi inte kan riva alla 5G-master, måste vi lära oss att skydda oss mot 5G. Det finns mycket vi kan göra. Inget av det är perfekt, men varje åtgärd kan hjälpa. Ja, hängen av stenar med roliga namn fungerar. Det finns folk som har mätt upp strålningen med och utan dessa stenar. Behöver vi veta varför det fungerar för att hänga en sten för nån hundralapp i halskedjan? Nej, det tycker jag inte att vi behöver lägga vår energi på i nuläget.

Så vad betyder detta för oss alla?

Vi slösar sannolikt vår tid på att försöka identifiera om vi har okontrollerade spikprotein i våra kroppar, vaccinskador av olika slag eller 5G-skador. Med största sannolikhet har vi en kombination av alla tre, och troligen finns även andra orsaker som vi inte vet något om än. Problemet verkar för övrigt även kunna gälla de ojabbade. (Om vi ska tro forskning av Dr Ana Maria Mihalcea, som skriver på Substack. Enligt hennes forskning har det visat sig att även ojabbade nu är förorenade med samma blodkoaguleringsmedel som de jabbade. Gäller det alla ojabbade? Det vet vi förstås inte i nuläget.)

Det finns många andra angrepp på vår hälsa som sker vid denna tidpunkt, och vi maximerar sannolikt chansen till en hälsosam överlevnad om vi

 • Stärker immunförsvaret för att hjälpa kroppen att motstå allt som smittar.
 • Minska intaget och exponering för alla toxiner,  inklusive läkemedel i den mån det är möjligt. Ersätt plaster i ditt hem med naturliga material. Ersätt kemiska rengöringsmedel med naturliga. Varje belastning/toxin vi tar bort minskar trycket på vår kropp och gör det lättare för den att hantera smittor och toxiner i vår miljö som vi inte har kontroll över.
 • Detox, detox, detox.
 • Behandla sjukdomar och symtom med naturliga och livsmedelsbaserade produkter. Lär dig hur du undersöker vad din kropp behöver och administrerar detta själv.
 • Lär dig att skydda dig mot 5G.
 • Låt din intuition och magkänsla vägleda dig, och sätt dessa före dina (från etablissemanget förvärvade) kunskaper för att hitta läkningsmetoder.

Precis som vissa läkemedel visade sig vara användbara för att behandla det som kallades covid, kan vissa naturliga produkter visa sig användbara om de används för att avgifta de konstgjorda toxiner och energier som nu plågar mångas kroppar och stärka våra kroppars motståndskraft. Till exempel, det sägs att grönt te kunde bidra till att skydda invånarna i Hiroshima från effekterna av strålning. Skulle det också kunna skydda oss från effekterna av en annan typ av strålning? Detsamma kan sägas om massor av örter. Vi måste bara hitta dem.

Det finns en fantastiskt stor kunskapsbank om naturlig läkning och örtmedicin. I den nya tid vi nu lever i måste varje människa förvärva och utveckla sin personliga kunskapsbank.

Jag kommer därför inte att föreslå några metoder eller örter, och inte heller vilka herbalister eller naturläkare du som läser detta bör förlita dig på. Det är dig själv du bör förlita dig på.

Jag har flera gånger i den här artikeln skrivit vad jag anser inte vara gynnsamt att lägga energi på. Så vad är gynnsamt att istället lägga energi på? Det både enkla, och till en början svåra, svaret är – på din kontakt med din egen naturliga magkänsla. Det är faktiskt bara den du kan lita på.

Det är både fantastiskt och ovant att ta sin egen hälsa och sitt välmående i sina egna händer, men det är där vi står nu.

Jag önskar och tror att vi alla ska landa på fötterna stärkta av den utmaning som omständigheterna oundvikligen har ställt oss inför.

Allt gott. /Maya