Tiden arbetar emot västs styrande parasiter

Ekonomi Politik utrikes

Putin vet att världens folks fiende är hänsynslösa, vårdslösa och outgrundligt vettlösa men känner också deras oundvikliga nederlag.

Hur fångar man ett mycket farligt djur? Anfaller man det framifrån? Går man in genom ytterdörren? Signalerar man i förväg att man kommer att anfalla?

Både Putin och Xi vet mycket väl vad de ställs emot. Den nuvarande upprepningen av The Empire That Never Ended är mer än bara en mänsklig fiende, det är en andlig sådan, vilket jag misstänker är anledningen till att båda männen är så försiktiga med att engagera sig i direkt konflikt tidigare än vad som är absolut nödvändigt.

Det kan vara svårt att förstå deras försiktighet, i ljuset av deras överväldigande kombinerade ekonomiska, demografiska och militära fördelar, men det är just den försiktigheten och den medvetenheten som tycks få västs ledare i panik.

Rysslands försiktighet med att direkt möta väst och inte svara hårt på västerländska provokationer ger utdelning på kanske oväntade sätt.

1) Ryssland får strategisk kunskap om de faktiska förmågorna och svagheterna hos västs vapensystem och militära taktiker, och västs möjlighet att försörja Ukraina med ammunition (som används av Ukraina på ohållbara nivåer).

Väst kan helt enkelt inte skala upp produktionen av ammunition i den takt Ukraina använder den. Jag skrev om detta i juli 2022 om du vill läsa mer om detta.

Denna verklighet borde vara en konkret varning till västländer. Industrikrigföringens återkomst väst inte kan matcha.

2) Ryssland är medvetet om de fortsatta framstegen av det stora uppvaknandet i väst, det vill säga vetskapen om att västerländska regeringar, militärer och institutioner styrs av en elit som är fientlig mot dess arvsbefolkningar, och förväntar sig därför att se ett minskande stöd från västerländskt folk för regeringarna. Även i detta avseendet arbetar tiden för Ryssland.

3) Ryssland kan också se den kraftiga minskningen av varje samhällsmått i väst: social sammanhållning, allmän moral, folkhälsa, finansiell stabilitet och militär beredskap.

Med dessa tre nedbrytande processer i samspel är det mest strategiska som Ryssland och Kina kan göra att bida sin tid, eftersom tiden själv kommer att agera för att minska västvärldens styrka att militärt möta dem på slagfältet.

Det militära slagfältet är inte det enda, och inte ens det utslagsgivande i den här kampen.

Putin och Xi för den här kampen på det diplomatiska och ekonomiska slagfältet.

Lavrovs diplomariska och respektfulla kontakter med afrikanska länders ledare och Rysslands många strategiskt viktiga beslut har lett till att de flesta afrikanska länder och även många länder i Sydamerika inte stödjer de ekonomiska sanktioner mot Ryssland som USA har försökt tvinga på världen, men bara har lyckats tvinga på Europa.

I Mellanöstern har Xi mäklat fred, vilket kraftigt försvagat USAs makt i den delen av världen, inklusive kontrollen över oljan.

USAs relation med Saudiarabien är mycket frostig, och Saudiarabien har ansökt om att gå med i BRICS. Grunden för petrodollarn kan sägas bygga på att Saudiarabiens olja backar upp USD. Detta gäller inte längre. Saudiarabien vägrade släppa på mer olja på marknaden när Biden nyligen bad dem göra det för att sänka oljepriset. Istället sänkte Saudiarabien mängden olja på marknaden.

Indien har inte heller anslutit sig till sanktionerna, utan fungerar nu som mellanhand vid Europas köp av olja. Tack vare fördelaktiga avtal med Ryssland köper de olja billigt av Ryssland och säljer oljebaserade produkter dyrt till Europa. Europa låtsas att det inte är rysk olja – för det finns inte tillräckligt mycket icke rysk olja på marknaden. Även Venezuela, ännu ett land med stor potential på energimarknaden, har ansökt om att gå med i BRICS.

Världens länder ser hur USA missbrukar sin makt med dollarn som reservvaluta, ett allvarligt exempel ur dessa länders synpunkt är genom att stjäla Rysslands valutareserv som låg i västerländska banker i dollar. De frågar sig givetvis när detsamma kommer att hända dem om de agerar på ett sätt som inte faller USA i smakten, och placerar sina valutareserver på sätt som är säkrare. Även genom att införa ekonomiska sanktioner mot länder som går emot USas intressen har USA undergrävt förtroendet för USD. Länder som befinner sig utanför det västerländska finansiella systemet är helt enkelt säkrade mot ekonomiska sanktioner.

Många länder använder nu sina egna lokala valutor utan inblandning av dollarn när de handlar med varandra.

Detta försvagar USAs möjligheter att printa dollar för att finansiera sin militär och kriget i Ukraina. Det försvårar även USAs möjlighet att föra krig med Kina med Taiwan som förevändning.

Många länder har ansökt om att ansluta sig till BRICS. BRICS planerar att skapa en egen valuta som de handlar med inbördes.

Detta innebär att USD efterfrågas i mindre omfattning, vilket minskar efterfrågan på USAs statsobligationer. Detta gör att USA får betala högre ränta på sin gigantiska statsskuld. Även om många i väst fantiserar om att detta kan pågå länge, finns det inget som tyder på det.

Jag har läst flera analytiker som hävdar att det tar stopp när USD utgör 40 procent av den internationella handeln.

Detta är trots allt ett problem USA skapat och som de inte ska skyffla över på Europas länder, som de gör nu genom att tvinga på oss ekonomiska sanktioner mot Ryssland och även numera även pressa oss att inte göra affärer med Kina.

Som väl är är USA ett sjunkande imperium.

Allt sammantaget försvagar USA finansiellt, diplomatiskt och militärt, och denna försvagning ökar med tiden.

Tiden jobbar för Ryssland och Kina. Ju långsammare kriget i Ukraina går, destå mer försvagas USA och risken för att USA är starkt nog för att starta ett krig med Kina med Taiwan som förevändning minskar.

USA har sedan dollarn blev reservvaluta kunnat köpa saker från andra länder med upptryckta pengar som inte kostat dem ett dugg att trycka. Om ett land vägrat att sälja sina varor för USAs papperspengar så har de helt enkelt hotat med krig eller mördat eller avsatt ledaren i det landet.

Med ett försvagat USA minskas deras möjligheter att styra världen med skräck på det sättet.

Ju svagare USD blir, destå högre inflation blir det i USA, eftersom petrodollarns försvagning gör att USA får börja följa samma regler som alla andra länder och betala verkliga kostnader för det de importerar, och börja exportera det andra länder efterfrågar om de vill kunna importera.

Tiden jobbar också för vårt folk. Den parasitklass, styrda av finansmaffian (som även styr USA) som håller vår nation och vårt folk fångade i EU är helt beroende av ett finansiellt, diplomatiskt och militärt starkt USA. USA har till och med en plats i EU-kommisionen om någon trodde att EU var en europeisk historia.

Så när man tittar på den övergripande bilden, så finns det mycket att vara positiv över i nuläget. Den dag EU faller och USA inte längre har makt att trycka ner Europa för sina egna intressen (nu senast Tyskland med Nordstream) och starta krig som startar floder av migranter till vårt land, är framtiden ljus för vårt folk.

Glöm aldrig att vi är ett starkt och envist folk med ett kargt starkt sinne när det behövs.

Allt gott. /Maya