Louise Erixon vinner i Förvaltningsrätten. Välfärd går före partistöd. Sölvesborg är ett föredöme.

Politik inrikes

Kommunstyrelsen ordförande i Sölvesborg meddelar idag på sin Facebooksida att de vunnit en viktig seger i Förvaltningsrätten.

Erixon skriver:

SÖLVESBORGSMODELLEN FÖR PARTISTÖD FÅR RÄTT I FÖRVALTNINGSRÄTTEN

När Samstyret tog över makten i Sölvesborgs kommun valde vi att göra besparingar på partistödet. Detta är medel som tilldelas de politiska partierna i kommunerna och som dessa får använda som de vill.

Samstyret valde att sänka stödet i enlighet med en ”Robin Hood-modell” som vi tagit fram och som innebär att de större partierna drabbas hårdare än de mindre genom en progressiv sänkning. Motiveringen till detta var att vi inte ville utarma småpartierna då det direkt hade påverkat deras förutsättningar att kunna fortsätta synas och finnas.

Syftet med sänkningen var, förutom att mer pengar skulle gå till välfärden, att stimulera traditionellt folkrörelsearbete, eftersom vi tror att det är viktigt för demokratin.

”Solidariska” Socialdemokraterna, som förlorat mest på sänkningen, överklagade givetvis detta. Nu har Förvaltningsrätten i Växjö dock godkänt Samstyrets beslut. Så om ni ute i kommunerna också vill sänka partistödet utan att det ska slå för hårt mot de mindre partierna, kan ni nu använda er av Sölvesborgsmodellen.

2 thoughts on “Louise Erixon vinner i Förvaltningsrätten. Välfärd går före partistöd. Sölvesborg är ett föredöme.

Comments are closed.