Den amerikanska regeringen, inklusive dess underrättelsetjänster, är inblandade i olaglig och grundlagsstridig censur. 

Politik utrikes Yttrandefrihet

° Genom dokumentationen som erhållits genom en nyligen genomförd rättegång mot Vita huset och Twitter-filerna som släppts av Elon Musk, har det blivit ganska tydligt att alla aspekter av den amerikanska regeringen, inklusive dess underrättelsetjänster, är inblandade i olaglig och grundlagsstridig censur.

° Vi har nu bevis på att FBI har agerat som den främsta anstiftaren och genomföraren av regeringens illegala censur av amerikaner. FBI har också aktivt blandat sig i flera val – allt detta samtidigt som de har uppfunnit berättelsen om att främmande nationer blandar sig i.

° Twitter har arbetat hand i hand med det amerikanska försvarsdepartementet för att hjälpa amerikanska underrättelsetjänster i deras ansträngningar att påverka utländska regeringar med hjälp av falska nyheter, datoriserade deepfake-videor och bots.

° Twitter-filerna avslöjar också att kongressmedlemmar har en direkt linje till Twitter och har fått konton avstängda för deras räkning och innehåll har tagits bort efter dessas egna infall.

° Upptäcktsdokument från en stämningsansökan mot Vita huset inlämnad av riksåklagaren i Missouri och Louisiana visar att minst 67 federala anställda från mer än ett dussin byråer också är engagerade i illegal censurverksamhet. Detta inkluderar medhjälpare till president Biden, som pressade sociala medieföretag att ändra sin policy för att passa Vita husets krav på censur.

°°°

Genom dokumentationen som erhållits genom en nyligen genomförd rättegång mot Vita huset och Twitter-filerna som släppts av Elon Musk, har det blivit tydligt att alla aspekter av den amerikanska regeringen, inklusive dess underrättelsetjänster, är inblandade i olaglig och grundlagsstridig censur.

 

I videon ovan intervjuar Fox News-värden Tucker Carlson den oberoende journalisten Matt Taibbi, som har tillbringat veckor med att sålla igenom de släppta Twitter-filerna och rapporterat om innehållet.

Det är viktigt att påpeka är att vi nu har bevis på att FBI har agerat som den centrala anstiftaren och genomföraren av regeringens illegala censur av amerikanernas politiska och medicinska åsikter.

Byrån har också, regelbundet och av okända syften, bett Twitter att avslöja var specifika Twitter-användare befinner sig, såsom skådespelaren Billy Baldwin.

Dessutom visar interna PM, e-postmeddelanden och dokument från Department of Homeland Security (DHS) att DHS har arbetat med att utöka sitt inflytande över tekniska plattformar i flera år, så statlig censur är inte ett svar på covid-krisen. Inte heller är censuren begränsad till covid eller folkhälsoinformation i allmänhet.

Bevis visar att FBI aktivt har blandat sig i flera val – allt samtidigt som de uppfann berättelsen om att främmande nationer var inblandade.

Propagandan som i förlängningen ödelägger liv

Detta är särskilt viktigt att lägga på minnet eftersom amerikanernas villighet att lägga skattepengar på konflikten i Ukraina bygger på att amerikanerna är ovänligt inställda till Ryssland. I flera år före konflikten i Ukraina har propaganda hamrats ut att Ryssland har påverkat valresultatet i USA. Så skapas ett narrativ som ger USAs regering det propagandamässigt nödvändiga utrymme och stöd som de behöver för att sända enorma mängder vapen och pengar till Ukraina.

Utan detta falska narrativ om rysk valpåverkan i amerikanska val kanske Ukraina hade sluppit konflikten, utan istället varit ett neutralt men helt land med framtidsutsikter, och framförallt med sin manliga befolkning vid liv. Så allvarmiga följder kan ett narrativ som sprids få.

Som noterat av senator Josh Hawley, R-Mo., är den här typen av aktiviteter ”det största hotet mot vår konstitutionella demokrati idag.”

Som bara ett exempel vet vi nu att FBI planerade att släcka Hunter Biden-berättelsen om den bärbara datorn långt innan den första rapporten om den publicerades.

I samarbete med Twitter, Facebook och Aspen Institute höll FBI en bordsövning för att öva på att forma medias bevakning av en potentiell ”hack and dump”-operation som involverade Hunter Biden-material. Som rapporterats av New York Post:

”Den övningen togs i praktisk användning veckor senare, när The Post spred nyheten om Hunter Bidens ökända bärbara dator – som antingen ignorerades eller förminskades av de flesta vanliga nyhetskanaler och undertrycktes av både Twitter och Facebook.”

Det finns också bevis som visar att FBI har skyddat Hunter Biden och arbetat med sociala medier för att censurera dålig press om honom så långt tillbaka som 2018.

Det jobbet underlättades sannolikt av att tidigare FBI-agenter enligt uppgift arbetar på både Twitter och Facebook.

Till exempel tillbringade Jim Baker tre decennier med FBI innan han blev Twitters chefsadvokat, och Facebook sysselsätter inte mindre än 115 ”tidigare” anställda på FBI, CIA, NSA och andra underrättelsetjänster, varav de flesta nu arbetar på Facebooks avdelning för innehållsmoderering.

Oroväckande nog har vi nu också bevis som visar att även om Twitter insisterade på att det slog ner på hemliga regeringspropagandakonton, så spårade de bara upp och förbjöd utländsk regeringsanknuten propaganda samtidigt som de arbetade hand i hand med det amerikanska försvarsdepartementet för att hjälpa amerikanska underrättelsetjänster i deras ansträngningar att påverka utländska regeringar med hjälp av falska nyheter, datoriserade deepfake-videor och bots. Som rapporterats av The Intercept:

”Bakom kulisserna gav Twitter godkännande och särskilt skydd till den amerikanska militärens onlinepsykologiska operationer. Trots vetskapen om att Pentagons propagandakonton använde uppenbara identiteter, stängde inte Twitter av många på cirka två år eller mer. Vissa är fortfarande aktiva…

Under 2017 skickade en tjänsteman från U.S.C. Central Command (CENTCOM) till Twitter en lista med 52 arabiska konton som de använder för att förstärka vissa meddelanden. Tjänstemannen bad om prioriterad service för sex konton, verifiering för ett och ”vitlista” förmågor för de andra.”

Vitlistade konton har en ”validerad” status som liknar den för den blå bocken, vilket säkerställer att de marknadsförs i sökningar. Dessa konton blir inte heller skuggbannade eller begränsade på annat sätt.

För att lägga ont till skada har FBI använt skattebetalarnas dollar för att betala Twitter för deras censur- och propagandatjänster – mer än 3,4 miljoner dollar bara mellan oktober 2019 och februari 2021.

FBI har dock inte agerat ensamt. Långt ifrån. Twitter-filerna avslöjar att medlemmar av kongressen har en direkt linje till Twitter och har fått konton avstängda för deras räkning och innehåll tagits bort på deras infall. Som rapporterats av MSN:

”… Taibbi … rapporterade att Twitter ”fick en häpnadsväckande mängd förfrågningar från tjänstemän som bad om att personer som de inte tyckte om skulle bli förbjudna.” Ett exempel som han delade var ett som skickades i november 2020 av [Rep. Adam] Schiffs kontor, som kontaktade Twitter i hopp om att teknikjätten skulle vidta åtgärder angående ”påstådda trakasserier från QAnon-konspiratister” mot Schiffs personal, inklusive medhjälparen Sean Misko.

”Ta bort allt innehåll om Mr. Misko och annan kommittépersonal från er tjänst –  inkludera citat, retweets och reaktioner på det innehållet”, löd begäran till Twitter. ”Stäng av de många konton, inklusive @GregRubini och @paulsperry, som upprepade gånger har främjat falska QAnon-konspirationer.”

Andra regeringsledare har varit mindre hemliga i sina censureringsoperationer. Sen. Elizabeth Warren skrev till exempel ett öppet brev till Amazon och krävde att de skulle få bort Dr Mercolas bok ”The Truth About COVID-19.”

På samma sätt hotade två statsåklagare, Letitia James och William Tong, offentligt sociala medieföretag med juridiska konsekvenser om de vägrade att censurera ”dussinet felaktig information”. President Joe Biden uppmanade också offentligt sociala medieplattformar att förbjuda Dr Mercolas konton. Men det blir värre.

Upptäcktsdokument från en process mot Vita huset inlämnad av riksåklagaren i Missouri och Louisiana (Eric Schmitt och Jeff Landry) visar att minst 6714,15 federala anställda från mer än ett dussin byråer är engagerade i den här typen av illegal censurverksamhet. Detta inkluderar tjänstemän från:

Konsulter från det strategiska kommunikations- och marknadsföringsföretaget Reingold anlitades också för att hantera regeringens maskopi med sociala medier i denna avsiktliga ansträngning att kränka amerikanernas konstitutionella rätt till yttrandefrihet.

I en artikel för The Wall Street Journal den 8 januari 2023 granskade Jenin Younes och Aaron Kheriaty en serie e-postmeddelanden mellan Vita husets digitala mediachef Rob Flaherty och en Facebook-chef, som illustrerar hur Vita huset pressade företaget att censurera och ta bort vaccininnehåll trots att Facebook själv karakteriserade materialet som ”ofta sant innehåll:”

”Nysläppta dokument visar att Vita huset har spelat en stor roll i att censurera amerikaner på sociala medier. E-postutbyten mellan Rob Flaherty … och chefer för sociala medier bevisar att företagen införde covid-censurpolicyer som svar på obevekliga, tvångsmässiga påtryckningar från Vita huset – inte frivilligt.”

Flaherty krävde också att Facebook skulle begränsa spridningen av viralt innehåll på WhatsApp, en privat meddelandeapp med bred räckvidd bland ”invandrargemenskaper och grupper färgade”. Till slut gick Facebook med på alla Flahertys krav för att förhindra spridningen av vaccinationstveksamhet och kontrollera politiskt tal. Som noterats av Younes och Kheriaty:

President Biden, pressekreterare Jen Psaki och kirurggeneral Vivek Murthy … lovade offentligt att hålla plattformarna ansvariga om de inte höjde censuren. Den 16 juli 2021 frågade en reporter Mr. Biden [om] hans ”meddelande till plattformar som Facebook.”

Han svarade: ’De dödar människor.’ Herr Biden hävdade senare att han menade att användare, inte plattformar, dödade människor. Men rekordet visar att Facebook själv var målet för Vita husets presskampanj.”

Flaherty hade också Google i sitt hårkors och anklagade YouTube för att ”’tratta'” människor till vaccinationstveksamhet, och tillade att denna oro ”delades på de högsta (och jag menar de högsta) nivåerna i Vita huset.”

”Dessa e-postmeddelanden skapar ett tydligt mönster”, skriver Younes och Kheriaty. ”Mr. Flaherty, som representerar Vita huset, uttrycker ilska över företagens underlåtenhet att censurera covid-relaterat innehåll till hans belåtenhet. Företagen ändrar sin policy för att möta hans krav. Som ett resultat tystades tusentals amerikaner för att de ifrågasatte regeringens godkända covid-berättelser.

Två av målsägandena i Missouri, Jay Bhattacharya och Martin Kulldorff, är epidemiologer som flera sociala medieplattformar censurerade på regeringens uppdrag för att ha uttryckt åsikter som var vetenskapligt välgrundade men som avvek från regeringens linje – till exempel att barn och vuxna med naturliga immunitet från tidigare infektion inte behöver covid-vaccin …

Det första tillägget i konstitutionen hindrar regeringen från att engagera sig i åsikts-baserad censur. Läran om statlig handling hindrar regeringen från att kringgå konstitutionella restriktioner genom att underordna privata företag att uppnå förbjudna mål indirekt.

Regeringens försvarare har fallit tillbaka på påståendet att samarbetet från teknikföretagen var frivilligt, där de drar slutsatsen att det första tillägget inte är inblandat. Resonemanget är tveksamt, men även om det vore giltigt har premissen nu visat sig vara falsk.

Flahertys e-postmeddelanden visar att den federala regeringen olagligt tvingade företagen i ett försök att säkerställa att amerikaner endast skulle exponeras för statligt godkänd information om COVID-19. Som ett resultat av denna grundlagsstridiga statliga åtgärd fick amerikaner det felaktiga intrycket av ett vetenskapligt ”konsensus” om kritiskt viktiga frågor kring covid-19.”

Sammantaget visar avslöjandena från Twitter-filerna och denna rättegång att de flesta, om inte alla, aspekter av den amerikanska regeringen har beväpnats i hemlighet för att undergräva och kringgå folkets konstitutionella rättigheter.

Det är mycket allvarligare än vad jag trodde i början. ~ Matt Taibbi

Som noterat av Taibbi i sin Fox News-intervju:

”Det här är inte en partisk berättelse. Det är en berättelse om arkitekturen hos underrättelsetjänsten och brottsbekämpande myndigheter som lägger vantarna på yttrandefriheten, och om människors förmåga att kommunicera med varandra via plattformar som Twitter och Facebook. Och det gör de. detta på ett mycket djupgående sätt – det är mycket allvarligare än vad jag trodde i början …”

Även om faran Amerika befinner sig i som nation är mycket allvarligare än någon misstänkt, finns det några goda nyheter.

En ny vald kommitté, som leds av rep. Jim Jordan, har lanserats för att utreda regeringens beväpning, politiseringen av FBI och DOJ:s utredning om och trakasserier av föräldrar som uttalat sig mot covid-mandat, kritisk rasteori och sexualisering av deras barn på skolstyrelsens möten. Som rapporterats av The Post Millennial:

”Den här utredningspanelen kommer att kräva e-post och korrespondens mellan Biden-administrationen och stora teknikföretag, och följer de massiva avslöjanden som kom fram genom det senaste släppet av Twitter-filerna.

Representanthusets nyblivna talman Kevin McCarthy … blev ombedd att bilda kommittén som en del av förhandlingarna som förde honom till makten …

Undersökningen av kommunikationen mellan teknikjättar och president Bidens medhjälpare kommer att leta efter regeringstryck som kunde ha resulterat i censur eller trakasserier av konservativa – eller undertryckande av debatten om polariserande politik, inklusive CDC om COVID …”

Även om det är troligt att statlig personal och myndigheter kommer att försöka ignorera kommitténs begäranden om information, har kommittén stämningsbefogenheter och kommer förhoppningsvis att vara djärv nog att använda den.

Tyvärr, eftersom GOP inte kontrollerar senaten, är det osannolikt att de kommer att kunna anta några nya lagar baserat på kommitténs resultat. Som sagt, lagstiftning för att straffa statlig censur har redan införts.

Protecting Speech from Government Interference Act20 (HR.8752), som infördes av tre republikanska husrepresentanter i parlamentets övervaknings- och reform-, rättsväsende- och handelskommittéer, inklusive Jordanien, syftar specifikt till att förhindra federala anställda från att använda sina positioner för att påverka censurbeslut av tekniska plattformar.

Lagförslaget skulle skapa restriktioner för att förhindra federala anställda från att be eller uppmuntra privata enheter att censurera privata yttranden eller på annat sätt motverka yttrandefrihet och införa påföljder, inklusive civilrättsliga böter och disciplinära åtgärder för statligt anställda som underlättar censur på sociala medier.