Bill Cash höll ett passionerat pro-Brexit-tal efter gårdagens omröstning. ”Nu är tiden inne att bryta bojor!”

EU Politik utrikes

Bill Cash inledde ett fantastiskt anförande med att berätta om sin kamp i årtionden för att säkra Brexit när han hyllade den stora historiska dagen när Storbritannien kommer att bryta de bojor som EU tvingat på landet.

Cash berättade om sina försök att befria Storbritannien från de begränsningar de stått under på grund av EU-medlemskapet sedan 1980-talet och berättade stolt om sitt uppror mot Maastrichtfördraget. – För mig har detta varit en lång resa. Mitt första ändringsförslag i frågan om suveränitet lämnade jag in i juni 1986, under den gemensamma europeiska lagen. Jag fick inte ens diskutera förslaget. Han vände sig till talman Lindsay Hoyle och fortsatte: – Jag avbröts av en av dina föregångare när jag vågade föreslå att förslaget skulle diskuteras.

Faktum är ju att vi har gått vidare med Maastrichtfördraget. Jag har haft äran och förmånen att få leda upproret mot det eftersom det behövdes för att stoppa den europeiska regeringen, vilket är vad det fördraget handlade om.

Sedan fortsatte vi med Nice, sedan Amsterdam och sedan Lissabon. Maastrichtfördraget 1992 markerade övergången från Europeiska gemenskapen till Europeiska unionen. Nicefördraget och fördragen i Amsterdam och Lissabon är en serie avtal mellan EU:s medlemsländer som uppdaterar den konstitutionella grunden för Brysselregeringen.”

Bill Cash kritiserar tidigare premiärministrar.

Bill Cash använde också sitt tal till kritisera tidigare brittiska premiärministrar som Tony Blair och John Major som kontinuerligt dök upp på TV för att varna om den negativa inverkan som de trodde att Brexit skulle ha på Storbritannien.

”Dessutom vet det brittiska folket att detta är en av de stora ögonblicken i brittisk historia. Vi kommer att fortsätta handla med Europeiska unionen. Vi kommer att ha global handel. Vi kommer att få tillbaka vår demokrati och suveränitet. Detta är ett stort ögonblick i vår historia.”

Johnson om Maastrichtfördraget som skapade EUs första steg mot federation.

Boris Johnson har upplevt EU från första parkett då han arbetade som Telegraphs Brysselkorrespondent mellan 1989 och 1994.

I somras diskuterade Boris Johnson detta. Enligt Johnson var ett viktigt och övervägande skäl till att skapa Maastrichtfördraget Sovjetunionens fall. Efter att Berlinmuren föll i november 1991 och Sovjetunionen föll återförenades Tyskland. Johnson menar att det fanns en rädsla för att Tyskland nu skulle dominera Europa. Man var tvungen att hitta ett sätt att kontrollera Tyskland för att motverka den nya styrkan hos landet.

I Paris var svaret att bygga upp institutionerna i EEG till den punkt där Tyskland var ”inlåst” i en federal ekonomisk och politisk union. De hoppades att det på något sätt skulle fylla det vakuum som Sovjetunionens kollaps lämnade.

EEG var inte tänkt att vara motståndare till USA utan skulle fungera som en motpol. Johnson hävdar att Maastrichtfördraget, som undertecknades i februari 1992, skapade en ny union. Hans artiklar om Maastricht ansågs ha förvärrat spänningarna mellan fraktioner från EES-skeptikerna och EES-anhängarna i Torys och att det slet isär partiet.

Vad händer framöver i Storbritannien?

Efter att ha säkerställt en majoritet på 80 platser i underhuset förra torsdagen förde premiärminister Boris Johnson tillbaka sitt föreslagna Brexit-avtal till kammaren för att få ledamöter att rösta om det. Syftet är att få avtalet att gå igenom både underhuset och överhuset i mitten av januari för att få Europaparlamentet att granska texten och också rösta igenom det före den 31 januari när tidsfristen är satt för Brexit.