Är regeringen påväg att införa gråzonsläge där all kritik av regimen är straffbar?

Regeringen begär utökade befogenheter som skulle göra att de inte behöver gå via riksdagen för beslut som inskränker våra fri- och rättigheter. Det kan låta helt naturligt mitt i en pandemi, men är faktiskt inte alls nödvändigt för att genomföra de åtgärder som pandemin kräver. Regeringen vill ha kraftigt ökade maktbefogenheter för att bekämpa coronapandemin […]

Continue Reading

Tyskland vill lagstifta för att tvinga nätleverantörer att lämna ut data om misstänkt ”näthat”.

Angela Merkels regering förbereder ett nytt lagförslag som kommer att tvinga Internetleverantörer att överlämna data, inklusive lösenord, om någon anklagas för att ha uttalat ”hat” online. De lagar som stiftas i ett EU-land kan framöver även komma att gälla i alla andra EU-länder. I en dom i Europeiska Unionens domstol den 3 november som jag […]

Continue Reading