BRå rapporten och lögnerna

Politik utrikes

Den ”oberoende” tvångsfinansierade Public service har blivit anmälda till Granskningsnämnden för sin allt annat än opartiska kritik mot den vetenskapliga rapporten om Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) politisering. 

I reportaget förespeglar de tittarna att flera forskare ansåg sig felciterade i rapporten. Det visar sig vid närmare kontroll att det inte ens var ett felaktigt citat. 

Anmälaren skriver:

”Genom sättet att genomföra intervjun, klippa och sätta rubriken fick inslaget för det första det att framstå som att vi tog tillbaka något som vi faktiskt inte ens skrivit i rapporten. För det andra så uttrycks det på ett sätt att man som tittare uppfattar att det är fler än en forskare som kommit med kritik om att blivit felciterat. För det tredje bereds vi inte möjlighet att kommentera den påstådda felciteringen som strikt sett inte handlar om en felaktighet i ett citat utan om inramningen av detta som gjorts för att skydda källan. 

När det gäller sättet att genomföra intervju samt hur intervjun presenteras i inslaget vill vi särskilt göra er uppmärksamma på det som står i rapporten: ”Med tanke på kritik som riktats mot att BRÅ har en stark anknytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet väcker nuvarande bemanning av råden frågor” (sidan 53) och hur det sedan framställs i programmet – att det verkar som vi själva påstår att Brå har en stark anknytning till det socialdemokratiska partiet när vi i själva verket refererar till andras utsagor om detta.”

Med tanke på att Public service numera är tvångsfinansierat flera år framåt är det särskilt viktigt att de är noggranna med att inte själva ge sig in som en politisk aktör. Särskilt inte i ett så känsligt och politiskt laddat sakpolitiskt område. 

Rapporten som sådan kommer fram till att det finns problem inom BRÅ med politisk styrning. De som uttalar sig är anställda inom BRÅ och har fått svara anonymt. Detta är givetvis mycket känsligt. De ska ju fortsätta arbeta där. Flera av dem har säkerligen tänkt efter både en och två gånger innan de svarar ärligt på frågorna. 

När så Public service på detta sätt försöker förminska och förringa det rapporten säger genom att misstänkliggöra resultatet är det mycket allvarligt. 

Det är tillräckligt allvarligt att det i rapporten framkommit att BRÅ tagit politiska hänsyn när de framfört tolkningar av brottsstatistik. Det kan mycket väl ha påverkat politiska beslutsfattare och allmänheten under mycket lång tid och starkt bidragit till den situation vårt land nu befinner sig i. 

Med felaktiga uppgifter om brottsutvecklingen och genom att inte ta fram ny statistik inom efterfrågade brottstyper kan felaktiga slutsatser ha dragits under mycket lång tid.

När nu äntligen en rapport tar fram denna viktiga kunskap så står alltså Public service och försöker att förringa resultatet. De vill alltså att vi ska fortsätta på denna okunskapens väg rakt ner i en brottsutveckling som bara förvärras år från år, istället för att försöka komma tillrätta med politiseringen inom myndigheten så att vi kan få relevanta beslutsunderlag. 

Det är svårt att se att ett Public service som så tydligt går regeringens ärenden kan överleva särskilt länge. Vad ska vi med dem till när vi lika gärna kan ha sändningar direkt från Rosenbad?

Ingen blir precis chockad över att BRÅ censurerat ännu en av deras vetenskapliga rapporter. Brå som lyder under svensk regering har systematiskt ändrat innehåll i rapporter. Enfiligt intervjuade har de blivit utsatta för påtryckning.

Bland annat går det att läsa i rapporten att svenska myndigheter har censurerat fakta och tagit politiska hänsyn när de presenterat statistik.

Utdrag ur rapporten:

Vad som är tydlgt är att forskarna gjort som jobb och att tyvärr styrs även BRÅ av regeringen.

 

 

1 thought on “BRå rapporten och lögnerna

Comments are closed.