Nu sänker man pensionerna och man sparkar på dom som redan ligger. Nu får det vara nog!

Politik inrikes

Hans Sandin: Detta är Socialdemokratisk politik som man knappt kan tro är sann. Samtidigt som man vräker ut miljarder till företag, invandring och bistånd ska man sänka pensionerna. Den svenska strategin är helt otrolig och omoralisk.

Staten måste ta ett tydligt ansvar för pensionerna vilket man inte gör i dag. När det fattas pengar i systemet av olika anledningar där invandringen är en anledning ska staten skjuta till det belopp som fattas. Inget annat är acceptabelt!

Ansvaret för pensionerna ska ligga på staten och inte på ”Pensionsgruppen” som bör avvecklas i det snaraste.
Pensionsgruppen har nu funnits i väldigt många år och är till endast för att hålla nere pensionerna så mycket det bara går.

Då kan man fråga sig vilka det är som sitter i denna grupp? Jo, det är följande partier S, MP, C, L, KD och M alltså alla utom (SD) och (V)

Då blir min fråga till dig? Tänker du fortsätta att rösta på dessa partier och vad händer om du gör detta?

Jo, du bekräftar att dom här partierna kan fortsätta på samma sätt som tidigare och hålla nere pensionerna så mycket det bara går och nu får vi höra att pensionerna ska sänkas.

Är det detta du vill? Om inte, så har vi bara ett alternativ kvar i valet 2022 och det är Sverigedemokraterna (SD) därför att Vänsterpartiet (V) är fortfarande djupt lierat med Socialdemokraterna (S).

Pensionsgruppen är alltså inte någon parlamentariskt tillsatt demokratisk arbetsgrupp.

° Alla riksdagens partier finns inte representerade.

° Den lyder inte under offentlighetsprincipen.

° Har med vissa kosmetiska förändringar funnits sedan 1991, passerat sju riksdagsval, hängt med åtta regeringar och ett antal majoritetsskiften.

° Den uttalar sig bara som grupp och inte förrän alla är överens.

Vad de enskilda partierna i gruppen egentligen tycker får vi aldrig veta. Det går inte att debattera med dem.

De fungerar här i princip som ett gäng edsvurna med en effektiv munkavel på en öppen och fri politisk debatt om pensionssystemet. Så, vad tänker du göra i valet 2022?

Hans Sandin är samhällsdebattör. Han driver facebookgrupperna Din kommande pension, som du hittar här.

Tidigare artiklar i ämnet:

Vad är den verkliga orsaken till att Sverige har näst sämst pensioner i hela EU? Här förklaras ingående hur pensionernas pengar tagits av staten och vilka enorma summor det handlar om. Inte konstigt att vi har flera hundra tusen fattigpensionärer.

Den odemokratiska pensionsgruppen blockerar alla möjligheter och bör upplösas omedelbart. Pensionsfrågan ska återföras till riksdagen.

Hans Sandin: 400 000 pensionärer skjuter Socialdemokraterna i sank valet 2022.

Utdrag från denna artikel publicerad 2020-03-02:

Det finns pengar till pensionerna

Nu tror jag äntligen att det börjar röra sig i pensionsfrågan även hos politikerna. I gårdagens ”lördagsintervju” med IF Metalls ordförande Marie Nilsson meddelade hon att pensionsavgifterna borde gå till pensioner och inte till annat.

Sedan 1994 tar nämligen staten 6,5 – 7% av avgifterna till statskassan.

Jag räknade ut vad det blivit från år 2000 – 2019 = 277 miljarder. (Källa pensionsmyndighetens PM-årsredovisningar.)

Jag valde år 2000 eftersom det var åren 2000 – 2004 staten tog 310 miljarder ur pensionsfonderna. Allt var för vårt eget bästa sades det. ”Ingen ska bli rik på sin pension och pensionssystemet är väl finansierat ”.

1 thought on “Nu sänker man pensionerna och man sparkar på dom som redan ligger. Nu får det vara nog!

 1. Sverige har haft konsensus mellan de större partierna om en samhällsförändring som är enorm och fruktansvärd både etisk och t o m livsfarlig för de äldre. Synsätt som ” vi ska inte finna syndabockar”, i praktiken därmed avskaffande av både personligt och politiskt ansvar. Ansvarsfrågan och analys av läget för Sveriges missförhållande drabbande äldre behövs därmed NU.

  Situationen och utsattheten generellt sett för många äldre i Sverige är fruktansvärd – utifrån ett Svenskt perspektiv. Även ur ett Europeiskt perspektiv. Ett pensionärsparti skulle behövas tills den politiska AGENDAN FÖR DE SOM BYGGT UPP SVERIGE FÖRÄNDRAS RADIKALT. Pensionärsorganisationerna är förlamade av andra frågor generellt sett! Och driver ej stenhårda nödvändiga krav och då givet även lagliga prövningar där äldre klart drabbas extra hårt och t o m diskrimineras , ej får tillräcklig ekonomi eller vård.
  Alla pensionärer bör även stödja och kräva en offentlig hearing typ amerikansk ledd av åklagare och kritiker rörande grava missförhållanden och t o m lagbrott när det gäller de äldres situation;
  – pensionsreformen ( allmän pensionen) och Pensionsgruppens upplösning, övergångsreglerna o hur personligt öronmärkt sparande ”omfördelats” i den s k trappan som är en sorts statlig åldersdiskriminering avskaffas / ändras
  – förvägrad vård ( ej läkarbedömning pga info från två myndigheter) både före och i synnerhet efter Covid19 där palliativ vård utan info ( vård innan du dör) sattes in på i öv friska människor utan kommunicering istället för dropp och andningshjälp. På en del boende vägrade man sköta de som behövde hjälp! Vem är ansvarig bör utredas. Ansar bör i vissa fall gå tillbaks till myndigheterna och i sista hand Regeringen.
  – Systematiskt och strukturell diskriminering av äldre i övrigt; förändring av lantbrevbärares turer som särskilt drabbat äldre, avskaffande av pensionärsrabatter medan tex studeranderabatter ( rätt) finns kvar.
  – Så kallad ”strukturellt arbetslösa” dvs skötsamma framförallt äldre som ej kan få en bostad eller ens en bostadscontainer som andra grupper i nöd får ( riktade insatser som bostadscontainerbostad går endast till studerande och invandrare ). Att tex Haninge som övriga kommuner med stöd av statliga kommuner och förbund förvägrar hjälp till de som bor i bilen! Ansvaret att få hjälp går tillbaks till myndigheter och Regering och Riksdag!
  – rån, inbrott och bedrägeri som drabbar äldre särskilt hårt och där samhällets ansvar bör utredas, fastställas och ansvarsfördelningen klarläggas. Samt statlig radikala åtgärder nu måste vidtas för att konkret krossa laglöshet istället för att leka med statistik.
  – ökad invandring och de ekonomiska konsekvenserna för äldre
  – Regeringens systematiska övervältring av statligt ansvar på kommunerna utan full kostnadstäckning, som innebär att de flesta svenska kommunerna ej klarar att leva upp till både rimliga och lagliga krav inom framförallt det nödvändiga för ett bra liv. Detta drabbar de svagaste grupperna ( utöver äldre även barn) : tex vård, isolering , postutdelning, bostäder.
  – idiotprojekt av gigantisk natur som det s h höghastighetstågen som ej ens är snabba internationellt sett! Det i stort sett ofinansierade projektet ökar bara tågens hastighet med 100 km/ h på marken och gynnar bara södra Sverige och redan överhettade kommuner. Sverige är i övrigt ett mycket glest avlångt land där vi behöver bygga ihop landet med ett stort X istället för ett slashtecken = / i söder. Basjärnväg s HELASVERIGE KAN LEVA bör byggas ut så folk kommer fram i tid. I andra hand bör därför riktiga redan existerande höghastighetståg ( 650 km/h minst) i luften och som binder ihop samt gör det möjligt att bo och leva, samt pendla, i hela landet tas fram . Då i de flesta kommuner flest äldre bor kvar ( negativ ekonomi mm som följd) så kommer både fungerande basjärnväg typ X2000 och på lång sikt riktiga höghastighetståg gynnar även de äldre. Fler kan bo kvar och yrkespendling på längre avstånd gynnas. Svensk regionalpolitik värd namnet saknas även på detta område! Detta drabbar de flesta kommunerna som har dålig eller mycket dålig ekonomi.

  Stefan Fuchs

Comments are closed.