Samstyret i Sölvesborg utökar lokala småpartiers möjligheter att ha insyn mot Socialdemokraternas vilja

Demokrati Politik inrikes

Louise Erixon: Insynsplatser för mindre partier införs

Under kommunstyrelsens möte drev Samstyret igenom vårt förslag i 220-punktsprogrammet om insynsplatser för småpartier i nämnder och utskott.

Vi vill med detta skapa incitament för alla partier, oavsett dess storlek, att sätta sig in i den kommunala verksamheten ordentligt – detta utan att mindre partier ska behöva ingå i valteknisk samverkan eller samarbeten med större partier som man inte egentligen vill.

Vi ser det här som att vi demokratiserar de beslutande instanserna ytterligare och tillgängliggör de interna forumen för alla väljares fullmäktigepartier.

Socialdemokraterna röstade emot.

Samtyret består av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och lokalpartiet SoL.