Svenska skattebetalare får betala korruptionspengar till Somalia så att IMF kan ställa politiska krav på ägande av naturtillgångar

Idag onsdag röstade riksdagen igenom att Sveriges skattebetalare ska betala av på Somalias statsskuld. Jag ställer mig frågande till på vilket sätt det är en prioriterad utgift mitt under en pandemi när Sveriges kommuner har stora underskott och det har visat sig att våra myndigheter snålar så pass på skyddsutrustning till vårdpersonal att de riskerar […]

Continue Reading