Unik dom i kammarrätten. Muslimska brödraskapet icke demokratisk politisk rörelse

4 november 2019 Unik dom i Kammarrätten mellan MUCF och SUM har vunnit laga kraft. Det är helt unikt att en svensk domstol för första gången konstaterar att det Muslimska Brödraskapets ideologi är en icke-demokratisk politisk rörelse. Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i rättegången mellan Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och Sveriges Unga Muslimer […]

Continue Reading