Integrering kräver ny familjepolitik. Barnbidrag för max två barn.

Politik inrikes

14 september 2019

Menar vi allvar med integrationen måste utlandsfödda kvinnor jobba. Därför ska de inte ha barnbidrag, säger Göran Göransson (KD) som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Ystad.

Han poängterar att hans uttalande inte har stöd av partiet och gör det inte som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Frågan är ju inte kommunal. Men han har lyft den med riksdagsledamot Sofia Damm. Hon tycker frågan är svår men har inte helt avvisat den.

Göransson vill skrota det generella barnbidraget för familjer med fler än två barn. Han har funderat mycket kring hur man ska hjälpa kvinnorna ut i arbetslivet.

– Pengar och ekonomi är det bästa verktyget, resonerar han och vill begränsa möjligheten till barnbidrag.

Göran Göransson har jobbat som lärare på sfi och är nämndeman i förvaltningsrätten som även fungerar som migrationsdomstol.

– Jag ser gång på gång hur dåligt utlandsfödda kvinnor klarar det svenska språket. Medan deras män klarar sig hjälpligt och barnen inte har några problem alls, är kvinnorna helt beroende av tolkhjälp. Det håller inte, säger Göran Göransson.

Egentligen tycker han att det generella barnbidraget är överspelat och skulle vilja fasa ut det helt och hållet. Men han inser att det kanske blir för radikalt.

– Jag tänker att vi kan behålla det generella bidraget till familjer med ett och två barn, men sedan måste det fasas ut.

Flerbarnstillägget vill han skrota och barnbidraget från och med barn tre ska inkomstprövas för svenska familjer. För utlandsfödda familjer är han beredd att ta bort det helt. Socialförsäkringen är inte bara till för att ge stöd, det är också ett verktyg för integrationen, säger Göran Göransson.

Göran Brante (V) anser att Göranssons text präglas av främlingsfientlighet och rasism.

Tidigare har KD drivit krav på vårdnadsbidrag för familjer med barn upp till tre år. Det infördes också under en period i Ystads kommun. Han står inte bakom allt i sitt parti. Vårdnadsbidraget är helt klart en kvinnofälla, inte minst för de nyanlända, säger Göran Göransson.

Han är trött på allt snack om integration.

– Nu behöver det hända något, säger han.