No deal brexit närmar sig. Boris Johnson avvisar EU:s krav på brittiska eftergifter i de senaste Brexit-samtalen

EU Politik utrikes

EU:s huvudförhandlare Michel Barnier har blockerat minst två brittiska förhandlingsförslag som hade kunnat bana väg för ett frihandelsavtal.

De har sagt nej till Storbritanniens förslag på lagstiftningsområdet. EU vill att detta ska ingå i en övergripande juridisk struktur som täcker handel, fiske, luftfart och energi.

EU har också sagt nej till ett förslag som skulle ge brittiska testlaboratorier möjlighet att kunna certifiera produkter avsedda för EU-marknaden.

De har krävt att Europeiska domstolen ska ha makt att se till att Storbritannien inte avviker från standarder som fastställs av eurokrater i Bryssel.

Storbritannien har sagt att de inte kommer att tillåta EU:s högsta domstolar överprövningsrätt över brittiska lagar som ett framtida förhållande med Bryssel. Detta rapporterar Express idag.

David Frost, premiärministerns högsta Brexitförhandlare, säger att det största hindret för fruktbara förhandlingar och ett urträdesavtal är att EU:s insisterar på att inkludera en uppsättning nya och obalanserade förslag på det så kallade ”lika villkorsområdet”. Det skulle binda Storbritannien till EU:s lagstiftning och normer och låsa deras inhemska rättsliga system på ett sätt som saknar motstycke i frihandelsavtal.

– Så snart EU erkänner att vi inte kommer att ingå ett avtal på den grunden kommer vi att kunna göra framsteg, säger han i dagens Express.

Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU inleddes den 2 mars. EU hade då spikat sin position. En position som Storbritannien avvisar bestämt.

Bland annat kräver EU att Storbritannien inte ska kunna konkurrera ut företag i EU-länderna genom att sänka sina standarder för exempelvis miljöregler eller arbetsrätt.

De kräver att Storbritannien automatiskt ska följa EU-beslut inom arbetsrätten.

EU kräver också fortsatt tillgång till brittiska fiskevatten i utbyte mot att brittiska fiskare får sälja sin fångst tullfritt i EU, skriver Europaportalen.

Frost säger i Express att de inte kan ingå avtal som är uppenbart obalanserade och mot den brittiska fiskerinäringens intressen.

Storbritannien säger blankt nej till EU:s krav på att Storbritannien ska dela sitt fiskevatten med EU och följa framtida europeiska regler om sysselsättning och miljö. Boris Johnson som ledde hela kabinettet avvisade helt Europeiska unionens krav på att ska göra dessa, enligt EveningStandard.

Deras krav är löjliga, vi har bett om ett Kanadaavtal och har fått veta att vi inte kan få det, trots att vi redan är mer anpassade till EU än Kanada är. De är bedrägliga, skriver en britt på Twitter.

Storbritannien måste återfå sin suveräna rätt att lagstifta på ett sätt som stödjer företag, arbetare och konsumenter i Storbritannien och skydda brittiska företag mot illojal konkurrens från EU-marknaden, säger Frost.

Den senaste omgången av förhandlingar kommer att avslutas idag och den brittiska regeringen planerar en genomlysning före nästa omgång i juni för att avgöra om det är värt att fortsätta. Annars börjar förberedelserna på ett urträde utan avtal.

– Det är svårt att förstå varför EU insisterar på en ideologisk inställning som gör det svårare att nå ett ömsesidigt gynnsamt avtal, säger Frost.

Vi behöver verkligen en förändring av EU:s strategi inför nästa omgång som börjar den 1 juni.

För att underlätta dessa diskussioner avser vi att offentliggöra alla Storbritanniens förslag till lagtexter under nästa vecka så att EU:s medlemsstater och intresserade observatörer kan se vår strategi i detalj.

Storbritannien kommer att fortsätta arbeta hårt för att kunna sluta ett avtal så länge det finns en framkomlig konstruktiv process och så länge vi tror att det är möjligt att nå ett avtal, säger han.

Kabinettet enades om att de inte kommer att acceptera krav på att ge upp sina rättigheter som en oberoende stat, särskilt när EU har visat genom avtal med andra länder som Kanada att dessa krav inte är nödvändiga, sade premiärministerns talesman.

En förlängning kommer inte att accepteras

Downing Street ger beskedet att regeringen står enad i frågan om att Storbritannien inte kommer att söka en förlängning av samtalen, vilket ökar pressen på de båda sidorna att sluta ett avtal inom veckor.

Ställer högre krav på Storbritannien

David Frost informerade kabinettet i går morse och sade att EU krävde mycket mer från Storbritannien än de gjorde när de slöt avtal med Kanada och andra länder.

Frost upprepade att de inte har bett om något speciellt, skräddarsytt eller unikt från EU.

Vi vill ha ett frihandelsavtal baserat på prejudikat som liknar de som EU redan har med länder som Kanada, säger han.

Kommer det att gå bra för Storbrittannien utanför EU?

Den nedgång i ekonomin som alla länder får känna av med anledning av covid-19 får troligen även Storbrittannien känna av.

Dock har den första omgången av förhandlingar om ett post Brexit-handelsavtal med USA genomförts första veckan i maj, vilket får ses som ett framsteg. USA är en Storbritanniens viktigaste handelspartners.

Internationella handelssekreteraren Liz Truss från Storbritannien och USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer inledde förhandlingarna via videosamtal på tisdagen den 5 maj. Cirka 100 förhandlare från vardera part kommer att delta i förhandlingarna, varav den första omgången kommer att pågå i två veckor.

Ytterligare omgångar kommer att genomföras ungefär var sjätte vecka och kommer att fortsätta att utföras på distans tills det är säkert att resa.

EU inleder rättsliga åtgärder mot Storbritannien för ”brott mot reglerna för fri rörlighet”

EU ger sig nu på Storbritannien i frågan om ”fria rörligheten” mitt under pandemin enligt Westmonster. Detta samtidigt som inga protester hörs från EU mot de medlemsländer som stängt sina gränser på grund av pandemin.

Storbritannien får inrikta sig på USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland nu om EU vänder dem ryggen.

Det finns signaler som tyder på att företag inte undviker att investera i Storbritannien på grund av Brexit.

Enligt Financial Times planerar till exempel Nissan att flytta produktionen av två Renaultmodeller från Spanien till sin Sunderlandanläggning.