Trumps verkställande order riktar sig mot politisk partiskhet på Twitter, Facebook och Google

Politik utrikes Yttrandefrihet

Reuters rapporterade idag att President Donald Trump skrivit under en verkställande order som kan förändra sociala medialandskapet i grunden.

Trump begära en översyn av en lag som länge har skyddat Twitter, Facebook och Google från att vara juridiskt ansvariga för material användarna publicerar.

Presidenten anklagar sociala mediaföretagen för att ha kvävt konservativa röster. När Twitter i la in en tagg till läsarna att kontrollera fakta i presidentens inlägg ansåg han måttet vara rågat.

Här kommenterar Presidenten själv (uppdelat på tre klipp som han/Vita huset delat på Twitter ikväll.)

Del 1

Del 2

Del 3

Presidentordern ger Federal Communications Commission (FCC) i uppdrag att föreslå ändringar och förtydliganden i förordningar enligt avsnitt 230 i Communications Decency Act.

Detta är en federal lag som i stor utsträckning befriar onlineplattformar från juridiskt ansvar för det material som deras användare publicerar. De förändringar som föreslås kan leda till att sociala medieföretag riskerar framtida stämningar.

I ordern uppmanas FCC att undersöka om åtgärder relaterade till redigering av innehåll som sociala medieföretag gör potentiellt bör leda till att plattformen förlorar sitt skydd enligt avsnitt 230 och istället räknas som publicister.

Stöd till användare som censureras

I förslaget till presidentorder angavs också att Vita husets kontor för digital strategi kommer att skapa ett verktyg för att hjälpa medborgarna att rapportera fall av online-censur.

Det så kallade White House Tech Bias Reporting Tool kommer att samla in klagomål på censur på nätet från medborgare och skicka dem till justitieministeriet och Federal Trade Commission (FTC).

FTC kommer sedan att gå igenom klagomålen och överväga om de ska vidta juridiska åtgärder och ta ställning till om social mediaföretaget bryter mot lagen. De ska också skapa rapport över klagomålen samt göra rapporten allmänt tillgänglig.

Presidenten meddelade också att den amerikanska justitiekanslern William Barr kommer att bevaka nämnda lagstiftning. Barr har också fått uppdraget att arbeta tillsammans med delstaterna för att verkställa lagarna.

Enligt utkastet till beslut ska också justitiekanslern inrätta en arbetsgrupp. Dessa ska övervaka verkställigheten av statliga lagar som förbjuder onlineplattformar att bedriva orättvisa och vilseledande handlingar.

Trump poängterar att sociala medieföretag har en så dominerande ställning på marknaden att det hotar yttrandefriheten om de censurerar innehåll eftersom sociala mediaföretagen har en dominerande ställning på marknaden.

Annonspengar kan dras ner betydligt

Federala utgifter för onlineannonsering kommer också att granskas av de amerikanska myndigheterna för att se till att det inte finns några restriktioner mot yttrandefriheten på den relevanta plattformen innan de annonserar. Det rör sig om mycket stora summor som läggs på onlineannonsering.

En Twitteranvändare kommenterar saken på ett kärnfullt sätt:

Big-Tech måste bestämma sig. Är de kanaler för fri information som telebolag, eller är de ansvariga publicister med rätt att censurera konservativa debattörer. I dagsläget låtsas de vara endera när det passar.

Måtte släggan landa hårt!