BRICS fråntar makteliten i väst verktygen för centralisering av världsmakten.

Politik utrikes

Västvärldens dominans urholkas till förmån för världsordningens multipolaritet. BRICS är en sammanslutning suveräna stater som motpol till den globalistiska nya världsordningen från Davos.

BRICS är organiserat samarbete mellan fem av världens största och mest växande statsekonomier: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Med Argentinas och Irans inträde i blocket kommer BRICS att bli starkare.

Nationella Iran Oil Company och ryska Gazprom har undertecknat ett samförståndsavtal värt 40 miljarder dollar för utveckling av Kish & North Pars Gas och sex oljefält. Iran har världens andra största gasreserver efter Ryssland. Irans officiella valutaväxling har listat den ryska rubeln och lanserat handel i valutaparet rubel/rial.

Bilateral handel mellan Ryssland och Iran ökade med 31% under de första fyra månaderna i år.

Regionalmakten Iran har blivit en viktigt transportrutt för handel mellan BRICS-länderna Ryssland och Indien.
Första fraktleveransen från S:t Petersburg till New Delhi startade den 13:e juli och anlände den 18:e juli.

Argentina har den tredje största ekonomin i Latinamerika efter Brasilien och Mexiko. Mexiko anses också vara en potentiell medlem av BRICS.

Med Argentinas inkludering skulle det vara obestridligt att förutse att även Mexiko snart kommer att ansluta sig till BRICS.

Kina är Argentinas näst största handelspartner. Handelsvolymen mellan de två länderna nådde 20 miljarder dollar 2021. Den torkatåliga sojabönan som utvecklats av Argentina är ett av de heta ämnena i ett djupt samarbete mellan Kina och Argentina.

Kina bygger Argentinas fjärde kärnkraftverk. De gav ett lån med åtta års amorteringsfrihet. Argentina kommer också att göra betalningen med el. Kinesiska företag bygger gasledningar i Argentina och två stora dammar vid floden Santa Cruz.

Argentina spelar en avgörande roll för att möta Kinas behov av jordbruksprodukter och rött kött.

Den 24:e juni ägde den andra dagen av årets BRICS-toppmöte rum med deltagande av inbjudna länder.

Detta format kallas BRICS plus eftersom, förutom BRICs-länderna, även Argentina, Egypten, Indonesien, Iran, Kazakstan, Kambodja, Malaysia, Senegal, Thailand, Uzbekistan, Fiji och Etiopien deltog.

Saudiarabien, Turkiet och Egypten ansökte den 14 juli 2022 formellt om medlemskap i BRICS-samarbetet.

Länder som står på kö för att vara med i BRICS är bland annat Iran, Argentina, Indonesien, Nordkorea, Mexico och Sydkorea.

Rysslands president Putin har redan gjort ett uttalande om reservvaluta som kommer att baseras på en valutakorg från de fem BRICS-länderna. Medlemsländerna håller också på att utveckla tillförlitliga alternativa mekanismer för internationella betalningar.

Banker från BRICS-länderna kan redan idag fritt ansluta sig till det ryska systemet för överföring av finansiella meddelanden (SPFS), Rysslands alternativ till SWIFT. SPFS har liknande funktionalitet som SWIFT och gör det möjligt att överföra meddelanden mellan finansinstitut i samma format.

SPFS skapades av den ryska centralbanken som ett alternativ till SWIFT-systemet 2014. 52 utländska organisationer från 12 länder har fått tillgång till SPFS, och tillsynsmyndigheten kommer att hålla identiteten på betalningssystemets medlemmar hemlig. Geografin för användningen av det ryska betalningssystemet Mir expanderar också.

BRICS-samarbetet bygger på att länderna behåller sin suveränitet och deltar som samarbetspartners, till skillnad från den världsordning som upprättats av USA.

Reservvalutan kommer till skillnad från dollarn inte vara spekulativ utan kopplad till bland annat guldreserver och råvaror.

Dollar är det viktigaste Amerikanska verktyget som har gjort att de upprätthållit sin ekonomiska dominans i världen och livnärt sig på andra länders naturresurser och produktion.

Medan länder som Ryssland, Brasilien, Iran, etc. erbjuder viktiga råvaror och naturresurser, erbjuder Kina och Indien tillverkade varor som får vår värld att fungera.

I skarp kontrast till detta står det politiska västerlandet, med de oupphörliga krig, kupper och instabiliteter som de skapar på global nivå, allt gjort för att upprätthålla vad den ryske presidenten Vladimir Putin definierade som ”ekonomin för imaginära varelser”. Detta är förvisso sant, eftersom det politiska västerlandet producerar väldigt lite i termer av faktiska värden för världen.

Tvärtom, den fortsätter att skriva ut sina fiat-valutor och använda dessa i verkligheten värdelösa papper för att skaffa faktiska varor som andra behöver extrahera och/eller bygga.

Varje försök att bryta kedjorna kan kosta hela länder deras suveränitet eller till och med dess existens. BRICS neutraliserar detta system nu.

BRICS fråntar makteliten från väst verktygen för centralisering av världsmakten.

Kina uttalar sig på detta sätt i frågan (I Global Times, länkas nedan):

°°°°°°

Det är nu kristallklart att västmakterna skyddar sina egna hegemoniska egenintressen genom sanktioner, utan att alls ta hänsyn till tillväxtekonomiernas och utvecklingsekonomiernas intressen.

Man skapar ny osäkerhet och för in nya risker i världen. Bakom sanktionerna ligger dollarhegemonin.

I årtionden har dollarn varit den viktigaste reservvalutan i världen och den mest använda valutan för globala ekonomiska och handelsmässiga uppgörelser.

Dollarns överdimensionerade roll i det globala betalningssystemet har inte bara gett USA en enorm ekonomisk fördel i den ekonomiska världsordningen utan också gjort det möjligt för landet att effektivt använda den som ett vapen för att straffa sina motståndare.

°°°°°°

BRICS omfattar idag totalt drygt 3 miljarder människor, 42% av hela mänskligheten. 2018 hade de fem BRICS-länderna en sammanlagd BNP på 18,7 biljoner dollar, drygt 23% av BNP i världen. PPP- justerad BNP uppgick till 40.6 biljoner dollar, eller 32% av PPP-justerad BNP i världen och 24% mer än G7-länderna. PPP-justerad BNP för BRICS är dubbelt så hög som USA.

Motsatsen till EU

Så många som 60 ”direktiv” utfärdas varje år i EU. De måste absolut införlivas i den interna lagstiftningen i varje EU-medlemsstat. I de flesta fall finns det ingen som helst debatt.

Sedan finns det mer än 10 000 europeiska ”domar”, där ”experter” vid Europeiska kommissionen (EC) i Bryssel utfärdar ”rekommendationer” till varje regering, direkt ur den nyliberala kanonen, angående deras utgifter, deras inkomster och ”reformer” (om hälso- och sjukvård, utbildning, pensioner) som måste följas.

Därför är val i varje enskilt EU-medlemsnation absolut meningslösa. Statsöverhuvuden för nationella regeringar – Macron, Scholz, Draghi – är bara exekveringsmän. Ingen demokratisk debatt är tillåten: ”demokrati”, som med ”EU-värderingar”, är inget annat än rökridåer.

Västs nostalgiska föråldrade ”inneslutningspolitik” har kommit ikapp oss. Tyvärr för oss går resten av världen vidare, tillsammans.

BRICS utvecklas och fler länder ansluter sig och visar intresse för att ansluta sig. Det kan därför vara intressant att veta mer om vad BRICS diskuterar och kommer fram till.

Jag har kommit över BRICS skriftliga dokumentation från 2017 och lägger in det här nedan fritt översatt. Originaldokumentet hittat du länk till längst ner i artikeln.

Från BRICs möte 2017:

Vi, ledarna för Förbundsrepubliken Brasilien, Ryska federationen, Republiken Indien, Folkrepubliken Kina och Republiken Sydafrika, träffades den 4 september 2017 i Xiamen, Kina, vid det nionde BRICS-toppmötet. Under temat ”BRICS: Stronger Partnership for a Brighter Future” strävar vi efter att bygga vidare på våra prestationer som redan uppnåtts med en gemensam vision för framtida utveckling av BRICS. Vi diskuterade också internationella och regionala frågor av gemensamt intresse och antog Xiamen-deklarationen i samförstånd.

Vi upprepar att det är det övergripande målet och vår önskan om fred, säkerhet, utveckling och samarbete som förde oss samman för 10 år sedan. BRICS-länder har sedan dess genomgått en anmärkningsvärd resa tillsammans på sina respektive utvecklingsvägar skräddarsydda för deras nationella omständigheter, ägnat åt att växa sina ekonomier och förbättra människors försörjning.

Våra engagerade och samordnade ansträngningar har skapat ett momentum av alldimensionellt och mångskiktssamarbete som främjats av de tidigare toppmötena för ledare. Genom att upprätthålla utveckling och multilateralism arbetar vi tillsammans för en mer rättvis demokratisk och representativ internationell politisk och ekonomisk ordning.

Vårt samarbete sedan 2006 har främjat BRICS-andan med ömsesidig respekt och förståelse, jämlikhet, solidaritet, öppenhet, inkludering och ömsesidigt fördelaktigt samarbete, vilket är vår värdefulla tillgång och en outtömlig källa till styrka för BRICS-samarbetet.

Vi har visat respekt för våra respektive vals utvecklingsvägar och gett förståelse och stöd till varandras intressen. Vi har upprätthållit jämlikhet och solidaritet. Vi har också anammat öppenhet och inkludering, dedikerade till att skapa en öppen världsekonomi.

Vi har vidareutvecklat vårt samarbete med tillväxtmarknader och utvecklingsländer (EMDC). Vi har arbetat tillsammans för ömsesidigt fördelaktiga resultat och gemensam utveckling, och ständigt fördjupat BRICS praktiska samarbete som gynnar världen i stort.

Vi drar tillfredsställelse från de många fruktbara resultaten av vårt samarbete, inklusive inrättandet av New Development Bank (NDB) och Contingent Reserve Arrangement (CRA), formulering av strategin för BRICS ekonomiskt partnerskap, förstärkning av politiskt och säkerhetssamarbete, inklusive genom möten med BRICS höga representanter för säkerhetsfrågor och möten med utrikesministrar, och fördjupning av de traditionella vänskapsbanden mellan våra folk.

Med tanke på våra toppmöten i Ufa och Goa kommer vi att arbeta tillsammans för att ytterligare förbättra BRICS strategiska partnerskap för våra folks välfärd. Vi förbinder oss att bygga vidare på resultaten och konsensus från våra tidigare toppmöten med orubblig övertygelse, för att inleda det andra gyllene årtiondet av BRICS-samarbete och solidaritet.

Eftersom vi tror på de breda utvecklingsmöjligheterna i våra länder och den stora potentialen i vårt samarbete, har vi fullt förtroende för BRICS framtid. Vi åtar oss att ytterligare stärka vårt samarbete.

Vi kommer att aktivera vårt praktiska samarbete för att öka utvecklingen av BRICS-länderna. Vi kommer bland annat att främja utbyte av god praxis och erfarenheter om utveckling, och underlätta marknadskopplingar samt infrastruktur och finansiell integration för att uppnå sammanlänkade utveckling.

Vi ska också sträva mot breda partnerskap med EMDC, och i detta sammanhang kommer vi att eftersträva jämställda och flexibla metoder och initiativ för dialog och samarbete med icke-BRICS-länder, inklusive genom BRICS Plus-samarbete.

Vi kommer att förbättra kommunikationen och samordningen för att förbättra den globala ekonomiska styrningen för att främja en mer rättvis internationell ekonomisk ordning.

Vi kommer att arbeta för att stärka rösten och representationen för BRICS-länder och EMDC:er i global ekonomisk styrning och främja en öppen, inkluderande och balanserad ekonomisk globalisering, och på så sätt bidra till utvecklingen av EMDC:s och ge en stark drivkraft för att komma till rätta med obalanser i utvecklingen mellan nord och syd och främja global tillväxt.

Vi kommer att betona rättvisa för att skydda internationell och regional fred och stabilitet. Vi kommer att stå fasta på att upprätthålla en rättvis internationell ordning baserad på FN:s centrala roll, de syften och principer som finns inskrivna i Förenta nationernas stadga och respekt för internationell rätt, främjande av demokrati och rättsstatsprincipen i internationella förbindelser och göra gemensamma ansträngningar för att ta itu med vanliga traditionella och icke-traditionella säkerhetsutmaningar, för att bygga en ljusare gemensam framtid för det globala samhället.

Vi kommer att omfamna kulturell mångfald och främja utbyten mellan människor för att få mer folkligt stöd för BRICS-samarbetet genom fördjupade traditionella vänskaper.

Vi kommer att utöka utbyten mellan människor i alla dimensioner, uppmuntra alla strukturer i samhället att delta i BRICS-samarbete, främja ömsesidigt lärande mellan våra kulturer och civilisationer, förbättra kommunikationen och ömsesidig förståelse mellan våra folk och fördjupa traditionella vänskaper, vilket för BRICS partnerskap närmare våra folks hjärtan.

BRICS Praktiska ekonomiska samarbete

Vi noterar att mot bakgrund av mer solid global ekonomisk tillväxt, ökad motståndskraft och framväxande nya drivkrafter fortsätter BRICS-länderna att spela en viktig roll som motorer för global tillväxt.

Med hänsyn till de osäkerheter och nedåtrisker som kvarstår, betonar vi behovet av att vara vaksam när det gäller att skydda sig mot inåtriktade policyer och tendenser som tynger globala tillväxtutsikter och marknadens förtroende. Vi uppmanar alla länder att kalibrera och kommunicera sin makroekonomiska och strukturella politik och stärka politisk samordning.

Vi noterar att praktiskt ekonomiskt samarbete traditionellt sett har fungerat som en grund för BRICS-samarbetet, särskilt genom att implementera strategin för BRICS ekonomiska partnerskap och initiativ relaterade till dess prioriterade områden som handel och investeringar, tillverkning och mineralbearbetning, infrastrukturanslutning, finansiell integration, vetenskap , teknik och innovation, och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samarbete, bland annat.

Vi välkomnar den första rapporten om genomförandet av strategin för BRICS ekonomiskt partnerskap och det breda paketet av resultat som levererats av de sektoriella ministermötena. Vi åtar oss att använda alla politiska verktyg – finanspolitiska, monetära och strukturella – och anta innovationsdrivna utvecklingsstrategier för att förbättra motståndskraften och potentialen i våra ekonomier, för att bidra till en stark, hållbar, balanserad och inkluderande global tillväxt.

Vi betonar rollen av förbättrat handels- och investeringssamarbete för att frigöra potentialen hos BRICS-ekonomier, och vi är överens om att förbättra och bredda handels- och investeringssamarbetets mekanism och omfattning, i syfte att förbättra BRICS-ekonomins komplementaritet och diversifiering i BRICS-länderna.

Vi välkomnar de positiva resultaten av det sjunde handelsministermötet i BRICS när det gäller samarbetsramverk, färdplaner och konturer om handels- och investeringslättnad och anslutning och förbättrat policyutbyte, informationsutbyte, kapacitetsuppbyggnad, genom ökade gemensamma ansträngningar för att underlätta handel och investeringar, handel med tjänster, e-handel, immateriella rättigheter (i synergi med samarbetsaktiviteterna mellan BRICS IP-myndigheter), ekonomiskt och tekniskt samarbete, små och medelstora företag och kvinnors ekonomiskt bemyndigande.

Vi välkomnar inrättandet av BRICS e-portnätverk som kommer att fungera på frivillig basis och inrättandet av BRICS e-handelsarbetsgrupp. Vi välkomnar också Kinas initiativ att vara värd för en internationell importmässa 2018 och uppmuntrar våra affärssamhällen att aktivt delta i den.

Vi betonar vikten av att stärka BRICS finansiella samarbete för att bättre tjäna den reala ekonomin och möta utvecklingsbehoven i BRICS-länderna. Vi noterar överenskommelsen mellan finansministrarna och centralbankscheferna om samarbete om offentlig-privata partnerskap (PPP), inklusive genom PPP-erfarenhetsutbyte och tillämpning av BRICS Good Practices on PPP Frameworks.

Vi erkänner inrättandet av en tillfällig arbetsgrupp för att föra tekniska diskussioner om olika sätt att samarbeta, inklusive att använda befintliga faciliteter för MDB baserat på nationella erfarenheter, undersöka möjligheten att inrätta en ny PPP-projektförberedande fond och andra alternativ.

Vi uppmuntrar samarbete och samordning från våra sättare av redovisningsstandarder och revisionstillsynsmyndigheter och är överens om att utforska konvergensen av redovisningsstandarder och fortsätta diskussionen om samarbete kring revisionstillsyn inom området för obligationsemissioner, för att lägga grunden för anslutning till obligationsmarknaden mellan BRICS-länderna, med vederbörlig hänsyn till tillämplig nationell lagstiftning och policy.

Vi är överens om att främja utvecklingen av BRICS-obligationsmarknaderna för lokal valuta och gemensamt upprätta en BRICS-obligationsfond för lokal valuta, som ett sätt att bidra till kapitalhållbarheten för finansiering i BRICS-länder, vilket främjar utvecklingen av BRICS inhemska och regionala obligationsmarknader, inklusive att öka deltagandet från den utländska privata sektorn och förbättra den finansiella motståndskraften i BRICS-länderna.

För att tillgodose efterfrågan som härrör från snabb tillväxt av handel och investeringar mellan BRICS-länderna, är vi överens om att underlätta finansmarknadsintegration genom att främja nätverket av finansiella institutioner och täckningen av finansiella tjänster inom BRICS-länderna, med förbehåll för varje lands befintliga regelverk och WTO-skyldigheter, och att säkerställa bättre kommunikation och samarbete mellan finanssektorns tillsynsmyndigheter.

Vi är överens om att ta en aktiv del i ansträngningarna att implementera och förbättra internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning inom FATF, inklusive genom samarbete mellan BRICS delegationschefer om AML/CFT, även inom ramen för arbetet av BRICS CTWG och genom att använda andra plattformar och för att skydda de nationella finansiella systemens integritet.

Vi är överens om att kommunicera nära för att förbättra valutasamarbetet, i överensstämmelse med varje centralbanks juridiska mandat, inklusive genom valutaswap, avveckling av lokal valuta och direktinvesteringar i lokal valuta, där så är lämpligt, och för att utforska fler metoder för valutasamarbete.

Vi uppmuntrar BRICS Interbank Cooperation Mechanism att fortsätta spela en viktig roll för att stödja BRICS ekonomiskt och handelsmässigt samarbete. Vi lovordar framstegen med att sluta samförståndsavtal mellan nationella utvecklingsbanker i BRICS-länder om kreditgränser i lokal valuta mellan banker och om interbanksamarbete i relation till kreditvärdighet.

Vi lyfter fram vikten av innovation som en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt på medellång och lång sikt och global hållbar utveckling. Vi åtar oss att främja samarbete om vetenskap, teknik och innovation (STI) för att skapa synergieffekter när det gäller att ta tillvara ny tillväxttakt för våra fem ekonomier och fortsätta att ta itu med de utvecklingsutmaningar vi står inför.

Vi lovordar valet av BRICS forsknings- och utvecklingsprojekt under BRICS STI ramprogram och noterar lanseringen av den andra utlysningen av projekt.

Vi välkomnar BRICS STI Cooperation MOU och stöder utökat samarbete om innovation och entreprenörskap, inklusive genom att främja tekniköverföring och tillämpning, samarbete mellan vetenskaps- och teknikparker och företag samt rörlighet för forskare, entreprenörer, yrkesverksamma och studenter.

Vi uppmuntrar ökat deltagande av akademin, företag, civilsamhället och andra intressenter i denna process, och stödjer främjandet av STI-investeringar och gränsöverskridande investeringar genom befintlig finansiering, institutioner och plattformar inklusive NDB. Vi är överens om att fortsätta arbeta på en samarbetsplattform för innovation och entreprenörskap och stödja implementeringen av BRICS Innovation Cooperation Action Plan 2017-2020.

Vi bekräftar vårt engagemang för industriellt samarbete i BRICS, inklusive industriell kapacitet och politik, ny industriell infrastruktur och standarder, och bland små, mikro- och medelstora företag (SMME), för att gemensamt ta vara på de möjligheter som den nya industriella revolutionen medfört och påskynda våra respektive industrialiseringsprocesser.

Vi uppmuntrar att utforska etableringen av BRICS Institute of Future-nätverk. Vi kommer att förbättra gemensam BRICS-forskning, utveckling och innovation inom IKT inklusive sakernas internet, molnberäkning, big data, dataanalys, nanoteknik, artificiell intelligens och 5G och deras innovativa applikationer för att höja nivån på IKT-infrastruktur och anslutningsmöjligheter i våra länder.

Vi kommer att förespråka upprättandet av internationellt tillämpliga regler för säkerhet för IKT-infrastruktur, dataskydd och Internet som kan accepteras allmänt av alla berörda parter, och gemensamt bygga ett nätverk som är säkert. Vi kommer att öka investeringarna i IKT, inse behovet av att ytterligare öka investeringarna i IKT-forskning och utveckling, släppa lös innovationsdynamiken i produktion av varor och tjänster.

Vi uppmuntrar identifiering och underlättande av partnerskap mellan institut, organisationer, företag i implementeringen av proof of concepts och pilotprojekt genom att utnyttja kompletterande styrkor inom IKT-hårdvara, mjukvara och kompetens genom att utveckla nästa generations innovativa lösningar inom områdena smarta städer, hälsovård och energieffektiva enheter etc. Vi stödjer aktivt samarbete för att implementera BRICS ICT Development Agenda och Action Plan.

Vi kommer att förespråka en rättvis, öppen, allsidig, innovationsdriven och inkluderande utveckling, för att uppnå hållbar utveckling i dess tre dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig – på ett balanserat och integrerat sätt.

Vi stöder FN:s viktiga roll, inklusive det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (HLPF), och stöder behovet av att reformera FN:s utvecklingssystem. Vi uppmanar utvecklade länder att uppfylla sina officiella åtaganden om utvecklingsbistånd i tid och fullt ut och tillhandahålla mer utvecklingsresurser till utvecklingsländerna.

Vi understryker energins strategiska betydelse för ekonomisk utveckling och förbinder oss att stärka BRICS-samarbetet om energi. Vi inser att hållbar utveckling, tillgång till energi och energisäkerhet är avgörande för planetens gemensamma välstånd och framtid.

Vi erkänner att ren och förnybar energi måste vara överkomlig för alla. Vi kommer att arbeta för att främja öppna, flexibla och transparenta marknader för energiråvaror och energiteknik. Vi kommer att arbeta tillsammans för att främja mest effektiv användning av fossila bränslen och bredare användning av gas, vattenkraft och kärnkraft, vilket kommer att bidra till omvandlingen mot en ekonomi med låga utsläpp, bättre tillgång till energi och hållbar utveckling.

I detta avseende understryker vi vikten av förutsägbarhet när det gäller att få tillgång till teknik och finansiering för utbyggnad av civil kärnenergikapacitet som skulle bidra till hållbar utveckling i BRICS-länderna. Vi uppmuntrar fortsatt dialog om inrättandet av en BRICS-plattform för energiforskningssamarbete och uppmanar relevanta enheter att fortsätta att främja gemensam forskning om energisamarbete och energieffektivitet.

Vi åtar oss att ytterligare främja grön utveckling och koldioxidsnål ekonomi, inom ramen för hållbar utveckling och utrotning av fattigdom, förbättra BRICS-samarbetet om klimatförändringar och utöka grön finansiering.

Vi uppmanar alla länder att fullt ut implementera Parisavtalet som antagits enligt principerna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), inklusive principerna om gemensamma men differentierade ansvar och respektive kapacitet, och uppmanar utvecklade länder att tillhandahålla finansiell, teknisk och kapacitet – att bygga upp stöd till utvecklingsländer för att förbättra deras förmåga att minska och anpassa dem.

Vi betonar vikten av miljösamarbete för en hållbar utveckling i våra länder och för våra folks välbefinnande, och vi är överens om att vidta konkreta åtgärder för att främja resultatorienterat samarbete inom sådana områden som förebyggande av luft- och vattenföroreningar, avfallshantering och bevarande av biologisk mångfald.

Vi inser vikten av en miljövänlig teknikplattform och av att förbättra stadsmiljöns hållbarhet, och stödjer BRICS gemensamma ansträngningar i detta avseende. Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika uppskattar och stöder Kinas värdskap för mötet för partskonferensen till konventionen om biologisk mångfald 2020.

Vi noterar det fruktsamma jordbrukssamarbetet under de senaste åren, och vi erkänner BRICS-ländernas unika egenskaper och komplementaritet i jordbruksutveckling och enorma samarbetspotential inom detta område.

I detta sammanhang är vi överens om att fördjupa samarbetet inom de fem prioriterade områdena såsom livsmedelssäkerhet och nutrition, jordbrukets anpassning till klimatförändringar, jordbruksteknologiskt samarbete och innovation, handel och investeringar inom jordbruket samt IKT-tillämpning inom jordbruket för att bidra till ett stabilt globalt jordbruk. tillväxt och uppnående av hållbara utvecklingsmål.

Vi välkomnar inrättandet i Indien av Coordination Centre of BRICS Agriculture Research Platform, ett virtuellt nätverk som kommer att underlätta hanteringen av dessa prioriterade områden.

Vi uttrycker oro över de utmaningar som den afrikanska kontinenten står inför när det gäller att uppnå oberoende och hållbar utveckling och bevarande av vilda djur. Vi bekräftar vårt åtagande att stärka samarbetet med Afrika och hjälpa kontinenten att ta itu med illegal handel med vilda djur, främja sysselsättning, livsmedelsförsörjning, utveckling av infrastruktur och industrialisering, inklusive genom anslutningsmöjligheter och utvecklingsinitiativ och projekt.

Vi bekräftar på nytt vårt starka stöd för Afrikanska unionens genomförande av dess olika program under Agenda 2063 i strävan efter dess kontinentala agenda för fred och socioekonomisk utveckling.

Vi är mycket medvetna om korruptionens negativa inverkan på hållbar utveckling och stöder ansträngningarna att förbättra BRICS-samarbetet mot korruption. Vi bekräftar vårt åtagande att intensifiera dialog och erfarenhetsutbyte och stödja sammanställningen av ett kompendium om bekämpning av korruption i BRICS-länder.

Vi erkänner vidare att illegalt flöde av intäkter från korruption försämrar ekonomisk utveckling och finansiell stabilitet, och stödjer ett utökat samarbete för att återvinna tillgångar.

Vi stöder förstärkningen av det internationella samarbetet mot korruption, inklusive genom BRICS Anti-Corruption Working Group, såväl som i frågor som rör återvinning av tillgångar och personer som eftersöks för korruption. Vi erkänner att korruption inklusive olagliga pengar och finansiella flöden, och olagligt anskaffade rikedomar som förvaras i utländska jurisdiktioner är en global utmaning som kan påverka ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling negativt.

Vi kommer att sträva efter att samordna vår strategi i detta avseende och uppmuntra ett starkare globalt engagemang för att förebygga och bekämpa korruption på grundval av FN:s konvention mot korruption och andra relevanta internationella rättsliga instrument.

När vi lever i den digitala ekonomins era är vi redo att använda möjligheter som den ger och ta itu med utmaningar som den innebär för den globala tillväxten. Vi kommer att agera på grundval av principer om innovation, partnerskap, synergi, flexibilitet, öppen och gynnsam affärsmiljö, förtroende och säkerhet, skydd av konsumenträttigheter för att säkerställa förutsättningarna för en blomstrande och dynamisk digital ekonomi, som kommer att främja global ekonomisk utveckla och gynna alla.

Vi uppskattar insatserna och bidraget från BRICS Business Council och Business Forum för att stärka vårt ekonomiska samarbete inom infrastruktur, tillverkning, energi, jordbruk, finansiella tjänster, e-handel, anpassning av tekniska standarder och kompetensutveckling.

Vi välkomnar inrättandet av en arbetsgrupp för regional luftfart inom ramen för Business Council och erkänner i detta sammanhang Brasiliens förslag om en MOU om regionalt luftfartspartnerskap.

Vi uppmuntrar näringsliv och föreningar att aktivt delta i BRICS-samarbetet och ger fullt utspel till deras roll som handels- och investeringsfaciliterande institutioner för att främja ömsesidigt fördelaktigt samarbete.

Vi inser vikten av omvandling som sker på arbetsmarknaden och de möjligheter och utmaningar den medför. Vi noterar med tillfredsställelse framstegen i BRICS-samarbetet när det gäller mänskliga resurser, sysselsättning och social trygghet, främjande av starka informationssystem på arbetsmarknaden och nätverkande av BRICS of Labour Research Institutes och BRICS Social Security Cooperation Framework.

Vi välkomnar uppnåendet av en gemensam BRICS-ståndpunkt om styrning i framtidens arbete och är överens om att ytterligare stärka utbyten och samarbetet för att säkerställa full sysselsättning, främja anständigt arbete, främja fattigdomsbekämpning och minskning av fattigdom genom kompetensutveckling och uppnå universella och hållbara socialförsäkringssystem.

Vi inser vikten av konkurrensskydd för att säkerställa en effektiv social och ekonomisk utveckling i våra länder, för att stimulera innovativa processer och för att tillhandahålla kvalitetsprodukter till våra konsumenter.

Vi noterar betydelsen av interaktionen mellan konkurrensmyndigheterna i våra länder, i synnerhet när det gäller att identifiera och undertrycka restriktiva affärsmetoder som är av gränsöverskridande karaktär.

Vi noterar med tillfredsställelse de framsteg som gjorts av tullförvaltningarna i deras samarbete om underlättande av handel, säkerhet och efterlevnad, kapacitetsuppbyggnad och andra frågor av ömsesidigt intresse, inklusive genom sådana mekanismer som BRICS Customs Cooperation Committee och BRICS Customs Working Group.

Vi uppmuntrar breddat samarbete under de vägledande principerna om ömsesidigt utbyte av information, ömsesidigt erkännande av tullkontroll och ömsesidigt bistånd vid tillsyn för att öka tillväxten och främja människors välfärd. För att stärka det ömsesidiga samarbetet i tullfrågor bekräftar vi vårt åtagande att tidigast slutföra BRICS Customs Mutual Assistance Agreement.

Vi följer principen om att använda yttre rymden för fredliga syften och betonar behovet av att stärka det internationella samarbetet inom rymdaktiviteter för att använda rymdteknik för att svara på globala klimatförändringar, miljöskydd, katastrofförebyggande och katastrofhjälp och andra utmaningar som mänskligheten står inför.

Vi påminner om Saint-Petersburg- och Udaipur-deklarationerna från BRICS-ministrarna för katastrofhantering och beslutet att inrätta en BRICS Joint Taskforce on Disaster Risk Management, och understryker vikten av ett konsekvent gemensamt arbete från räddningstjänsten i BRICS-länderna i syfte att bygga en säkrare framtid genom att minska befintliga katastrofrisker, inklusive utbyte av information om bästa praxis för katastrofriskhantering och samarbete inom området för prognoser och tidig varning för effektiva svar på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

Vi noterar med tillfredsställelse framstegen i BRICS-samarbetet inom områden som revision, statistik och exportkrediter och samtycker till att ytterligare främja samarbetet inom dessa områden.

Global ekonomisk styrning

Vi beslutar att främja en global ekonomisk styrningsarkitektur som är mer effektiv och återspeglar det nuvarande globala ekonomiska landskapet, vilket ökar rösten och representationen av tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier.

Vi bekräftar vårt åtagande att avsluta IMF:s 15:e allmänna översyn av kvoter, inklusive en ny kvotformel, före vårmötena 2019 och senast 2019 års årsmöten. Vi kommer att fortsätta att främja implementeringen av Världsbanksgruppens aktieinnehavsöversyn.

Vi betonar vikten av ett öppet och motståndskraftigt finansiellt system för hållbar tillväxt och utveckling, och är överens om att bättre utnyttja fördelarna med kapitalflöden och hantera riskerna som härrör från alltför stora gränsöverskridande kapitalflöden och fluktuationer.

BRICS CRA representerar en milstolpe för BRICS finansiellt samarbete och utveckling, vilket också bidrar till global finansiell stabilitet. Vi välkomnar inrättandet av CRA System of Exchange in Macroeconomic Information (SEMI), och avtalet om att ytterligare stärka CRA:s forskningskapacitet och främja ett närmare samarbete mellan IMF och CRA.

Vi välkomnar inrättandet av NDB Africa Regional Center som lanserats i Sydafrika, vilket är bankens första regionala kontor.

Vi välkomnar inrättandet av projektförberedelsefonden och godkännandet av den andra omgången av projekt. Vi gratulerar banken till banbrytandet av dess permanenta högkvartersbyggnad. Vi betonar betydelsen av infrastrukturanslutning för att främja närmare ekonomiska band och partnerskap mellan länder.

Vi uppmuntrar NDB att fullt ut utnyttja sin roll och stärka samarbetet med multilaterala utvecklingsinstitutioner inklusive Världsbanken och Asian Infrastructure Investment Bank samt med BRICS Business Council, för att skapa synergier när det gäller att mobilisera resurser och främja konstruktion av infrastruktur och hållbar utveckling av BRICS länder.

Vi betonar vikten av en öppen och inkluderande världsekonomi som gör det möjligt för alla länder och folk att ta del av globaliseringens fördelar. Vi är fortfarande fast beslutna om ett regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande, öppet och inkluderande multilateralt handelssystem såsom det ingår i WTO.

Vi bekräftar våra åtaganden att säkerställa ett fullständigt genomförande och efterlevnad av befintliga WTO-regler och är fast beslutna att arbeta tillsammans för att ytterligare stärka WTO. Vi kräver att genomförandet av Bali och Nairobis MCM-resultat påskyndas och att WTO:s ministerkonferens som hålls i år i Argentina för att ge positiva resultat.

Vi kommer att fortsätta att bestämt motsätta oss protektionism. Vi förbinder oss på nytt till vårt befintliga löfte om både stillastående och återkallande av protektionistiska åtgärder och vi uppmanar andra länder att ansluta sig till oss i det åtagandet.

Vi värdesätter G20:s fortsatta roll som det främsta forumet för internationellt ekonomiskt samarbete och upprepar våra åtaganden att genomföra resultaten av G20-toppmötena, inklusive toppmötet i Hamburg och toppmötet i Hangzhou.

Vi uppmanar G20 att ytterligare förbättra samordningen av den makroekonomiska politiken för att minimera negativa spridningseffekter och externa chocker till EMDE. Vi är överens om att förbättra samordningen och samarbetet under det argentinska ordförandeskapet 2018, med målet att få G20-processen och resultaten att spegla EMDE:s intressen och prioriteringar.

Vi bekräftar på nytt vårt åtagande att uppnå ett rättvist och modernt globalt skattesystem och främja en mer rättvis, tillväxtfrämjande och effektiv internationell skattemiljö, inklusive att fördjupa samarbetet för att ta itu med Baserosion och Profit Shifting (BEPS), främja utbyte av skatteinformation och förbättra kapacitetsuppbyggnaden i utvecklingsländerna.

Vi kommer att stärka BRICS skattesamarbete för att öka BRICS bidrag till att fastställa internationella skatteregler och tillhandahålla, enligt varje lands prioriteringar, effektivt och hållbart tekniskt bistånd till andra utvecklingsländer.

Internationell fred och säkerhet

Medvetna om de djupgående förändringar som världen genomgår och de globala säkerhetsutmaningar och hot som det internationella samfundet står inför, förbinder vi oss att förbättra kommunikationen och samarbetet i internationella fora i frågor som rör internationell fred och säkerhet.

Vi upprepar vårt åtagande att värna om världsfred och säkerhet och att upprätthålla de grundläggande normerna i den internationella rätten, och syftena och principerna i Förenta Nationernas stadga, inklusive suverän jämlikhet och icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter.

Vi välkomnar det 7:e mötet för BRICS höga representanter för säkerhetsfrågor som hölls den 27-28 juli 2017 i Peking, och berömmer mötet för att ha diskuterat och fördjupat vår gemensamma förståelse om global styrning, bekämpning av terrorism, säkerhet i användningen av IKT, energisäkerhet, stora internationella och regionala hotspots samt nationell säkerhet och utveckling.

Vi noterar Brasiliens förslag att inrätta ett BRICS Intelligence Forum. Vi välkomnar ordförandens rapport till oss om mötets förlopp och uppmuntrar de efterföljande ordförandeskapen att fortsätta denna övning. Vi ser fram emot att förbättra det praktiska säkerhetssamarbetet som man kommit överens om inom ovanstående områden.

Vi välkomnar Kinas värdskap för mötet för BRICS-utrikesministrarna/internationella relationer i Peking den 18-19 juni 2017 på initiativ av Kina. Ministrarna utbytte åsikter om viktiga globala politiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska och finansiella frågor av gemensamt intresse och om att stärka BRICS-samarbetet. Vi ser fram emot det kommande mötet med utrikesministrarna i anslutning till FN:s generalförsamling. Vi välkomnar Sydafrikas erbjudande att vara värd för nästa fristående utrikesministermöte 2018.

Vi minns att utveckling och säkerhet är nära sammanlänkade, ömsesidigt förstärkande och nyckeln till att uppnå hållbar fred. Vi upprepar vår åsikt att upprättandet av hållbar fred kräver en omfattande, samordnad och beslutsam strategi, baserad på ömsesidigt förtroende, ömsesidig nytta, rättvisa och samarbete, som tar itu med orsakerna till konflikter, inklusive deras politiska, ekonomiska och sociala dimensioner.

Vi fördömer unilaterala militära interventioner, ekonomiska sanktioner och godtycklig användning av unilaterala tvångsåtgärder i strid med internationell rätt och allmänt erkända normer för internationella relationer. Vi betonar att inget land bör förbättra sin säkerhet på bekostnad av andras säkerhet.

Vi bekräftar vårt engagemang för FN som den universella multilaterala organisationen som har anförtrotts uppdraget att upprätthålla internationell fred och säkerhet, främja global utveckling och att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Vi påminner om resultatet av världstoppmötet 2005 och bekräftar behovet av en omfattande reform av FN, inklusive dess säkerhetsråd, i syfte att göra det mer representativt och effektivt och för att öka representationen av utvecklingsländerna så att det kan svara på globala utmaningar.

Kina och Ryssland upprepar den vikt de fäster vid Brasiliens, Indiens och Sydafrikas status och roll i internationella angelägenheter och stödjer deras strävan att spela en större roll i FN.

Vi upprepar att den enda bestående lösningen på krisen i Syrien är genom en inkluderande ”syrisk-ledd, syrisk ägd” politisk process som värnar Syriens suveränitet, oberoende och territoriella integritet, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254( 2015), och främjar det syriska folkets legitima strävanden.

Vi stöder starkt fredssamtalen i Genève och Astanaprocessen, och välkomnar skapandet av deeskaleringsområdena i Syrien, vilket bidragit till att minska våldsnivåerna och skapa positiva momentum och förutsättningar för meningsfulla framsteg i fredssamtalen under överinseende av FN.

Vi motsätter oss användningen av kemiska vapen av vem som helst, oavsett syfte och under alla omständigheter.

Vi upprepar det akuta behovet av en rättvis, varaktig och heltäckande lösning av den israelisk-palestinska konflikten för att uppnå fred och stabilitet i Mellanöstern på grundval av relevanta FN-resolutioner, Madrid-principerna, det arabiska fredsinitiativet och tidigare överenskommelser mellan parterna genom förhandlingar i syfte att skapa en oberoende, livskraftig, territoriellt sammanhängande palestinsk stat som lever sida vid sida i fred och säkerhet med Israel.

Vi är fast beslutna att ge ett större bidrag till en sådan lösning och uttrycker beredskap att öka vårt bidrag till en rättvis och varaktig lösning av konflikten i Mellanöstern och stödja internationella ansträngningar för att främja fred och stabilitet i regionen.

Vi gratulerar folket och regeringen i Irak för återhämtningen av Mosul och för de framsteg som uppnåtts i kampen mot terrorismen och bekräftar på nytt vårt engagemang för Iraks suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende och vårt stöd för den irakiska regeringen och dess folk.

Vi uttrycker vår oro över situationen i Jemen och uppmanar alla parter att upphöra med fientligheterna och att återuppta förhandlingar med stöd av FN.

Vi uppmanar också alla parter som är direkt involverade i den nuvarande diplomatiska krisen i Gulfregionen att övervinna sina meningsskiljaktigheter genom dialog och välkomnar ansträngningarna från kuwaitisk medling i detta avseende.

Vi beklagar starkt det kärnvapenprov som Nordkorea genomförde. Vi uttrycker djup oro över den pågående spänningen på den koreanska halvön, och betonar att den endast bör lösas genom fredliga medel och direkt dialog mellan alla berörda parter.

Vi stöder bestämt den gemensamma övergripande handlingsplanen (JCPOA) i den iranska kärnvapenfrågan och uppmanar alla relevanta parter att fullt ut uppfylla sina skyldigheter och säkerställa ett fullständigt och effektivt genomförande av JCPOA för att främja internationell och regional fred och stabilitet.

Vi lovordar afrikanska länders, Afrikanska unionens och subregionala organisationers ansträngningar för att ta itu med regionala frågor och upprätthålla regional fred och säkerhet, och betonar vikten av samarbete mellan Förenta Nationerna och Afrikanska unionen i enlighet med Förenta Nationernas stadga. Vi stöder ansträngningar för att heltäckande lösa frågorna i Demokratiska republiken Kongo, Libyen, Sydsudan, Somalia, Centralafrikanska republiken och Västsahara.

Vi fördömer starkt terroristattacker som leder till döden för oskyldiga afghanska medborgare. Det finns ett behov av att omedelbart upphöra med våldet. Vi bekräftar på nytt vårt stöd till det afghanska folket i deras ansträngningar att uppnå ”afghanskt ledd och afghanskt ägd” fred och nationell försoning, till de pågående internationella ansträngningarna, inklusive Moskvaformatet för samråd om Afghanistan och ”Hjärtat i Asien-Istanbulprocessen”, såväl som multimodala anslutningsprojekt för att främja fred och stabilitet, till kampen mot terrorism och droghot och till Afghanistans nationella återuppbyggnadsinsatser. Vi stöder de afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkornas ansträngningar för att bekämpa terroristorganisationer.

Vi uttrycker i detta avseende oro över säkerhetsläget i regionen och våldet orsakat av talibanerna, ISIL/DAISH, Al-Qaida och dess medlemsförbund, inklusive Eastern Turkistan Islamic Movement, Islamic Movement of Uzbekistan, Haqqani-nätverket, Lashkar-e -Taiba, Jaish-e-Mohammad, TTP och Hizb ut-Tahrir.

Vi beklagar alla terroristattacker över hela världen, inklusive attacker i BRICS-länder, och fördömer terrorism i alla dess former och manifestationer var den än begås och av vem som helst och betonar att det inte kan finnas något som helst rättfärdigande för något terrordåd.

Vi bekräftar att de som är ansvariga för att begå, organisera eller stödja terroristhandlingar måste hållas ansvariga. Vi påminner om staternas primära ledande roll och ansvar för att förebygga och motverka terrorism, och vi betonar nödvändigheten av att utveckla internationellt samarbete, i enlighet med folkrättens principer, inklusive principen om suverän jämlikhet mellan stater och icke-inblandning i deras inre angelägenheter.

Vi bekräftar på nytt solidaritet och beslutsamhet i kampen mot terrorism, värdesätter det andra BRICS Counter-Terrorism Working Group-mötet som hölls i Peking den 18 maj 2017, och är överens om att stärka vårt samarbete.

Vi uppmanar alla nationer att anta ett övergripande tillvägagångssätt för att bekämpa terrorism, vilket bör inkludera att motverka radikalisering, rekrytering, förflyttning av terrorister inklusive utländska terroristkrigare, blockering av källor för finansiering av terrorism inklusive till exempel genom organiserad brottslighet genom penningtvätt, tillhandahållande av vapen, narkotikasmuggling och annan kriminell verksamhet, nedmontering av terroristbaser och motverkan av missbruk av Internet inklusive sociala medier av terroristenheter genom missbruk av den senaste informations- och kommunikationstekniken (IKT).

Vi är fast beslutna att förebygga och motverka den växande spridningen av terroristberättelser och att ta itu med alla källor, tekniker och kanaler för finansiering av terrorism. Vi kräver ett snabbt och effektivt genomförande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd och FATF:s internationella standarder över hela världen.

Vi strävar efter att intensifiera vårt samarbete i FATF och FATF-liknande regionala organ (FSRB). Vi påminner om alla staters ansvar att förhindra finansiering av terroristnätverk och terroristaktioner från deras territorier.

Vi uppmanar det internationella samfundet att upprätta en genuint bred internationell koalition mot terrorism och stödja FN:s centrala samordnande roll i detta avseende. Vi betonar att kampen mot terrorism måste föras i enlighet med internationell rätt, inklusive FN:s stadga, internationell flyktingrätt och humanitär rätt, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Vi bekräftar på nytt vårt åtagande att öka effektiviteten i FN:s ramverk för bekämpning av terrorism, inklusive inom områdena samarbete och samordning mellan relevanta FN-organ, utnämning av terrorister och terroristgrupper och tekniskt bistånd till medlemsstaterna. Vi uppmanar till ett snabbt slutförande och antagande av den omfattande konventionen om internationell terrorism (CCIT) av FN:s generalförsamling.

Vi erkänner BRICS-ländernas viktiga bidrag till FN:s fredsbevarande operationer och betydelsen av FN:s fredsbevarande operationer för internationell fred och säkerhet. Vi betonar behovet av att BRICS-länderna ytterligare förbättrar kommunikationen i fredsbevarande frågor.

Vi upprepar vårt åtagande att ta itu med världens narkotikaproblem baserat på FN:s narkotikakontrollkonventioner, genom en integrerad, heltäckande och balanserad strategi för att minska utbudet och efterfrågan på narkotika.

Vi betonar vikten av resultatdokumentet från FN:s generalförsamlings 30:e särskilda session om det globala narkotikaproblemet, och uppmanar till förstärkning av internationellt och regionalt samarbete och samordning för att motverka det globala hot som orsakas av olaglig produktion och handel med narkotika, särskilt opiater. Vi noterar med djup oro de ökande kopplingarna i vissa regioner i världen mellan narkotikahandel, penningtvätt, organiserad brottslighet och terrorism.

Vi upprepar behovet av att alla länder samarbetar för att främja och skydda mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt principerna om jämlikhet och ömsesidig respekt. Vi är överens om att fortsätta att behandla alla mänskliga rättigheter, inklusive rätten till utveckling, på ett rättvist och lika sätt, på samma villkor och med samma betoning.

Vi kommer att stärka samarbetet i frågor av gemensamma intressen både inom BRICS och i multilaterala forum, inklusive FN:s råd för mänskliga rättigheter, med hänsyn till nödvändigheten att främja, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter på ett icke-selektivt, icke-politiserat och konstruktivt sätt, och utan dubbelmoral.

Medvetna om de globala säkerhetsutmaningar som det internationella samfundet står inför när det gäller internationell migration, betonar vi den växande rollen av effektiv migrationsreglering till förmån för internationell säkerhet och utveckling av samhället.

Vi anser att FN har en central roll i att utveckla universellt accepterade normer för ansvarsfullt statligt beteende vid användningen av IKT för att säkerställa en fredlig, säker, öppen, kooperativ, stabil, ordnad, tillgänglig och rättvis IKT-miljö.

Vi betonar den yttersta vikten av de folkrättsprinciper som finns inskrivna i Förenta Nationernas stadga, särskilt statens suveränitet, politiska oberoende, staters territoriella integritet och suveräna jämlikhet, icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Vi betonar behovet av att stärka det internationella samarbetet mot terrorism och kriminellt missbruk av IKT, bekräftar den allmänna strategin i eThekwini-, Fortaleza-, Ufa- och Goa-deklarationerna i detta avseende, och erkänner behovet av ett universellt bindande instrument för att bekämpa brottslig användning av IKT i FN:s regi enligt Ufa-deklarationen.

Vi noterar med tillfredsställelse de framsteg som uppnåtts av arbetsgruppen av experter från BRICS-staterna om säkerhet vid användning av IKT. Vi beslutar att främja samarbete enligt BRICS färdplan för praktiskt samarbete för att säkerställa säkerhet vid användning av IKT eller någon annan ömsesidigt överenskommen mekanism och erkänner Ryska federationens initiativ om ett mellanstatligt BRICS-avtal om samarbete för att säkerställa säkerheten vid användningen av IKT.

Vi anser att alla stater bör delta på lika villkor i utvecklingen och funktionen av Internet och dess styrning, med tanke på behovet av att involvera relevanta intressenter i deras respektive roller och ansvar. Strukturerna som hanterar och reglerar de kritiska Internetresurserna måste göras mer representativa och inkluderande.

Vi noterar med tillfredsställelse de framsteg som gjorts av BRICS Working Group on ICT Cooperation. Vi inser att det är nödvändigt att stärka vårt samarbete på detta område. För detta ändamål kommer BRICS att fortsätta att arbeta tillsammans genom den befintliga mekanismen för att bidra till en säker, öppen, fredlig och kooperativ användning av IKT på grundval av det internationella samfundets lika deltagande i dess förvaltning.

Vi upprepar att yttre rymden ska vara fri för fredlig utforskning och användas av alla stater på grundval av jämlikhet i enlighet med internationell rätt.

Genom att bekräfta att yttre rymden ska förbli fri från alla typer av vapen eller all användning av våld, betonar vi att förhandlingar om ingående av ett internationellt avtal eller överenskommelse för att förhindra en kapprustning i yttre rymden är en prioriterad uppgift för FN:s konferens om nedrustning, och stödja insatserna för att påbörja ett väsentligt arbete, bland annat baserat på det uppdaterade utkastet till fördrag om förhindrande av placering av vapen i yttre rymden och av hot eller användning av våld mot föremål från yttre rymden som lagts fram av Kina och Ryska federationen.

Vi noterar också ett internationellt initiativ för ett politiskt åtagande om att inte först placera vapen i yttre rymden.

Prioritet bör ges till att säkerställa den långsiktiga hållbarheten för aktiviteter i yttre rymden, samt sätt och medel för att bevara yttre rymden för framtida generationer.

Vi noterar att detta är ett viktigt mål på den nuvarande dagordningen för FN:s kommitté för fredlig användning av yttre rymden (UNCOPUOS). I detta avseende välkomnar vi beslutet av UNCOPUOS vetenskapliga och tekniska underkommittés arbetsgrupp för långsiktig hållbarhet för aktiviteter i yttre rymden att slutföra förhandlingar och uppnå konsensus om hela uppsättningen riktlinjer för den långsiktiga hållbarheten för aktiviteter i yttre rymden av 2018 för att sammanfalla med högtidlighållandet av 50-årsdagen av den första FN-konferensen om utforskning och fredlig användning av yttre rymden (UNISPACE + 50).

Utbyte mellan människor

Vi betonar vikten av utbyte mellan människor för att främja utveckling och öka ömsesidig förståelse, vänskap och samarbete mellan BRICS-folk. Vi är överens om att fördjupa samarbetet inom sådana områden som kultur, utbildning, vetenskap och teknik, sport och hälsa samt mellan medieorganisationer och lokala myndigheter, för att stärka den tredje pelaren i BRICS-samarbetet och främja en meningsfull resonans av BRICS-partnerskapet bland dess folk.

Vi värdesätter kulturell mångfald som en värdefull tillgång i BRICS-samarbetet. Vi betonar kulturens och kulturell mångfalds roll för att främja hållbar utveckling och uppmuntrar BRICS-länder att engagera sig i kulturellt utbyte och ömsesidigt lärande för att odla gemensamma värderingar på grundval av mångfald och delning.

Vi välkomnar utformningen av en BRICS-handlingsplan för att främja praktiskt kulturellt samarbete och inrättandet av BRICS Alliance of Libraries, Alliance of Museums, Alliance of Art Museums and National Galleries samt Alliance of Theatres for Children and Young People. Vi ser fram emot framgången med BRICS Culture Festival som kommer att hållas senare i mitten av september 2017 i Xiamen.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att inrätta ett BRICS-kulturråd för att tillhandahålla den nödvändiga plattformen för att stärka det kulturella samarbetet mellan BRICS-länderna.

Vi betonar vikten av utbildning för att främja hållbar ekonomisk och social utveckling och för att stärka BRICS-partnerskapet, och lovordar de positiva framstegen i vårt utbildningssamarbete. Vi upprepar vårt stöd för BRICS University League och BRICS Network University för att bedriva utbildnings- och forskningssamarbete, välkomnar ansträngningar för att främja samarbete mellan pedagogiska tankesmedjor och utbyten bland ungdomar, inklusive genom att organisera ungdomssommarläger och erbjuda fler stipendiemöjligheter till BRICS-studenter. Vi är överens om att dela erfarenheter och praxis för att förverkliga utbildningsrelaterade mål för hållbar utveckling.

Vi tror på vikten av idrottssamarbete för att popularisera traditionell idrott och fördjupa vänskapen mellan BRICS-folk. Med tanke på det framgångsrika arrangemanget av BRICS U-17 fotbollsturnering i Goa 2016, berömmer vi framgången med de första BRICS-spelen, som var en höjdpunkt på årets folk-till-folk-utbyte. Vi uppmuntrar relevanta avdelningar att underteckna ett MOU om idrottssamarbete för att ge större impulser till idrottssamarbete mellan våra fem länder.

Vi är överens om att stärka BRICS roll i global hälsostyrning, särskilt inom ramen för Världshälsoorganisationen och FN-organ, och främja utvecklingen och förbättra tillgängligheten av innovativa medicinska produkter genom främjande av forskning och utveckling och tillgång till prisvärda, effektiva produkter och säkra läkemedel, vacciner, diagnostik och andra medicinska produkter och teknologier samt till medicinska tjänster genom förbättrade hälsosystem och hälsofinansiering.

Vi är överens om att förbättra övervakningskapaciteten och medicinska tjänster för att bekämpa infektionssjukdomar, inklusive ebola, hiv/aids, tuberkulos och malaria, såväl som icke-smittsamma sjukdomar och uppmuntra en större tillämpning av IKT för att förbättra nivån på tillhandahållandet av hälsotjänster.

Vi välkomnar resultaten från BRICS-hälsoministermötet och högnivåmötet om traditionell medicin, och lovordar inrättandet av en långsiktig mekanism för utbyte och samarbete för traditionell medicin, för att främja ömsesidigt lärande av traditionella mediciner och föra dem vidare till framtida generationer.

Vi välkomnar beslutet att inrätta Tuberculosis Research Network, som ska presenteras vid WHO:s första globala ministerkonferens Ending Tuberculosis in the Sustainable Development Era: A Multisectoral Response, Moskva, Ryssland, 16-17 november 2017. Vi uttrycker stöd för möte samt FN:s generalförsamlings första högnivåmöte om tuberkulos 2018. Vi åtar oss att förstärka samarbetet i internationella forum i hälsofrågor, inklusive på G20.

Vi bekräftar vårt åtagande att främja en långsiktig och balanserad demografisk utveckling och fortsätta samarbetet i befolkningsrelaterade frågor i enlighet med Agenda för BRICS-samarbete om befolkningsfrågor för 2015-2020.

Vi noterar med tillfredsställelse framstegen i utbytet och samarbetet inom olika områden, inklusive styrning, filmskapande, media, tankesmedjor, ungdomar, parlament, lokala myndigheter och fackföreningar, och är överens om att ytterligare främja sådant utbyte och samarbete.

Vi lovordar den första gemensamma filmproduktionen av BRICS-länderna och lovordar framgångarna för BRICS Film Festival, Media Forum, Friendship Cities and Local Government Cooperation Forum, Youth Forum, Young Diplomats Forum och Young Scientists Forum.

Vi uppskattar det framgångsrika värdskapet för BRICS-forumet för politiska partier, tankesmedjor och organisationer i det civila samhället samt seminariet om styrning, och kommer att föra dessa goda initiativ vidare i framtiden. I detta avseende noterar vi förslaget att inrätta BRICS Research and Exchange Fund från Kina.

Vi uppskattar de viktiga framstegen i BRICS institutionella utveckling och upprepar vårt åtagande att ytterligare stärka det för att göra BRICS-samarbetet mer lyhört för den förändrade situationen.

Vi berömmer Kina för att de vidtagit åtgärder under sitt ordförandeskap för att stärka sherpas samordnande roll i BRICS-samarbetet. Vi instruerar sherpaerna att fortsätta sin diskussion om BRICS institutionsutveckling.

Vi åtar oss vårt starka stöd för multilateralism och FN:s centrala roll i internationella angelägenheter. Vi åtar oss att stärka samordningen och samarbetet mellan BRICS inom områdena för ömsesidiga och gemensamma intressen inom FN och andra multilaterala institutioner, inklusive genom regelbundna möten mellan våra permanenta representanter i New York, Genève och Wien, och ytterligare stärka BRICS röst i internationella forum.

I fortsättningen av BRICS-traditionen av uppsökande verksamhet sedan Durban-toppmötet kommer vi att hålla en dialog mellan tillväxtmarknader och utvecklingsländer om genomförandet för hållbar utveckling och byggandet av breda partnerskap för utveckling under temat ”Att stärka ömsesidigt fördelaktigt Cooperation for Common Development” för att främja BRICS Plus-samarbete.

Sydafrika, Brasilien, Ryssland och Indien berömmer Kinas ordförandeskap 2017 och uttrycker uppriktig tacksamhet till regeringen och folket i Kina för att ha varit värd för det nionde BRICS-toppmötet i Xiamen.

Kina, Brasilien, Ryssland och Indien ger Sydafrika fullt stöd för att vara värd för det tionde BRICS-toppmötet 2018.

Bilaga 1: Resultatdokument för BRICS-samarbete

Följande resultatdokument har antagits.

Pressmeddelande från BRICS-ledarnas informella möte i Hamburg

Politiskt och säkerhetssamarbete

Mediaanteckning från mötet mellan BRICS utrikesministrar/internationella relationer

BRICS färdplan för praktiskt samarbete för att säkerställa säkerhet vid användning av IKT

Gemensam kommunikation om mötet mellan BRICS särskilda sändebud om Mellanöstern.

Ekonomiskt samarbete

BRICS Action Agenda för ekonomiskt och handelssamarbete

Sjunde mötet i BRICS-utlåtandet om handelsministrar

BRICS Trade in Services Cooperation Roadmap

Ram för att stärka det ekonomiska och tekniska samarbetet för BRICS-länderna

BRICS samarbetsinitiativ för e-handel

Referensvillkor (ToR) för BRICS e-handelsarbetsgrupp

Referensvillkor (ToR) för BRICS Model E-Port Network

BRICS IPR Samarbetsriktlinjer

Skisser för BRICS-investeringsfacilitering

Överenskomna delar av finansiella resultat från 2017 BRICS finansministrar och centralbankschefsmöte

BRICS god praxis för PPP-ramverk

Handlingsplan för att fördjupa industriellt samarbete mellan BRICS-länder

Förklaring från det tredje BRICS-kommunikationsministermötet

Strategisk ram för BRICS-tullsamarbete

BRICS handlingsplan för innovationssamarbete (2017-2020)

Hangzhou-deklarationen från det 5:e BRICS-ministermötet för vetenskap, teknologi och innovation (STI)

Handlingsplan 2017-2018 inom ramen för BRICS 2015-2018 STI-arbetsplan

Kommunikation från BRICS-cheferna för skattemyndigheternas möte

BRICS Memorandum of Cooperation in Respect of Tax Matters

Förklaring från det andra BRICS energiministermötet

Tianjin uttalande om miljö vid det tredje mötet med BRICS miljöministrar

Gemensam förklaring från det sjunde mötet för BRICS jordbruksministrar

Handlingsplan 2017-2020 för BRICS-länders jordbrukssamarbete

BRICS arbets- och sysselsättningsministerförklaring

BRICS handlingsplan för fattigdomsbekämpning och minskning genom färdigheter

Lägesrapport om genomförandet av strategin för BRICS ekonomiska partnerskap

Interbankkreditavtal i lokal valuta enligt BRICS Interbank Cooperation Mechanism

Samarbetsmemorandum avseende kreditbetyg enligt BRICS Interbank Cooperation Mechanism

BRICS Partnership for Urban Environmental Sustainability Initiative

BRICS Joint Statistical Publication 2017

Referensvillkor (ToR) för arbetsgruppen för BRICS Research Infrastructure and Mega-Science Projects

BRICS Partnership for Urban Environmental Sustainability Initiative

BRICS Joint Statistical Publication 2017

Referensvillkor (ToR) för arbetsgruppen för BRICS Research Infrastructure and Mega-Science Projects

Referensvillkor (ToR) för BRICS Working Group on Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship Partnership

Samförståndsavtal mellan BRICS exportkreditorgan och den nya utvecklingsbanken om allmänt samarbete

BRICS gemensamma ståndpunkt om styrning i framtidens arbete

BRICS Network of Labor Research Institutes Uppdrag

BRICS Social Security Cooperation Framework

BRICS jordbruksutvecklingsrapport 2017

Gemensamt uttalande från BRICS Business Forum 2017

Memorandum of Understanding mellan BRICS Business Council och New Development Bank om strategiskt samarbete

Gemensam deklaration från BRICS Business Council om regulatoriskt samarbete om standarder

Folk-till-folk-utbyten

Handlingsplan för genomförandet av avtalet mellan regeringarna i BRICS-staterna om samarbete på kulturområdet (2017-2021)

Avsiktsförklaring för BRICS Alliance of Libraries Cooperation

Avsiktsförklaring från grundandet av BRICS Alliance of Museums

Avsiktsförklaring om grundandet av BRICS Alliance of Art Museums and National Galleries

Avsiktsförklaring för strategiskt samarbete mellan BRICS Alliance of Theatre for Children and Young People

BRICS-ländernas gemensamma deklaration om att stärka samarbetet inom traditionell medicin

Tianjin Kommunikation från BRICS hälsoministermöte

Pekingdeklarationen om utbildning vid det femte mötet med BRICS utbildningsministrar

Handlingsplan för att främja BRICS mediesamarbete

2017 BRICS Youth Forum Action Plan

Chengdu-initiativet från 2017 BRICS Friendship Cities and Local Government Cooperation Forum

Quanzhou Consensus of BRICS Seminar on Governance

Fuzhou-initiativet från BRICS forum för politiska partier, tankesmedjor och civilsamhällets organisationer

Det 9:e BRICS akademiska forumets rekommendationer till det 9:e BRICS-toppmötet

Chengdu Consensus från BRICS-filmdelegationerna vid den andra BRICS-filmfestivalen

BRICS Film Collaboration Plan för åren 2017 till 2021

BFA-program för BRICS-filmstudenter och talanger

Gemensam förklaring om filmtraditionell kulturarv och kreativ utveckling av unga talanger

BRICS Fackföreningsforums deklaration

Uttalande från BRICS fackföreningar till BRICS arbets- och sysselsättningsministermöte

http://www.brics.utoronto.ca/docs/170904-xiamen.html

https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268587.shtml

https://www.zerohedge.com/geopolitical/saudi-arabia-doubles-russia-crude-imports-it-prepares-brics-inclusion

https://www.theepochtimes.com/china-and-russia-want-to-replace-us-dollar-with-brics-currencies_4585640.html

Saudi Arabia, Turkey, Egypt may join BRICS soon