Ska vi låta Europa sjunka? BRICS växer – nya viktiga medlemmar försvagar väst

Ekonomi Politik utrikes

Jag har sedan konflikten i Ukraina började ropat så högt jag har kunnat för att protestera mot Europas sanktioner mot Ryssland. Detta för att dessa sanktioner på ett oåterkalleligt sätt försvagar Europas ekonomi och inte försvagar Ryssland.

Med den senaste utvecklingen med utvidgningen av BRICS med så geopolitiskt viktiga länder som Iran och Saudiarabien ser jag tyvärr ut att få rätt, vilket inte på något sätt glädjer mig. Jag ska förklara hur.

Den sanna kärnan i BRICS kommer att bestå av Kina, Ryssland och Iran, med styren som är nationalistiska.

Ukrainakonflikten, och de därav följande västerländska sanktionerna, har underlättat en betydande avliberalisering av det ryska sinnet och en ombalansering av relationerna mellan stat och oligarker till förmån för staten.

Europa har helt enkelt hjälpt Ryssland att försvaga oligarkernas grepp över den ryska ekonomin på att sätt som hade varit mycket svårt för Putin att åstadkomma utan sanktionerna utan att det ryska folket hade protesterat högt.

Med en starkare stat, svagare oligarker och ett folk som har högt förtroende för sin president har Europa helt enkelt stärkt Ryssland. Samtidigt slår sanktionerna hårt mot Europas ekonomier.

Ryssland, Kina och Iran har potential att dominera Centralasien (Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Kazakstan, Afghanistan), Vitryssland, Irak och Syrien; med hjälp av den överlappande säkerhetsalliansen Shanghai Cooperation Council (SCO).

Detta kopplar samman en enorm landmassa som innehåller den största globala tillverkningskraften, den näst största globala militärmakten och kolossala naturresurser.

Mongoliet representerar en oberoende variabel, men enkel geografi och handelsflöden kommer att göra att de aldrig blir en fiende.

Detta är den sanna kärnan i utmaningen mot väst.

Här kan du lyssna på president Vladimir Putins tal på BRICS-mötet:

Här svarar utrikesminister Sergej Lavrov på frågor om BRICS, de nya medlemmarna och varför så många länder ansökt om medlemskap i BRICS:

För att denna utmaning ska bli framgångsrik krävs åtminstone att resten av de länder som inte räknas till väst är alliansfria, och att de använder den nya multipolära världen för att återbalansera sina ekonomiska relationer med väst till sina egna länders fördel.

En sådan alliansfrihet visade länderna utanför väst på de västerländska sanktionerna mot Ryssland, där resten av världen utanför väst vägrade att vara en del av det västerländska försöket att underkuva Ryssland.

I ASEAN (Association of South East Asian Nations) plus Bangladesh och Pakistan har Kina en gruppering som åtminstone kommer att vara alliansfri, med vissa nationer som Vietnam, Laos och Kambodja som ligger mycket nära Kina.

Den underliggande dynamiken som är avgörande för länder utanför väst är efterfrågan på och respekt för länders suveränitet. Detta kommer att fortsätta att dra ASEAN mot Kina, oavsett vad väst gör.

Väst gör så mycket som möjligt för att störa denna process, med omfattande inblandning i valen i Malaysia och Thailand och stöd till västvärldens kompradorstyrkor i Myanmar (med mycket hjälp av Indien), men dess ansträngningar kommer att misslyckas. Kinesiskt tålamod och återhållsamhet ger utdelning.

Länder vill helt enkelt inte styras av utomstående aktörer, de vill samarbeta, handla med varandra och sköta sina interna affärer själva. Tidigare har det inte funnits ett tillräckligt starkt alternativ till USA, vilket det gör nu.

Indien, ”I” i BRICS kommer inte inom överskådlig framtid att bli en verkligt självständig kraft eftersom dess härskande klass är helt nyliberal, med många utbildade i väst.

Denna elit behandlar Kina som en regional konkurrent som måste bekämpas.

Detta har upprepade gånger fått Indien att förstöra för sig själva. Kinesiska (och andra utländska) företag har blivit behandlade på mycket godtyckliga sätt. Det kväver Indiens förmåga att använda kinesisk (och andra nationers) hjälp för nationell utveckling.

Indien kommer att förbli en utvecklingsnation så länge denna maktstruktur sitter vid makten, och kan inte upprepa det kinesiska (och sydkoreanska, och taiwanesiska och pågående vietnamesiska) tillväxt- och utvecklingsmiraklet.

Indiens långsiktiga allians med Ryssland kommer att underlätta dess relation men Indien kommer länge att vara en besvärlig granne som kommer att försöka arbeta med USA mot Kina när de ser fördelar med det.

På många sätt liknar Indiens geopolitiska roll Turkiets under Erdogan.

Sydafrika, ”S” i BRICS är nyliberalt och drivs av en ANC-förrädare som vände ryggen åt massorna av den svarta befolkningen för att massivt berika sig själv ihop med de vita nationella kapitalisterna och kapital från finansmaffian.

Det är här RIC:s respekt för nationell suveränitet och politisk icke-inblandning blir ett sådant vapen att använda mot det ständigt ingripande väst.

RIC måste kunna samarbeta med socialistiska, kapitalistiska och till och med medeltida teokratiska monarkiska styren för att övervinna väst.

Brasilien, ”B” i BRICS, är en nation som domineras av eliten som den tog över vid tiden för självständigheten. En förgiftad kalk som ger ett invalidiserande arv för Latinamerika.

Lula kommer att trampa mycket försiktigt med avseende på väst, och ses mer hålla RIC:s kappa än att direkt delta i duellen.

Det finns ett fåtal nationer som helt eller delvis har undkommit det arvet, främst Kuba, Nicaragua, Venezuela och Bolivia, men för de allra flesta är det inhemska finanseliter som dominerar.

De latinamerikanska eliterna letar helt enkelt efter förbättrad avkastning på sin export och lite mer spelrum i sitt utnyttjande av sina befolkningar genom att arbeta med RIC.

Argentina speglar i hög grad i den verkligheten.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är monarkier i medeltida stil som gör anspråk på sina nationers rikedomar för sig själva, men de har känt vartåt vinden blåser och lagt märke till det nya som kommer.

Tillsammans med samarbetet med Ryssland och Iran inom OPEC+ svänger de mer kraftfullt till RIC (med Saudiarabien och Qatar som blir observatörer av SCO); som reflekterar deras intressen med sina OPEC+-medlemmar och den största marknaden för export av fossila bränslen, samtidigt som de vänder sig bort från västerländsk splittrings- och erövringstaktik.

Detta på grund av den västerländska oförmågan att sluta blanda sig i sina ”allierades” inrikespolitik.

Egypten har börjat driva bort från den västerländska sfären (och har observatörsstatus vid SCO).

Etiopien verkar vara en stat som under sitt nya ledarskap försöker vända sig bort från väst och få den alternativa finansiering och hjälp som de behöver för att göra det. Med tanke på dess läge på Afrikas horn mittemot Saudiarabien, kommer dess geopolitiska positionering att påverka hela regionen.

Västerlandet är helt beroende av sin förmåga att hämta råvaror från resten av världen till nedpressade priser, och hålla dessa länder underutvecklade så att de ger en bra marknad för västerländsk export och tillskanska sig det mervärde som produceras av resten genom ojämlika handels- och rättsförhållanden som backas upp genom kontroll av teknik.

Denna väg har redan stängts av i Ryssland och Iran (mestadels genom västvärldens egna självskadesanktioner), och Kina rör sig allt mer uppåt i teknikkurvan och får en större del av sitt eget mervärde; vilket är den verkliga orsaken till västerländsk aggression mot Kina.

Eftersom särskilt Kina utökar sin allt mer sofistikerade export runt om i världen, importerar mer och mer från resten och finansierar utvecklingsprojekt, minskar flödet av billiga resurser och mervärde till väst.

I Mellanöstern samarbetar Kina och Ryssland med Irak, Saudiarabien och de andra Gulfstaterna för att få bort deras beroende av den amerikanska dollarn och det västerländska finansiella systemet.

Det kapitalistiska centret stryps långsamt.

I Mellanöstern och Afrika tillhandahåller Ryssland också inhyrda militära muskler för att underlätta framgången för nationer som Niger i att återbalansera sina ekonomiska förbindelser med väst.

Anledningen till västs (Frankrikes) höga engagemang i vad som händer i Niger är att Frankrike hämtar en stor del av sitt uran därifrån till mycket låg kostnad. Eftersom Frankrike bygger stor del av sin energiförsörjning på kärnkraft ligger det enorma ekonomiska intressen bakom detta plötsliga intresse för ”demokrati” i Niger.

RIC behöver inte Brasilien, Indien eller Sydafrika eller andra som fullständiga allierade mot väst, de behöver helt enkelt att de (liksom övriga länder utanför väst) inte är fiender och att de använder multipolaritet för att balansera sina ekonomiska och finansiella relationer med väst.

Utan strömmarna av plundring till finansmaffian från den övriga världen kommer det kapitalistiska centret att strypas i en långsam kollaps utan behov av krig.

Den överdimensionerade västerländska elitens svar på kuppen i Niger visar att de är mycket medvetna om denna möjlighet, men de kan också ha blivit mer medvetna om sin oförmåga att stoppa det.

Den västerländska ECOWAS misslyckande att starta en militär kampanj mot Niger på grund av folkligt motstånd i deras egna nationer. Det är en markering om åt vilket håll vinden blåser.

När Brasilien, Indien och Sydafrika och andra visar sin ovilja att bli verkliga duellpartners, kom ihåg att allt som behövs av dem är att de backar undan från duellen och använder den för att återbalansera sina relationer med väst till sina egna länders fördel.

Detta i sig kommer att hjälpa till att fälla det västerländska finansmaffiastyrda huset.

Som jag ser det kan denna utveckling bara leda åt ett håll, världen kommer att bli multipolär.

Det vi folket i Europa har att välja mellan är om vi ska låta USA dra ner oss i djup ekonomisk kris för att gynna USAs intressen och därmed mildra USAs ekonomiska kris, eller om vi ska börja se om vårt eget hus och våra egna folks intressen.

Det är bara vi folket som kan ta det beslutet. Jag hoppas vi har mod att välja oss själva för våra barns framtids skull och för det våra förfäder kämpade mycket hårt för.

Allt gott. /Maya