Vladimir Putin – Liberalismen är död för att folket är förlorarna

Politik utrikes

7 juli 2019

Financial Times är den första stora internationella tidningen som ges en intervju med den ryska ledaren Vladimir Putin på̊ 16 år. I en exklusiv intervju med redaktören Lionel Barber och Moskvas presidium chef Henry Foy ger Rysslands president bland annat sin syn på̊ liberalismen och förklarar sin inställning till HBT-rörelsen och orsaken till landets lagstiftning i den frågan.

Många länder i väst upplever att folket tar avstånd från den styrande eliten. I en unik intervju med Financial Times pratar President Putin om anledningen till att så många länder i väst har politiska rörelser där folket vänder sig mot eliten.

Putin säger att ledarna i ett lands främsta uppgift är att skapa stabila, normala, trygga och förutsebara livsvillkor för människorna som bor i landet och att arbeta för befolkningens bästa möjliga framtid. När folket inte upplever att detta sker vänder de sig ifrån eliten som styr landet.

Vidare förklarar Putin att den så kallade liberala idén har nått sin slutpunkt eftersom den inte längre tjänar folkflertalets behov. Han menar att mänskligheten i grunden förenas i en grundläggande princip som säger att för varje människa kommer först familjen och därefter nationen. Det är det allt vilar på. Liberalismen stödjer inte denna princip.

Att Putin kan uttala orden att den liberala idén är död – något som ingen västerländsk ledare skulle våga säga – visar hur mycket världen har förändrats. Om de västerländska ledarna kunde, så skulle de säga det. – Våra västerländska partners har medgett att vissa delar av den liberala idén helt enkelt inte fungerar, som multikulturalism, säger Putin.

Många av dem erkänner att den nationella befolkningens intressen måste komma först. De som har fått problem i hemländerna på grund av den politik som förs där behöver också vår hjälp, men vad händer med den nationella befolkningens intressen när antalet migranter som beger sig till Västeuropa inte är ett handfull personer utan husentals eller hundra tusentals?

Begick Angela Merkel ett misstag?

– Ett cardinalmisstag, svarar Putin. Man kan kritisera Trump för hans vilja att bygga en mur mot Mexiko. Det kan gå för långt, det tänker jag inte argumentera emot, men han var tvungen att göra något åt det stora antalet migranter och narkotikan. Ingen gjorde något. Alla säger att det är dåligt och det är också dåligt. Säg mig, vad är rätt då? Vad ska göras? Ingen föreslår något.

Jag säger inte att en mur måste byggas eller att tullarna ska ökas med fem procent mellan USA och Mexiko. Det är inte vad jag säger, men något måste göras. Trump letar åtminstone efter en lösning. De som är oroade över det här som är vanliga amerikaner tittar på det här och säger att det är bra att han åtminstone gör något, föreslår idéer och letar efter lösningar.

Om man istället ser till de liberala idéerna så är deras förslag att inte göra någonting alls. De säger att allt är som det ska vara, att ingenting behöver förändras. Men stämmer det verkligen? De sitter på sina ombonade kontor under tiden som de som kommer i kontakt med problemen varje dag i Texas eller Florida inte är lika nöjda. Tänker någon på dem? Det är samma sak i Europa.

Jag diskuterar det här med många av mina kollegor, men ingen har någon lösning. De säger att de inte kan införa en hård politisk linje av olika anledningar. Varför inte undrar jag, säger Putin. Vi har lagar, säger de. Men ändra lagarna då, säger han.

Migranterna kan döda, plundra och våldta utan några direkta konsekvenser eftersom migranternas rättigheter måste skyddas. Vilka rättigheter är det? Varje gång det händer måste de straffas. Det är därför jag menar att de liberala idéerna har blivit obsoleta, menar Putin. Det har blivit en konflikt med den övervägande delen av majoritetsbefolkningen.

Ryssland har förstås egna problem som rör invandring. De har en öppnagränser-politik gentemot vissa före detta sovjetrepubliker. De får det dock att fungera bättre för att de kräver kunskap i det ryska språket och respekt för rysk kultur och traditioner av invandrarna.

Putin berättar att de också har börjat starta skolor i dessa länder för att underlätta det här. Den liberala idén förutsätter att inga sådana krav ska ställas. Det leder till att invandrarna kan röja, våldta och stjäla. I Ryssland är regeln att de som bryter mot dessa regler straffas.

Migrantkrisen är ett perfekt exempel på hur liberalismen har överlevt sig själv. I dagens läge erbjuds två vägar framåt. Båda innebär ett slut på liberalismen som politisk idé. Det första alternativet är att stoppa inflödet av migranter på alla sätt och med alla till buds stående medel.

De migranter som redan finns i landet får antingen uppfylla en strikt uppsättning krav, inklusive tillräckligt hög kunskapsnivå på nationens språk, detaljerad kunskap om dess lagar och administrativa system, strikt åtlydnad mot dess lagar och påvisad följsamhet och respekt för seder och kultur av den infödda befolkningen – eller också bli utvisad.

Det andra alternativet är mer liberalt. Tillåt inflödet av migranter att fortsätta, hindra inte bildandet av utländska getton och enklaver som inhemska medborgare och tjänstemän inte vågar gå in i. Låt dessa områden införa sharialagar eller andra former av utländska diktat. Detta garanterar att den liberala idén snart dör tillsammans med den inhemska befolkningen.

Valet är sålunda mellan att döda den liberala idén, men rädda den inhemska befolkningen eller låta den liberala idén leva kvar, och ta den inhemska befolkningen med sig i döden när liberalismen faller. Med andra ord erbjuder liberalismen ingen lösning alls.

– Vi lever alla i en värld baserad på traditionella bibliska värden, säger Putin. Vi behöver inte demonstrera dem varje dag … men vi måste ha dem i våra hjärtan och våra själar. På detta sätt är traditionella värden stabila och viktigare för miljontals människor än denna liberala idé som enligt min uppfattning är dömd att upphöra att existera.

Detta gäller inte bara de troende utan också ateisterna. För att uttrycka det i termer som kan chocka och förbluffa några av er behöver du inte tro på Gud även om det hjälper om du gör det för att undvika kognitiv dissonans men om du strävar efter någon form av socialt fungerande traditionellt samhälle har du inget annat val än att uppriktigt tänka och agera som om Gud existerar.

Putin fortsätter intervjun med att försiktigt sätta ner foten. Han säger att de inte har problem med HBT, men några saker har visat sig vara för överdrivna för dem. HBT-rörelsen hävdar att barn kan leka med fem eller sex könsroller. Hur många kön finns det? Han har tappat räkningen. Han är inte emot att vuxna medlemmar i olika minoritetsgrupper gör vad de vill om det gör dem lyckliga, men de har ingen rätt att diktera villkoren för resten av befolkningen. Det får inte överskugga kultur, traditioner eller traditionella värderingar om familjen för miljoner människor i majoritetsbefolkningen, säger han.

Specifikt uttrycks det i rysk lag mot homosexuell propaganda som riktar sig till minderåriga. Hollywoods pro-HBT-rörelse är säkert missnöjda. Antingen redigerar de bort HBT-propaganda från manuset eller redigera bort det från den färdiga filmen innan den släpptes i Ryssland (och i Kina).

Vad, förutom migration, öppna gränser och splittrande idéer om hur man organiserar samhället, ser du som slutet på de liberala idéerna? Är det nu de illiberalas tid?

– Renodlade liberala eller renodlade traditionella idéer har aldrig existerat, svarar han eftertänksamt. Saker ändras i ett ögonblick om det inte finns någon oenighet bland befolkningen som är berörd. Allting börjar och slutar på ett extremt sätt.

Olika idéer och åsikter bör få chansen att existera och manifestera sig, men på samma gång är medborgarnas intressen, dessa miljoner människor med sina liv det handlar om. Det får inte glömmas bort. Detta bör inte negligeras.

Därför bör vi försöka undvika stora politiska förändringar och problem. Det betyder inte att liberalismen måste förstöras omedelbart. Denna synpunkt måste alltid behandlas med respekt.

De kan inte bara diktera allt för alla som de har försökt göra de senaste årtiondena. Diktat kan vi se överallt, i media och i verkliga livet. Det är dömt att misslyckas. De liberala idéerna har inte rätt att vara helt dominerande.

Här trycker Putin på något som snabbt blir en politisk trend överallt i liberalismens bastion i väst. Det är naturligt att tidigare förtryckta minoriteter försöker få fler och fler rättigheter i demokratier.

Tillslut börjar det påverka majoritetens rättigheter och det kommer en punkt där majoriteten börjar trycka tillbaka. Hittills kan det med viss säkerhet konstateras att HBT- rörelsen ur majoritetens synvinkel har gått för långt.

Hur långt bortom den för majoritetsbefolkningen acceptabla gränsen har HBT-rörelsen gått? I några västerländska länder utsätts mycket unga barn för indoktrinering, kemisk kastration och fysisk kastration, vilket resulterar i en steril individ. Hur kan förälder gå med på att deras avkomma steriliseras, vilket innebär att deras släkt inte lever vidare? Den stora majoriteten av jordens befolkning finner sådan praxis skrämmande.

Hela intervjun är mycket intressant. Han svarar på frågor om oljan, maktbalansen mellan världens länder, hur han ser på utvecklingen de senaste tjugo åren, de fyra-fem presidenter han mött och haft kontakt med under de 20 år han suttit i makten och nära makten, om G20, om Trump och om kärnvapenländerna, Nordkorea och mycket mer. De ämnen som jag behandlar här ser du från 1:13 in i filmen.