Hörby värnar samhällskontraktet. Kan införa integrationsplikt.

Politik inrikes

Hörby kommun är en av de kommuner som har en kommunledning som värnar kommuninnevånarna. De är nu ett steg närmare att införa integrationsplikt.

Som nytillträdd kommunstyrelseordförande efter valet år 2018 tog Sverigedemokraterna över makten tillsammans med Moderaterna, SPI och Kristdemokraterna.

Cecilia Bladh in Zito konstaterade då att kommunen behövde pritoritera kärnuppdraget. Många av kommunens fastigheter var i stort behov av renovering och försörjningsstödet sköt i höjden. – Vi kommer att fokusera på kärnverksamheterna och prioritera skolan, äldreomsorgen, tryggheten och landsbygdsfrågorna, sade hon då.

Nya krav på integrationsplikt för invandrare

Kommunstyrelsen i Hörby kommun röstade i måndags ja till motionen om integrationsplikt som lagts fram av Stefan Borg (SD).

– Avsikten är att nyanlända ska bli en del av samhället och snabbare komma in i arbete, och acceptera att samhällskontraktet betyder att man går från bidrag till att bidra, säger partikamraten och kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito till Skånska dagbladet.

Förslaget innebär bland annat att alla invandrare måste få godkänt på en kurs i samhällsorientering samt kunna visa att de gör framsteg i SFI-undervisning.

Fullmäktige kommer att rösta om saken den 28 oktober. Röstar även de igenom förslaget kan de nya reglerna införas redan år 2020.

Voteringen slutade 8-4. SD, M och SPI röstade ja till förslaget. C och S röstade nej, medan L avstod från att rösta.

Vellinge kommun var först

I Vellinge kommun har integrationsplikt gällt för invandrare sedan år 2018. Där har moderaterna egen majoritet. Enligt beslutet ska invandrare liksom alla andra kommuninnevånare som söker försörjningsstöd göra sig anställningsbara.

Vad innebär Vellingemodellen?

Från dag ett är fokus på jobb och språk. En modell för kompetenskartläggning används för att skatta varje individs erfarenheter och kunskaper. Individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål.

Tydliga insatser och åtgärder anges i planen där krav såsom utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan bli aktuellt.

Varje individs eget ansvar tydliggörs. Uppföljning på individnivå genomförs månadsvis. Frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.

Fler kommuner har infört integrationsplikt

Landskrona kommun har infört integrationsplikt. Där styr Liberalerna med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet. Liberalerna är största parti och Sverigedemokraterna är vågmästare.

Staffanstorps kommun har även de infört integrationsplikt. Där styr Moderaterna med kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) tillsammans med Sverigedemokraterna.

Vad säger lagen?

Reglerna för försörjningsstöd finns i Socialtjänstlagen. Där framför att man i första hand själv är skyldig att försörja sig och sin familj. Om man kan arbeta måste man stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att man söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa. 

Försörjningsstöd kopplas till krav på att den som söker försörjningsstöd gör sig anställningsbar. Det strider inte mot lagen att kommunen ställer krav på att även invandrare ska göra det, till exempel genom att uppnå kunskaper i svenska och samhällsorientering.