Sverigedemokraterna vill inte avskaffa skyddsombuden, de ska utses av arbetskamraterna oberoende av partibok.

Politik inrikes

Magnus Persson har varit ställningsbyggare i hela sitt yrkesverksamma liv och även jobbat som skyddsombud tillsatt av sina arbetskamrater. När han blev aktiv i Sverigedemokraterna fick han veta att han inte längre var välkommen som skyddsombud.

Det är Magnus Persson som har skrivit förslaget om att avpolitisera skyddsombuden. Han har lagt ett videoklipp på Sverigedemokraternas Facebooksida direkt riktat till Ardalan Shekarabi.

Av Jimmie Åkessons svar till Stefan Löfven i kammaren klarlägger Åkesson att skyddsombuden inte ska avskaffas, de ska avpolitiseras. De ska utses av arbetskamraterna.

På twitter har socialdemokrater sedan förslaget blev känt hävdat att Sverigedemokraterna föreslår att staten ska utse skyddsombuden. Detta stämmer alltså inte.

Problemet diskuteras i kommentarsfältet under inlägget. Ett flertal personer bekräftar att problemet finns och välkomnar förslaget.

Såhär skriver Magnus Persson på Sverigedemokraternas hemsida.

Ardalan Shekarabi (S) ljuger svenskarna rakt i ansiktet.

Ardalan Shekarabi, socialdemokratisk minister, har de senaste dagarna gått ut och ljugit vitt och brett om Sverigedemokraternas förslag att stärka Sveriges skyddsombudsorganisation och alla löntagares arbetsmiljö. Du finner ett av inläggen, fullproppat med felaktiga påståenden, längst ner.

Ardalan har vidare uppmanat både media och sina följare att sprida hans missledande och falska budskap, i ett förmodat hopp om att vinna över väljare som han tycks tro är så pass lättlurade.

Antingen ljuger Ardalan Shekarabi medvetet eller så lyckas han missförstå och vantolka en ganska enkel text (se nedan), detta trots att han är minister i Sveriges regering och utbildad jurist. Vilket alternativ som är värst är svårt att bedöma.

Sverigedemokraternas förslag i budgeten lyder såhär i sin helhet:

“De regionala skyddsombuden utses och anställs av fackförbunden. Finansieringen sker till stor del genom skattemedel som betalas ut via Arbetsmiljöverket. Fackförbundens nära band till Socialdemokraterna har politiserat fackföreningsrörelsen till en sådan nivå att fackförbunden inte längre i första hand fokuserar på att försvara och framföra medlemmarnas intressen, utan driver istället Socialdemokratins frågor i en facklig kontext. Den som har en annan politisk uppfattning hindras aktivt av facket från att erhålla förtroendeposter trots att de har kunskap och engagemang samt medarbetarnas förtroende.

Sverigedemokraterna vill se ett annat system för att främja arbetsmiljöarbetet och vill se oberoende arbetsmiljörådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna, istället underställda Arbetsmiljöverket. Tid och resurser skulle härigenom läggas på arbetsmiljöarbetet istället för på en politisk agenda.”

Ardalan Shekarabi kommer med många osanna påståenden om vad Jimmie Åkesson sagt och vad Sverigedemokraternas förslag innebär. Vill du se vad Jimmie faktiskt sa i kammaren, kan du göra detta via Youtubelänken nedan:

Ardalan Shekarabis Facebookinlägg.

Jimmie Åkesson i kammaren

Länk till budget (sida 33, förslag 11.5):