Konservatismen frodas. Den nystartade konservativa tankesmedjan Oikos har bildats.

Politik inrikes

I Agenda presenterades den 2 februari kort den helt nystartade tankesmedjan. Mattias Karlsson (SD) var initiativtagare, men han har satt samman en mycket intressant grupp människor och verkar som medlem i tankesmedjan. Det är alltså ingen tankesmedja för SD, utan för konservatism.

Konservatismen har länge fört en mycket undanskymd roll i svenskt politiskt liv. Det är först på senare år, när varken liberalismen eller socialismen visat sig kunna ge svar på de stora problem som samhället står inför, som konservatismen fått ett uppsving.

Medlemmarna i tankesmedjans ledning hade sitt första möte i förra veckan. Beslut togs formellt bland annat om tankesmedjans namn och logotyp. Agenda var på plats. Deras reportage handlade dock mest om andra tankesmedjor och hur kritiska de är mot den nystartade tankesmedjan.

Mattias Karlsson bemöter den kritik som framfördes i reportaget på sin Facebooksida:

”Kvällens inslag i SVT-Agenda kring bildandet av tankesmedjan Oikos som nu står klar att lanseras. En del fulvinklingar och fulklippningar av citat blev det ju givetvis (Oikos har till exempel inga planer på att fokusera på abort-frågan, min kommentar om Timbros och Arenas finansiering och kopplingar till Moderaterna och Socialdemokraterna togs naturligtvis inte med etc). På det hela taget är det dock positivt att lanseringen av en konservativ tankesmedja röner så stor uppmärksamhet och debatt och att nervositeten bland våra socialistiska och liberala motsvarigheter tycks vara så påtagligt stor.

Ideologi, värderingar och visioner behöver komma högre upp på den politiska dagordningen i dagens snuttifierade och utspelsorienterade politiska samtalsklimat. Jag ser genuint fram emot att få arbeta med en så bred, mångfascetterad och intressant grupp av konservativa intellektuella och är djupt tacksam mot dem som hittills valt att offentligt backa upp projektet, trots vetskapen om de angrepp som säkert kommer att följa.

Det är genuint glädjande att steg för steg få vara med och se en ny, bred och slagkraftig konservativ rörelse växa fram!

SVT Rapport och SVT Agenda kommer ikväll att innehålla reportage om den konservativa tankesmedja som jag är med om att bilda och som beräknas vara klar för lansering inom kort.

Mycket av fokuset i inslagen tycks komma att kretsa kring kritik från den liberala tankesmedjan Timbro och den socialistiska tankesmedjan Arena om att vår konservativa tankesmedja inte kan betraktas som ”oberoende” eftersom jag är riksdagsledamot från SD och eftersom jag sagt att smedjan är öppen för att på något sätt ta emot ekonomiskt stöd ifrån alla, inklusive politiska organisationer, som inte ställer några villkor eller krav på motprestationer.

För det första kan man konstatera att jag kommer att bli den enda Sverigedemokraten i tankesmedjans förtroenderåd som kommer att bestå av 6-8 personer. Att det skulle bli en partistyrd SD-verksamhet borde enbart genom detta falla på sin egen orimlighet.

Smedjans förhoppning är att få in så mycket privata donationer att medel från politiska organisationer inte ens skall behövas. Smedjan kommer heller inte att ta emot några direkta donationer från politiska organisationer. I det fall det skulle bli aktuellt så handlar det i så fall om indirekt stöd, till exempel i form av samverkan kring större evenemang som det finns ett ömsesidigt intresse av och liknande.

Kritiken om bristande oberoende klingar också väldigt falskt. Timbro erhåller löpande ett stöd i 100-miljonersklassen från Svenskt Näringsliv. Svenskt näringsliv har själva i sin tur, vid upprepade tillfällen, uppgivit att man har ”mycket nära band” till Moderaterna.

Tankesmedjan Arena och nästan alla andra tankesmedjor på vänsterkanten erhåller i sin tur mångmiljonbelopp från fackföreningsrörelsen samtidigt som LO:s ordförande sitter som ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott och LO i praktiken utgör en del av den socialdemokratiska rörelsen.

Kritiken handlar alltså inte om någon genuin och välgrundad oro över bristande oberoende, utan är ett försök till att misstänkliggöra och försvåra en konservativ tankesmedjas framtida verksamhet eftersom man är rädd för konkurrens och orolig över kraften i den framväxande konservativa rörelsen.

Avslutningsvis så är SVT:s nyfunna vurm för vattentäta skott mellan politiken och civilsamhället rörande. Jag undrar dock var denna vurm har befunnit sig under alla de decennier då Socialdemokratiska regeringar till exempel delat ut miljardbelopp till socialdemokratiska folkhögskolor och studieförbund som ABF, där Socialdemokraterna tillsammans med bland andra militanta revolutionärer som kommunistiska partiet ingår som medlemsorganisationer och använder regeringsmakten och skattebetalarnas pengar för att skola sin egen medlemskader i sin egen ideologi…?”

Agendas reportage hittar du här.

En annan medlem i ledningen är Dan Korn som är rabbin, folklivsforskare och författare. Han berättar om varför han tackade ja till att sitta i tankesmedjans förtroenderåd i en debattartikel i Expressen igår. Han skriver: När nu allt fler talar om att ett konservativt block är påväg att skapas av M, KD och SD sker det under förvirring. Inget av de tre partierna har odlat den konservativa ådran under någon längre tid. De kommer från olika politiska ståndpunkter och ska alltså enas om något som känns ovant för alla inblandade. Då behövs en tankesmedja som kan lyfta konservativs idéfrågor.

Jag är inte medlem av SD, utan har flera gånger, bland annat på denna sida, kritiserat olika företeelser inom SD, inklusive uttalanden av partiets ideolog Mattias Karlsson. Men nu sitter jag i Karlssons nystartade tankesmedja Oikos förtroenderåd, vilket jag tycker ska bli riktigt roligt. I sakfrågorna har jag inte ändrat mig alls. Jag har fortfarande invändningar mot saker i SD:s program och är inte enig med Mattias i alla frågor. Men – och det är viktigare – vi kan tala med varandra och vi kan vara överens om gemensamma mål. För den tron är jag beredd att stå upp i den motvind av anklagelser som just nu viner.

Mattias Karlsson kom med initiativet, men är tillräckligt självkritisk för att inse att just det är smedjans största problem, det vill säga att initiativet kom från en sverigedemokrat. Han har därför satt samman ett förtroenderåd med en bred ideologisk spridning, där ingen utom han själv tillhör SD.

Men för dem som fortfarande ser SD som pestsmittat har vi som låtit oss värvas givetvis gjort en dödssynd. SD är ulvar i fårakläder, heter det. De låtsas vara konservativa, för att lura oss andra.

Men låt oss då utgå från att detta stämmer. Mattias Karlsson skulle alltså låtsas för att påverka oss andra. Men är det verkligen troligt att han i så fall skulle påverka alla oss andra? Är det inte mera troligt att han och hans parti blir påverkat? Det tror jag. För den tron är jag beredd att stå upp i den motvind av anklagelser som just nu viner. Jag såg det komma, som det numera heter. Men tror man på en god sak får man ibland ta lite skit.”

En annan medlem i ledningen är Malcom Kyeyune. Han kommer ursprungligen från vänstern och ser sig numera som konservativ vänster. Han skriver i bland annat Göteborgs Posten, Fokus, Dagens Samhälle och Kvartal. Kyeyune var under 2014 aktiv i Ung Vänster, bland annat som distriktsordförande i Uppsala län, då han blev utesluten i samband med en konflikt där han och andra medlemmar anklagades för att uttrycka stöd för den vänsterextrema organisationen Revolutionära Fronten. En av dessa var Markus Allard med vilken han nu driver podcasten Markus och Malcom.

Även Arvid Hallén ingår i tankesmedjans ledningen. Han har tidigare varit ordförande för Heimdahl. Heimdal är en konservativ studentförening som bildades i Uppsala den 23 april 1891. Föreningen var ursprungligen utpräglat konservativ även om man vid bildandet fastslog som sin uppgift att utan någon politisk syftning ”sammansluta särskilt studenter med intresse för allmänna frågor till gemensamt deltagande i det svenska folkbildningsarbetet”. Föreningen har sedermera i sin stadga formulerat sin ideologi såsom ”reformvänlig konservatism” men väljer att definiera sig som en borgerlig studentförening öppen för konservativa och liberala studenter i övriga dokument och utåtriktat material.

Hallén var med i SvD:s ledarpodd om konservativa tankesmedjan Oikos igår. Övriga medverkande i podden var Karin Svanborg-Sjövall från Timbro och Andreas Bergström från Fores.

Hallén skrev på sin Facebook: ”Noterade att Agenda i sitt inslag om tankesmedjan vinklade det som att Oikos skulle lägga mycket fokus på abort. Det är en fråga som överhuvudtaget inte varit uppe för diskussion inom Oikos. Men medierna ska ju ha sina vinklar…”

Du hittar inslaget här.

Dessutom ingår den norske folklivsforskaren Asle Toje som är utrikespolitisk forskare och kommentator. Han är en tidigare forskningsdirektör vid norska Nobelinstitutet och nuvarande medlem i norska Nobelkommittén. Toje bidrar regelbundet till den norska utrikespolitiska debatten, bland annat som en ordinarie spalt i Dagens Næringsliv, Utrop och Morgenbladet. Toje är en förespråkare för neoklassisk realism. I den norska utrikespolitiska diskursen har han varit en förespråkare för begränsad regeringsmakt, en fri marknadsekonomi och social konservatism. Han har varit talesman för ett starkt försvar och vill se nära band till USA:s utrikespolitik. Toje föreställs också att tillhöra samma intellektuella samma tradition som Roger Scruton. Läs mer om Scruton här.

En facebookanvändare skriver: Äntligen börjar folk i det här landets intellektuella offentlighet kunna förhålla sig på ett vuxet sätt också till konservatismen. Det bådar gott för det offentliga samtalet framöver, för vad vi är i desperat behov av i det här landet är vuxna, kloka och genomtänkta personer som inte är rädda för SD, eller rättare sagt rädda för att brunstämplas så fort SD, Sveriges största parti, kommer på tal. För givetvis kommer en rad debattörer där ute, ni kan alla namnen på ett antal av dem, nu slänga en massa skit på Malcom Kyeyune och Dan Korn och Arvid Hallén för detta. Att dessa tre personer lugnt konstaterat detta, men ändå valt att engagera sig i en nybildad konservativ tankesmedja bådar som sagt var gott för det svenska offentliga kvalificerade politiska samtalet framöver.