Forskarrapport från Storbritannien tyder på betydligt fler unga som behöver intensivvård

Samhälle

Läkarvetenskapen försöker på alla sätt att ta reda på hur det nya coronaviruset som orsakar covid-19 beter sig, hur det smittar och varför vissa smittade patienter utvecklar allvarliga livshotande symtom, medan andra smittade får mycket milda symtom eller inga symtom alls.

Länder har utifrån det kunskapsläge som råder försökt hitta strategier för att på en övergripande nivå förhindra ett stort antal allvarligt sjuka och ett stort antal dödsfall.

Efter att det stod klart att viruset troligen är luftburet gick USA ut med rekommendation om att folk ska bära ansiktsskydd, i första hand egentillverkat. Det finns mycket som tyder på att det är en god idé att följa denna försiktighetsåtgärd. Därför skrev jag en artikel om detta där jag också la med en beskrivning på hur man själv tillverkar en sådan ansiktsmask.

Vi måste försöka minska smittspridningen, rädda liv och skydda oss själva. – Sy ett eget munskydd

Det ankommer på oss alla att försöka hålla oss uppdaterade om kunskapsläget. Igår kom ny information om en forskningsstudie som genomförs i Storbritannien. Jag kommer att fortsätta följa den men vill redan nu berätta om vad de hittills har kommit fram till.

Brittiska Icnarc gör en studie om intensivvårdspatienter med Covid-19

Forskare på brittiska Icnarc genomför nu en forskning med 2249 patienter som är allvarligt eller kritiskt sjuka av covid-19.

Alla nationella kliniska granskningar som hanteras av Icnac ligger under paraplyet ”National Audit Program”.

Detta är en delrapport, och den innehåller i nuläget 690 av patienterna. Resten av patienterna ligger fortfarande inlagda på intensivvården.

Dr Campbell går igenom rapporten här:

Data har samlats från 210 intensivvårdsavdelningar i Storbritannien.

Svårare symtom och allvarlig eller kritisk sjukdom

De allra flesta som får Covid-19 får milda symtom, men ungefär 16% får en svårare sjukdom.

Mellan 5 och 6% som får Covid-19 får en allvarlig eller kritisk sjukdom.

Några nyckeltal

Ålder
Median 61 år
0QR 52-70

50% av patienterna är alltså mellan 52 och 70 år.

Detta innebär att 25% av intensivvårdspatienterna är under 52 år och 25% är över 70 år.

Det är många fler yngre intensivvårdspatienter än man har förväntat sig.

Kön

Kvinnor 27%

Män 73%

Andelen män är, som även tidigare information från bland annat Kina lämnat, mycket hög.

Graviditet

Gravida ses som en riskgrupp. I denna studie ser överrisken för denna grupp inte ut att vara så stor som befarat.

De som nyligen har varit gravida (fött barn eller fått missfall/gjort abort) 0,3% av kvinnorna

De som har varit gravida inom 6 veckor 1,7%

Inte gravida/nyligen varit gravida 97,9%

Etnicitet

Vita 64,8%

Blandad 1,2%

Asiatisk 13,8%

Svart 13,6%

Annat 6,6%

De flesta som smittats och tagits in på intensivvård i den här studien bor i London med omnejd, och där ser befolkningens andelar av olika etniska grupper ungefär ut som ovan, så man kan säga att siffrorna i nuläget speglar sammansättningen av befolkningen och bara bekräftar att smittan och insjuknande inte är varken större eller mindre för olika etniska grupper.

D-vitamin

Dr Campbell poängterar dock att mörkare hudfärg gör att huden har svårare att ta upp D-vitamin av solen. Särskilt under vintern när vi får väldigt lite solljus på huden. Det skulle kunna vara en riskfaktor för de med mörkare hud.

D-vitamin är mycket viktigt för att kroppen ska klara av dessa sjukdomar, både de som orsakas av virus som Covid-19 och sjukdomar som orsakas av bakterier. Detta berättar Dr Campbell mer ingående om här:

Övervikt

Övervikt har i många sammanhang tagits upp som en riskfaktor.

Body mass index
Vid BMI 18.5 0.7% (normalt unga personer)
Vid BMI 18.5-25 25.9%
Vid BMI 25-30 35.7%
Vid BMI 30-40 30.7%
Vid BMI 40+ 7%

Väldigt få som är väldigt smala drabbas av svåra symtom på grund av covid-19 men det är också så att det normalt är unga som är väldigt smala, och unga har över lag oftare mildare symtom så det är inte säkert att det beror på att de är smala som gör att de mer sällan får svåra symtom.

I allmänhet lägger befolkningen i Storbritannien på sig några extra kilo när de blir lite äldre, så det är inte säkert att det är kroppsvikten som ger öknad risk att få svåra symtom.

Så kallade andra underliggande sjukdomar

Patienter som har andra sjukdomar av allvarlig art 4,7%

Dr Campbell vill dock understryka att rapporten är skiven från ett intensivvårdsperspektiv. Det innebär att man måste ha relativt allvarliga andra underliggande sjukdomar för att klassas in i den här gruppen i den här rapporten.

Hur har det gått för de 690 patienterna?

346 har dött

344 har skrivits ut från intensivvården levande

Av dessa har 49,9% fått grundläggande andningshjälp (varav 16,3% har dött)

Avancerad andningshjälp (respirator) 67,3% har dött.

Utgången för patienter som vårdas i respirator är tyvärr inte så goda. Detta överensstämmer med data från Italien.

Du hittar Icnarcs delrapport här.

Hela undersökningen omfattar 2249 patienter. De samlar data från hela Storbritannien. Deras data kan hjälpa oss att förstå mer om de som blir allvarligt sjuka i covid-19. Förhoppningsvis leder det till att vi förstår varför vissa blir allvarligt sjuka.

Icnarc (intensic care national audit & research center) i Storbritannien recenseras i Science media center den 6 april angående den pågående forskningen.

Prof Duncan Young, professor i intensivvårdmedicin, University of Oxford, skriver:

”Vid middagstid den 3 april hade Icnarc registrerat 2621 inläggningar av patienter med covid-19-infektioner på intensivvård i England, Wales och Nordirland. Majoriteten behandlas fortfarande på intensivvården.

Liksom i den föregående rapporten är patienterna främst manliga (73%) med en genomsnittlig ålder på 60. Det största antalet fall finns fortfarande i London, Thames Valley och sydöstra regionerna.

Vi vet bara resultatet (levande / död) för en liten andel av de som är inskrivna på en intensivvårdsavdelning, så vi kan inte nödvändigtvis generalisera dessa fynd för att veta vad som kommer att hända med dem som läggs in på intensivvård i framtiden förrän vi har fler patienter med bland de som skrivits ut från intensivvården.

Data finns tillgänglig för 690 utskrivningar. Av dessa har hälften skrivits ut levande och hälften dog på intensivvården. Uppgifter finns tillgängliga på ett mindre antal utskrivna patienter (388) som hade krävt behandling med respirator. Endast en tredjedel av dessa patienter överlevde intensivvården.

Icnarc tillhandahåller jämförelsedata för icke-covid-19 med lunginflammation som orsakats av virus. Där är dödligheten hos patienter som behandlades i intensivvård 22%. Generellt har patienter med det akuta andningsbesvärssyndromet (ARDS), som orsakar en liknande försämring av lungfunktionen (och som kräver respirator) mindre än 20% dödlighet.

Den relativa ineffektiviteten med respiratorbehandling kan antyda att covid-19 orsakar en särskilt behandlingsresistent form av lunginflammation. Det är också möjligt att covid-19 hos vissa patienter orsakar multiorgansvikt, varvid andningsbesvären är ett av problemen, men kanske inte alltid är dödsorsaken. Det finns inga data om detta ännu.”

Tidigare artiklar i Science media center om covid-19 hittar du här.

Den här undersökningens resultat dröjer ytterligare några veckor. Budskapet tills dess är att det verkar som att det är hittills okända faktorer som påverkar vilka av de smittade som får de allvarliga livshotande symtomen.