Det är massmedias roll att trycka ner och ignorera antikrigdemonstrationer

Samhälle

 

 

Caitlin Johnstone

I en ny artikel med titeln ”Europeiska antikrigsprotester eskalerar i takt med att Natos Ukrainas proxykrig eskalerar”, dokumenterar The Grayzones Stavroula Pabst och Max Blumenthal de många stora demonstrationer som har ägt rum i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Grekland, Spanien, Tjeckien, Österrike, Belgien och på andra håll som motsätter sig det västra imperiets brinkmanship (praxis att försöka uppnå ett fördelaktigt resultat genom att driva farliga händelser till randen av aktiv konflikt) med Ryssland och proxy-krigföring i Ukraina.

European antiwar protests gain strength as NATO’s Ukraine proxy war escalates

 

Pabst och Blumenthal avslutar sin rapport med ett fördömande av hur västerländska medier antingen har ignorerat eller hånat dessa protester samtidigt som de aktivt hejat fram mycket mindre demonstrationer till stöd för att beväpna Ukraina.

”När västerländska medier inte har ignorerat Europas antikrigsprotestvåg helt och hållet har dess bevakning växlat mellan att vara avvisande och föraktfull”, skriver de. ”Det tyska statliga TV-bolaget Deutsche Welle karakteriserade hånfullt demonstrationen den 25 februari i Berlin som ”naiv” samtidigt som den ger glödande täckning till mindre uppvisningar av stöd för kriget från den ukrainska diasporan.

New York Times, å sin sida, nämnde de europeiska protesterna bara i förbigående begravt i en artikel om mycket små protester mot Putin som hölls av ryska emigranter.”

 

Denna partiskhet är naturligtvis uppenbart propagandistisk, vilket inte förvånar någon som förstår att de vanliga västerländska medierna först och främst existerar för att administrera propaganda på uppdrag av det USA-centraliserade imperiet. (Vilket genomgående gäller i samtliga länder under USAs kontroll, dvs även här i Sverige.)

Som vi har diskuterat tidigare, har det aldrig i mänsklighetens historia varit mer angeläget att ha en massiv, kraftfull proteströrelse i opposition mot imperiets snabbt accelererande bana.

Fredsrörelser har uppstått i det förflutna som svar på fruktansvärda krig som skulle fortsätta att kräva miljontals liv, men ett världskrig under atomåldern skulle lätt kunna sluta med att döda miljarder och får aldrig tillåtas hända.

Och ändå behandlar allmänheten inte detta oöverträffade hot med den brådska som det förtjänar.

Några protester här och där är bra, men det räcker inte alls. Och anledningen till att folket inte har reagerat mer är för att massmedia framgångsrikt har propaganderat dem till att acceptera de kontinuerliga upptrappningarna mot världskrig som vi har sett.

Människor kommer inte att protestera mot vad deras regering gör om de tror att det deras regering gör är lämpligt, och den enda anledningen till att så många människor tror att det deras regering gör med avseende på Ryssland och Kina är lämpligt är för att de har propaganderats till att tro så.

Massmedia berättar inte för allmänheten om de många väldokumenterade västerländska provokationerna som ledde till kriget i Ukraina och hur de saboterade freden vid varje tillfälle; de berättar bara för folket att Putin invaderade för att han är en ond Hitleruppföljare som älskar att döda och hatar frihet.

Massmedia berättar inte för allmänheten om hur det amerikanska imperiet har omringat Kina. med krigsmaskineri på ett sätt som det aldrig skulle tillåta sig själv att omringas samtidigt som det medvetet arrangerat provokationer i Taiwan;

US Plans to Expand Military Presence in Taiwan, a Move That Risks Provoking China

De säger bara till alla att Kina styrs av onda krigshetsande tyranner. Massmedia påminner inte allmänheten om att det amerikanska imperiet efter Sovjetunionens fall förespråkade en doktrin som hävdade att uppkomsten av någon utländsk supermakt måste förhindras till varje pris;

U.S.S. STRATEGIPLAN ATT FÖRSÄKRA ATT INGA RIVALER UTVECKLAS

Eftersom folk tror att Ryssland och Kina är de enda angriparna och att USA och dess allierade bara svarar defensivt på dessa oprovocerade aggressioner, ser de inte behovet av en massproteströrelse mot sina egna regeringar.

Om du berättar för den genomsnittlige medborgaren att du håller en protest om kriget i Ukraina, kommer de att anta att du menar att du protesterar mot Putin, och de kommer att titta konstigt på dig om du berättar för dem att du protesterar mot din egen regerings aggressioner.

Berättelsen om att Ryssland och Kina agerar med oprovocerad aggression förhindrar faktiskt fred, för om du tror att din regering inte gör något för att göra saker värre, så finns det ingenting den kan ändra i sitt eget beteende för att göra situationen bättre.

Men naturligtvis finns det en enorm, massiv mängd saker som den västliga maktalliansen kan ändra på sitt eget beteende gentemot Ryssland och Kina, vilket avsevärt skulle förbättra saken.

Istället för att arbeta för att underordna hela planeten Washingtons och dess drivande maktpersoners vilja, kan de arbeta mot nedtrappning, diplomati och avspänning.

Vi kommer inte att få nedtrappning, diplomati och avspänning om inte folket använder kraften i sitt antal för att kräva dessa saker, och folket kommer inte att använda kraften i sitt antal för att kräva dessa saker så länge västs regimer via västerländsk media framgångsrikt med propaganda lyckas få folk att inte göra det.

Detta betyder att propaganda är det yttersta problemet som måste åtgärdas.

Vanliga människor kan bara ta itu med det genom att väcka allmänheten till det faktum att den politiska/mediala klassen ljuger för dem om vad som händer med Ryssland och Kina, med vilka medel vi än var och en har tillgängliga.

Så det är vad vi behöver göra. Vi måste bekämpa den imperialistiska desinformationskampanjen med hjälp av information.

Berätta sanningen för folk genom att använda varje medium som är tillgängligt för oss för att så misstro mot den imperialistiska propagandamaskinen, för propaganda fungerar bara om du inte vet att den används emot dig.

Våra härskare pratar alltid om hur de utkämpar ett ”informationskrig” mot fiendens nationer, men i verkligheten utkämpar de ett informationskrig mot normala västerlänningar som oss. Så vi måste slå tillbaka.

Vi måste lamslå allmänhetens förtroende för propagandamaskinen och börja väcka varandra ur vår propagandainducerade sömn, så att vi kan börja organisera oss mot det fruktansvärda slutet de driver oss emot.