Jonas WE Andersson: Antingen gillar du utvecklingen och är en god människa. Eller så protesterar du – och stämplas som ond.

Samhälle

Jonas WE Andersson: Jag kan bara konstatera att uppdelningen och polariseringen kring Corona uppträder enligt samma mönster som vi sett tidigare i Sverige. För eller emot. Svart eller vitt. På vänster-centerregeringens sida eller emot. På den goda sidan eller med de onda.

Vi kan dock notera att korten framgångsrikt har blandats en del mitt i tumulten. Plötsligt pratar mytomanen Anders Lindberg på Aftonbladet om att värna Sverige, miljöpartister bär svenska flaggan på kavajslaget, EU-flaggorna är borta från presskonferenserna – och trots det som ser ut att bli västvärldens kanske allra värsta resultat ifråga om Corona-dödsfall, så rusar den svenska vänsterregeringen i opinionen.

Den samordnade och allsmäktiga vänterregimlojala PR-industri som svensk etablerad media och förmenta journalistik idag är, står i grunden bakom den uppgången. I samband med pandemins utbrott satte man in alla tänkbara resurser för att stötta sin regering. Det tillfälle man hade väntat på hade slutligen kommit. Och resultatet lät inte vänta på sig.

Så verkningsfull är samordnad och heltäckande propaganda.

Samtidigt fortsätter den allt kraftigare accelerationen av Sveriges förfall och snabba omdaning till ett korrumperat, dysfunktionellt, våldshärjat och fattigt land, med kommande beväpnade etniska konflikter.

En utveckling den kommande, sannolikt mycket djupa, lågkonjunkturen kommer att skynda på ytterligare i takt med att massmigrationen av lågutbildade män från Mellanöstern och Afrika fortsätter i oförändrad takt (ca 500.000 nya S- och MP-röstare per mandatperiod).

Den mest odugliga och destruktiva svenska regeringen i modern historia – en bisarr sammansmältning av vänsterns och högerns (ultraliberalismen), allra mest samhällsförstörande idégods håller fortfarande – genom de korrumperade och politiserade medierna – ett hårt grepp om den politiska och utövande makten i landet.

Det sunda förnuftets krafter, på både vänster- och högersidan, är effektivt utrensade från inflytande och mer eller mindre osynliga.

För samma uppdelning gäller här. Antingen gillar du utvecklingen och är en god människa. Eller så protesterar du – och stämplas som ond.

Denna illvilliga och djupt ohederliga taktik har snart nått vägs ände.

Jonas WE Andersson driver tillsammans med kollegan Magnus Fermin den enda design- och kommunikationsbyrå helt befriad från vänsteretablissemangets värdegrund, Etablissemanget.

Du hittar hans Facebookprofil här.

1 thought on “Jonas WE Andersson: Antingen gillar du utvecklingen och är en god människa. Eller så protesterar du – och stämplas som ond.

Comments are closed.