Carl Johan Sonesson: Från och med idag kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på ‪1177.se‬.

Samhälle

Carl Johan Sonesson: Fredag 3 juli klockan 16:20. Skånes kamp mot Coronan.

Då var det åter dags för min veckouppdatering. Antalet inneliggande har under veckan minskat på ett dramatiskt sätt. I hela Skåne ligger nu ”endast” 25 personer inlagda på sjukhus på grund av covid-19, vilket är 19 personer färre jämfört med föregående fredag.

Av dessa 25 är det ”endast” sex som behöver intensivvård. Just nu känns det som att covid-19-förekomsten klingar av mer och mer i Skåne för varje dag. Detta är oerhört positivt.

Men det är ett lömskt virus så slappna inte av utan fortsätt kämpa. Det är enda sättet.

De senaste dagarna är det inte så många nya fall som rapporteras in varje dag, trots ökad testning. Vissa dagar ligger det runt 3 procent av alla testade och det kan jämföras med 10-15 procent för någon vecka sedan.

Det tyder på att vi i Skåne har fortsatt lyckats med det som många andra regioner fortfarande kämpar med, nämligen att bibehålla kontrollen och nu också nästan eliminera smittan.

Jag roade mig igår med att räkna lite på den senaste veckans antalet konstaterade fall för att få fram en incidens för den senaste 7-dagarsperiod och, tro det eller ej, den hamnar på extremt låga på 12,5. Danmark kräver, som ni nog vet, max 20 smittade per 100 000 invånare under en vecka räknat på ett 14-dagarsnitt.

Hade Danmark räknat snittet för 14 dagar fredag (19 juni) till torsdag (2 juli) hade Skånes incidens varit 18,5 och gränsen därmed öppen. Nu räknar tyvärr inte danskarna på samma dagar utan de räknar perioden onsdag-tisdag och därmed räknas veckorna ihop några dagar tidigare vilket gjorde att Skåne hamnade något över 20 (vi har några dagar med höga tal i början av den 14-dagarsperioden).

Men min poäng är att vi högst troligt klarar gränsen ”20” nästa torsdag, om inte något väldigt oförutsett händer de närmaste 5-6 dagarna.

Så fortsätt tvätta händerna ofta och mycket nu, håll avståndet och stanna hemma vid symtom så kommer sannolikt alla de som vill kunna hålla 2-metersavstånd till danskarna att kunna göra det även i Danmark och inte bara i Skåne, från och med nästa lördag.

Det som bekymrar mig mest just nu är inte hur det ser ut i Skåne utan i många andra delar av Sverige. På sina håll verkar man nämligen inte alls ha kontroll på smittan så mitt råd är att försöka hålla sig hemma i Skåne och Sydsverige den närmaste tiden.

Från och med idag kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på ‪1177.se‬ för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte.

Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan nu beställa ett självtest på ‪1177.se‬.

Självtestet måste hämtas ut och lämnas in av ett ombud, eftersom den som ska göra testet annars riskerar att sprida covid-19. Provsvaret kommer efter 1-3 dagar på ‪1177.se‬.

Den som får ett positivt provsvar och som visar konstaterad covid-19, blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet och får förhållningsregler. Tillsammans påbörjar man smittspårningen. Målet är att minimera smittspridningen i Skåne.

Just nu kan man hämta och lämna självtest på ett trettiotal apotek i Skåne.

Kapaciteten för självtesterna är inledningsvis begränsad, men kommer att byggas ut efterhand.
Självtester görs för att påvisa en eventuellt pågående infektion av covid-19 och görs genom topsning i näsa och svalg.

Antikroppstester, som visar om man tidigare har haft covid-19 och har bildat antikroppar, görs genom blodprov och i dagsläget endast efter medicinsk bedömning.

Region Skåne arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och planering för att kunna erbjuda även antikroppstester till allmänheten pågår just nu. Mer besked inom kort.

Fakta – Så här beställer du ett självtest för covid-19 på ‪1177.se‬

* Den som vill göra ett självtest ska ha symtom på covid-19, vara folkbokförd i Skåne och ha en e-legitimation. Du kan läsa mer om symtom och hur man beställer självtest på covid-19 på ‪1177.se‬.

* Självtestet beställs genom att gå in på ‪1177.se‬ och logga in med e-legitimation.

* Testet hämtas och lämnas på ett av de apotek som Region Skåne samarbetar med. I samband med att självtestet beställs, går det att välja vilket apotek man vill hämta och lämna testet på.

* Eftersom den som ska ta testet har symtom och alltså kan ha covid-19, måste ett ombud hämta testet. Ombudet måste visa både sin egen legitimation och legitimation för den som har beställt testet. Apoteket lämnar bara ut självtest till ombud.

* Testet måste lämnas in till apoteket samma dag som det tas. Det kan vara olika ombud som hämtar och lämnar testet, men det måste lämnas på samma apotek som det hämtades på.

* För närvarande går det att hämta ut och lämna in självtest på ett trettiotal apotek i Skåne. Är självtesten slut på det apotek den som beställer först väljer, går det att välja ett annat apotek. Det går också att beställa självtestet för uthämtning en annan dag. Kapaciteten kommer att utökas framöver.

Fakta – Så testar Region Skåne för pågående infektion av covid-19

* Alla som är folkbokförda i Skåne, har symtom på covid-19 och har e-legitimation kan beställa självtest på ‪1177.se‬.

* Patienter som behöver vård testas på vårdcentral eller sjukhus.

* Den som inte har e-legitimation kan ringa till sin vårdcentral eller 1177 på telefon.

* Svenska turister som blir sjuka och behöver sjukvårdsrådgivning ringer 1177 på telefon. De kan hänvisa till vårdcentral, som bedömer om ett covid-19-test bör tas.

* Utländska turister ringer 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning på svenska eller engelska och hänvisning till rätt vårdnivå. Eventuellt covid-19-test kan tas på vårdcentral.

* Personal inom Region Skåne samt kommunal vård och omsorg testar sig vid något av de provtagningsställen som riktar sig till personal och provtagningen beställs av närmaste chef.

Igår hade jag nöjet att spela boule på Drottningtorget i Malmö. Dessvärre gick jag och min lagkamrat inte vinnande ur någon av de två matcherna. Därför känner jag idag en viss tröstlöshet. Men det är trots allt bättre att vinna kampen över Coronan och den har vi skåningar nu snart tillsammans lyckats vinna (hoppas jag).

Sköt om er och fortsätt lev enligt riktlinjerna så hörs vi igen nästa fredag!

Aktuella siffror

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 3129 (+162)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: Totalt 25 (-19)
varav 6 i intensivvård (-3). Antal covid-positiva som avlidit: 252 (+20)

Carl Johan Sonesson är Regionstyrelsens ordförande Region Skåne. Du hittar hans Facebookprofil här.