Länder med låg smittspridning har inlett samarbete

Politik utrikes

Anna: Länder hjälper varandra och knyter nya band

Länder som snabbt reagerade på Coronapandemin och därmed aktivt och ihärdig bemödade sig för att förhindra spridningen av viruset, i syfte att rädda liv, kommer nu att samarbeta.

Dessa länder är Australien, Nya Zeeland, Israel, Danmark, Tjeckien, Grekland och Österrike.

Länderna har hållit en videokonferens i vilken man fokuserade på ”hur länder bäst kan starta igen, stimulera ekonomin och hålla viruset under kontroll samtidigt”.

Singapore är också en del av gruppen men dess premiärminister kunde inte delta i konferensen på grund av tekniska svårigheter.

Målet var att de berörda länderna ska undvika att bli beroende av globala stormakter när de reagerar på krisen.

Den danska premiärministern Mette Frederiksen bekräftade att hon hoppas på ett samarbete i syfte att bli självförsörjande inom skyddsutrustning, medicintekniska produkter och vacciner.

Österrikes kansler Sebastian Kurz, sade också att forskare från länderna i gruppen skall samarbeta mot ett möjligt vaccin och andra behandlingar av covid-19.

Jag tycker att det säkert finns plats för fler små länder i denna grupp som kallar sig ”Smart Countries”.

Stora lärdomar kan göras av länder som mindre framgångsrikt bekämpar pandemin.

Den brittiska forskningsgruppen Economist Intelligence Unit (EIU) jämförde regeringarnas strategier i de 21 OECD-länder huruvida de bemästrar utmaningar som SARS-CoV-2-viruset innebär.

Nya Zeeland rankades som det land som bäst bekämpar viruset. På plats två kom Österrike.

Avgörande för bedömningen var antalet tester, Corona virus relaterade dödsfall och tillgång till hälso-och sjukvård för Coronapatienter. Dessa faktorer kontrades med tre riskfaktorer: den demografiska andelen äldre, fetma i befolkningen och det kraftigt minskade antalet internationella ankomster av resenärer.

Regeringarna i Australien, Österrike, Danmark, Tyskland, Island, Israel, Nya Zeeland och Norge fick de högsta poängen.

Det finns många länder som har något att lära av de länder som klarar att bekämpa pandemin.

Bilden av Sverige som en Bullerby idyll och den ”svenska modellen” är nu förbi. Detta kommer att påverka Sverige även ekonomisk, för när länder hjälps åt att bekämpa pandemin, knuts nya band.

Nya nätverk och allianser bildas. Sverige stängs ute. Det är en ironi att länder stänger sina gränser för ett land som vägrar stänga gränser.

/Anna

The Local Österrike driver samarbete med coronavirus med ”smarta länder”.

Barrons Österrike driver Coronavirus-samarbete med ”smarta länder”.

Euronews Coronavirus: Är det hårt drabbade Sverige avfärdat av sina skandinaviska grannar?