Högre dos blodförtunnande kan hjälpa många covidpatienter. Ny forskning presenterad.

Okategoriserade

Svårighetsgraden av covid-19 varierar avsevärt från asymtomatisk till livshotande. Det de har funnit är att hos de covidpatienter där covid orsakar blodproppar har patienterna allvarligare form av covid. De vill därför minska risken för blodproppar hos covidpatienter för att minska dödligheten i covid.

Dr Campbell la upp en video igår där han redogör för en forskningsrapport som publicerats i The Lancet. Forskningsrapporten har därefter orsakat att det medicinska rådet Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis har gått ut med nya råd till världens läkare om covid.

Covid har visat sig orsaka två olika problem som ger ett flertal olika symtom. Dessa symtom kan variera i svårighetsgrad.

Sedan tidigare vet vi att covid orsakar lunginflammation och därmed skapar andningssvårigheter.

Det den här rapporten kommit fram till är att blodkärlens väggar kan inflammeras vid covid. Detta gör att blodet klibbar ihop (koagulerar). På grund av det kan en blodpropp hamna i lungan eller i blodkärl som försörjer vitala organ som njurar, hjärna och hjärta.

Dessa inflammationer i blodkärlens väggar kan uppstå på många ställen i kroppen, både i stora blodkärl och i små. När vitala organ inte får tillräckligt med syresatt blod skadas de, vilket kan vara livshotande.

Andningsproblem och problem med syresättning av blodet vid covid beror dels på att lungblåsornas väggar blir inflammerade och blodkärlen som ska hämta upp syre då inte får tag i lika mycket syre. Dels beror andningsproblemen på att lungblåsorna vätskefylls.

Dessutom påverkas syresättningen av blodet av att de tunna blodkärl som går igenom lungorna för att syresätta blodet delvis kan vara igensätta med blodproppar.

Dr Campbell förklarar vad de har kommit fram till mer detaljerat här:

De ansedda medicinska rådet (Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and
Haemostasis) gick igår ut med rådet till världens läkare att ge högre terapeutisk dos blodförtunnande till både de covidpatienter där de har skäl att befara risk för blodproppar och även till de covidpatienter som har andningsproblem eller problem med syresättningen.

Med terapeutisk dos menar man en högre dos än som tidigare använts. Detta för att de nu börjar förstå att följdverkningar av covid kan avhjälpas av högre dos blodförtunnande.

Den vetenskapliga artikeln i The Lancet hittar du här.

Dr Campbell pratar i videon även om medicinen Dexamethasone. Den har visat sig minska dödligheten av covid betydligt. Du hittar Dr Campbells video om det här.

Jag har igenom hela den här pandemin hävdat att vi ska försöka undvika att folk smittas för att forskare och läkare helatiden lär sig mer om viruset och hur det påverkar våra kroppar.

Nu har vi fått ett antal behandlingsalternativ varav det inte pratades om något annat än respirator inledningsvis. Jag radar upp dem jag kommer på här, inte som en fullständig lista, utan för att åskådliggöra att det inte bara handlar om att lägga patienter i respirator.

° Vanlig syrgas i ”grimma”.

° Syrgas i så kallad puffmask (sådan som man får när man har sömnapne).

° Respirator

° Antibiotika i dropp

° Vätska i dropp

° Askorbinsyra i dropp

° Blodförtunnande medel terapeutisk dos

° Dexamethasone

° Hydroxiklorokin +zink

De två läkemedlen är troligen inte godkända i Sverige för behandling av covid-19 ännu, men poängen är att det är bra att inte bli smittad tidigt av ett okänt virus. Många av de över 5500 människor som inte fick chansen att behandlas enligt de nya forskningsrön som helatiden kommer hade kunnat överleva.

Det är därför både cyniskt och direkt oetiskt att påstå att det inte spelar någon roll om man insjuknade i covid i april eller om man insjuknar i augusti.

Att trycka tillbaka smittan så mycket man förmår och därmed försena insjuknandet av medborgarna räddar definitivt liv på de som hinner få del av behandlingar enligt nya forskningsrön.