Italienska läkare varnar. De har covidpatienter med allt från dilerum till kronisk trötthet, sömnlöshet, njursjukdomar, ryggmärgsinfektioner, stroke och problem att röra sig.

Samhälle

Patienter som tidigare infekterats av covid har visat sig kunna få en rad olika symtom. Läkare i Lombardiet berättade i en artikel i Sky News den 8 juli om covidpatienter med allt från dilerum till kronisk trötthet, sömnlöshet, njursjukdomar, ryggmärgsinfektioner, stroke och problem att röra sig.

Med dilerum menas en psykisk störning vars vanligaste symtom är desorientering, det vill säga nedsatt förmåga att korrekt identifiera tid, rum, ens egen person och ens aktuella situation. Tillståndet kan också inkludera ett brett spektrum av symtom, som omfattar medvetande-, kognitions-, perceptions och uppmärksamhetsstörningar, problem med motoriken, och störningar i känslolivet.

Läkarna varnar för att vissa smittade kanske aldrig återhämtar sig från sjukdomen och att alla åldersgrupper är sårbara. Viruset är en infektion som drabbar alla kroppens organ och inte som man tidigare trott att det endast är en lung- och respiratorisk sjukdom.

Rådet från Italien är mycket enkelt; Bli inte smittad!

Dr Roberto Cosentini, chef för intensivvården vid Papa Giovanni XXIII-sjukhuset i Bergamo, övervakade vårdinsatserna som sattes in när viruset slog till och krävde minst 6 000 människors liv.

Han gav Sky News tillgång till sjukhusets akutmottagning i mars när de första chockerande effekterna av viruset sändes runt om i världen.

Nu skickar han återigen en varning till hela världen. Denna gång att covid-19 påverkar hela kroppen.

Till en början trodde vi att det var en allvarligare influensa, sedan trodde vi att det var en allvarligare influensa med en mycket allvarlig lunginflammation, säger han.

Det var i den fasen Sky News reporter kom dit och gjorde reportage på sjukhuset.

Men senare upptäckte vi att det var en systemisk sjukdom med påverkan på i hela kroppen med njurskador och nervpåverkan, berättar Dr Roberto Cosentini.

”Så vi ser andra akuta tillstånd som njursvikt som kräver dialys, stroke, akut hjärtinfarkt. Virusinfektionen ger komplikationer på många olika sätt.”

Nu ser vi också en betydande del av befolkningen med kronisk skada från viruset.

En av de få positiva effekterna från pandemin som orsakat så mycket förödelse för sjukvården i Italien var att det skapade en unik miljö där läkare och experter inom olika områden började arbeta tillsammans i månader och effektivt lärt sig nya färdigheter. Det samarbetet hjälper till att förstå viruset.

Dr Emanuela Catenacci är neurokirurg på Cremona sjukhus. När Sky News träffade henne i mars hjälpte hon till och arbetade på intensivavdelningarna under det värsta utbrottet.

Hon är tillbaka på neurologiavdelningen nu, men hennes arbete har ändrats mycket. Innan covidpandemin behandlade hon patienter helt fristående från andra avdelningar.

På vårt sjukhus har vi nu en praxis där immunologer kontrollerar patienterna, särskilt de med de mest allvarliga sjukdomarna. De kontrollerar inte bara lungor, utan all systemisk påverkan av covidinfektion, säger hon.

Viruset är en systemisk infektion. Vissa organ påverkas mest, till exempel lungor som vi känner till, men också hjärna, hud och ibland inflammation i blodkärl. Så det är inte bara infektion i övre eller nedre luftvägarna. Det är mycket mer som påverkas, säger hon.

De italienska läkarnas fynd hos patienterna speglar en ny studie som genomförts vid University College London.

Allvarliga neurologiska komplikationer

Forskare på University College London identifierade allvarliga neurologiska komplikationer till följd av covid-19 inklusive delirium, hjärninflammation, stroke och nervskada hos 43 personer i åldern 16 till 85 år.

Några av patienterna hade inte haft några allvarliga andningsproblem alls, varvid den neurologiska störningen var det första och enda tecknet på att de hade coronavirusinfektion.

Team av läkare i Bergamo följer noga upp covidpatienter

En intensiv test- och uppföljningsanalys av alla överlevande har startats i Bergamo. Team av läkare undersöker de som har återhämtat sig på en regelbunden basis och försöker spåra virusets förändrade egenskaper.

Läkarna som genomför uppföljnings- och testprogrammet säger att de helt enkelt inte vet tillräckligt om viruset för att förutsäga vad som kommer att hända härnäst.

Det är något mycket annorlunda, som förändrar patientens kropp, förklarade Dr. Gianluca Imeri för Sky News reporter. Vi har också sett olika former av astma utvecklas efter coronavirusinfektioner.

Vi vet att skadorna som är en följd av coronavirusinfektion orsakas av inflammation, och astma och andra luftvägssjukdomar är inflammatoriska sjukdomar.

”En lindrigare lunginflammation orsakad av coronavirus är något som patienter kommer att återhämta sig helt ifrån om man tittar på lungröntgen.

Vi har sett inflammation i kärlsystem och andningsorgan, så vi tror att vi måste ta itu med inflammation hos dessa patienter även när de återhämtar sig från den akuta fasen av sjukdomen” säger hon.

Så lite är känt om viruset att långsiktig planering är svår.

Läkarna tror att även de yngsta och mildast infekterade riskerar att deras liv förändras för alltid, och det kan ta år innan symtomen blir synliga. Hela arbetskraften kan bli mindre produktiv som en följd.

Sky News Coronavirus warning from Italy: Effects of COVID-19 could be worse than first thought.

University Collage London. Neurologiska komplikationer av Covid-19 kan inkludera delirium, hjärninflammation, stroke och nervskada, finner en ny UCL och UCLH-ledd studie. ”Vi identifierade ett högre antal än förväntat med neurologiska tillstånd som hjärninflammation, som inte alltid korrelerade med svårighetsgraden av andningssymtom. Vi borde vara vaksamma och se upp för dessa komplikationer hos personer som har haft Covid-19.”

Forskningsrapporten publicerades i tidsskriften Brain med titeln Det växande spektrumet av covid-19 neurologi: kliniska, radiologiska och laboratoriefyndigheter. Den hittar du här.

Jag skrev en artikel där problemet med att covid kan orsaka blodproppar och mer ingående om det den 12 juni. Den nya forskningen om blodproppar i samband med covid har lett till att läkare världen över nu rekommenderas att ge patienterna en högre dos blodförtunnande än den som tidigare varit fallet. Du kan läsa den artikeln här:

Högre dos blodförtunnande kan hjälpa många covidpatienter.