Christian Sonesson: Regeringen har varken svaren, viljan eller förmågan att fatta de nödvändiga besluten. Oppositionen måste synka sig och samarbeta mer.

Politik inrikes
Christian Sonesson: En mamma som håller sitt spädbarn i famnen mördas på öppen gata. En tolvårig flicka mördas när gängen beskjuter varandra. Väktare skjuts i sin tjänsteutövning. Ungdomar rånas och förnedras. Bombdåd har löpt över Sverige som om det vore en krigzon till andra länders förfäran.
En stor andel människor vågar sig inte ut när det är mörkt. Islamister och kriminella sätter sina egna regler i samhället, såväl för sig själva som för sin omgivning.
Tillståndet i vårt land fick till och med konsekvensen att ett nordiskt grannland införde gränskontroller mot oss.
Svensk migrationspolitik har sedan många år tillbaka havererat. Parallella samhällen och otrygghet breder ut sig, mer och mer för varje år.
Sverige går inte längre att känna igen, även om många envetet försöker upprätthålla bilden. Lögner, vinklad statistik och skönmålande exempel används av de som vill fortsätta driva samhället i denna riktning.
När makthavare till slut står nakna inför sanningen och inte längre kan slingra sig ur det som medborgarna redan sett för länge sedan så blir svaret allt för ofta ”vi har varit naiva”.
När fruktansvärda brott begås så fälls kraftfulla kommentarer från regeringsmedlemmar.
”Vi ska knäcka gängen!” ”Vi ska jaga dem till världens ände!”
Tyvärr stannar det just bara vid kraftfulla ord.
Även om undantag finns, så intar media allt för sällan en granskande och uppföljande roll. Media nöjer sig allt för ofta med de repeterande svaren som ges.
Det är bekvämt och svaren passar också väl in i allt för många journalisters egna politiska övertygelse.
Vi är många som under lång tid sätt hur vårt samhället utvecklats i fel riktning, och vi blir allt fler.
Regeringen har varken svaren, viljan eller förmågan att fatta de nödvändiga beslut som måste tas. Oppositionen måste synka sig och samarbeta mer. Ty det är helt uppenbart att staten inte kan skydda sina medborgare, vilket är grundläggande i en rättsstat.
Sedan ca två år tillbaka så publicerar jag, ungefär en gång i halvåret, en lista med konkreta punkter som jag anser behöver verkställas eller noga utredas.
Listan har genom åren uppdaterats med god hjälp från er läsare. Det kan tyckas som hårda förslag, men ett samhälle som under lång tid har saknat politiskt mod och fasthet kräver tydlighet för att upprätta lag och ordning.
Staten måste helt enkelt återta kontrollen.
Det tror jag att merparten av Sveriges befolkning tycker, oavsett bakgrund eller politisk hemvist.
1. Alla är överens om att fler poliser behövs, främst i yttre tjänst. Polisen behöver bli synlig och som ett naturligt inslag i gatumiljön.
Problemet är att få poliser utbildas och många poliser väljer tyvärr att avsluta sin anställning. Våra poliser behöver få bättre anställningsvillkor.
Tills dess att det finns fler utbildade poliser, så borde anslagen till polismyndigheten höjas så att fler civilanställda kan anställas för att syssla och avlasta med administrativa åtgärder.
Pensionerade poliser kan också ses som en inre resurs med all den erfarenhet som de kan bidra med.
2. Stärk hela rättskedjan, Tullverk, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, kriminalvården och Polismyndigheten.
Ett robust system med utrymme för mer volym och snabbare handläggning. Ställ därtill tydliga krav och mål på dessa myndigheter. Brottslighet får aldrig accepteras utan måste klaras upp och beivras. Även de brott som kan verka små i sammanhanget.
3. Fler polisstationer och dygnetruntöppna polisstationer. Det behövs betydligt fler polisstationer och fler måste vara öppna och rejält bemannade.
Om vi kan ha sjukhus, äldreboende och till och med bensinstationer som är öppet 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet så kan vi ha det för polisstationer också. Det är i grunden en prioriteringsfråga.
4. Sänk straffmyndighetsåldern. Även unga människor måste ta konsekvenserna av sina gärningar.
5. Jourdomstolar skulle kunna upprättas för att snabbt kunna lagföra förbrytare som tas på bar gärning. Exempelvis ordningsstörning.
6. Ungdomsanstalter av klassiskt snitt. Dvs rutiner och fysiskt arbete. Ett par veckor till månader för brottslighet som idag sällan leder till mycket av straff.
7. Föräldraansvaret måste utvidgas. Föräldrar måste fostra sina barn. Skadeståndslagen skulle behöva utökas gällande föräldrars skyldighet utifrån vad deras barn gör.
8. Utvisa de som inte är medborgare som gjort sig skyldiga till brott som innehåller fängelse på straffskalan. Oavsett situationen i deras hemländer.
9. Skärpta straff. Vi måste döma hårt när det är befogat. Den som är inlåst kan inte utsätta hederliga medborgare för brottslighet. Vi har sett allt för många grova brott av gärningsmän som borde suttit inlåsta för sina tidigare grova brott.
10. Kommunala ordningspoliser. Låt oss kommuner få anställa poliser som kan upprätthålla ordning i det offentliga rummet.
Många länder har poliser på olika nivåer. USA, Frankrike, Spanien och Italien för att nämna några. Det finns många fördelar med olika typer av poliser som sysslar med olika typer av brottsbekämpning. En annan fördel är att våra poliser faktiskt får en mångfald av arbetsgivare att välja mellan.
11. Mer kameraövervakning.
12. Ta bort straffrabatter. Skydda hederliga medborgare mot förbrytare genom att faktiskt låsa in de kriminella.
13. Vittnesskyddet skulle behöva ses över och stärkas. Kronvittnessystem samt i vissa fall anonyma vittnesmål.
14. Vistelseförbud/zonförbud för kriminella.
15. Jaga den organiserade brottsligheten med samtliga resurser. Hit them where it hurts. Det vill säga slå mot deras tillgångar och affärsmodeller.
Beslagta deras fina bilar upptaxera dem etc. Kan de inte på ett trovärdigt sätt redogöra för sina inkomster och att de står i relation till deras leverne så blir de av med klockor, bilar, fastigheter etc.
16. Flyktingstopp. Låt oss nu koncentrera våra resurser på landets trygghet, inte på att ta emot fler människor som samhället behöver försörja.
17. Arbeta för en återvandring av ej integrerade.
18. Stärkta gränskontroller. Biometrisk kontroll av icke medborgare.
19. Undersök möjligheten att upphandla anstaltsplatser i andra länder.
20. Höjd kvalifikationstid samt höjda krav på att erhålla svenskt medborgarskap.
21. Den som sökt asyl i Sverige och beviljats uppehållstillstånd och kort därefter ”semestrar” i sitt tidigare hemland bör förlora sitt uppehållstillstånd.
22. Utöka nödvärnsrätten. Dvs rätten att försvara sig själv, sin familj och sitt hem (ägodelar).
23. Skolan ska vara kunskapsbaserad och en trygg plats. De som hotar och förstör för andra bör få kännbara konsekvenser – offret ska inte tvingas byta skola.
Inför skoluniform i grundskolan. Det fungerar bra i andra länder och det motverkar hets och grupptryck om att barnet ”måste” ha en viss sorts kläder för att passa in.
Listan kan säkert byggas på ytterligare och dyker sannolikt upp även i framtiden.
Till listan ska även läggas andra typer av insatser, såsom förebyggandearbete och tidiga riktade insatser.
Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Staffanstorps kommun

1 thought on “Christian Sonesson: Regeringen har varken svaren, viljan eller förmågan att fatta de nödvändiga besluten. Oppositionen måste synka sig och samarbeta mer.

Comments are closed.