Det är inte media som utser presidenten i USA. Det görs i demokratiskt beslutad process.

Mänskliga rättigheter Politik utrikes

Valet i USA har skapat stor uppmärksamhet över stora delar av västvärlden. Många hävdar att valet är avgjort, och media har av någon anledning gått ut och proklamerat John Biden till vinnare.

Med tanke på att rösterna inte är färdigräknade och att det har kommit in väldigt många uppgifter och anmälningar som tyder på att både utredningar, omräkningar och rättsprocesser följer så bör varje demokratiskt sinnad låta processen avklaras först.

Jag låter advokat Leig Dundas inleda:

Hon börjar med att poängtera att media inte beslutar i val, utan att det görs i en demokratiskt beslutad process.

Det Donald Trump nu vill berätta är att det här inte längre handlar om två presidentkandidater, utan att det handlar om grunden för den konstitutionella republiken och demokratiska processen. Man kan inte ha ett fritt land om man inte kan lita på valprocessen i landet.

Hon uppdaterar också om läget just nu i Arizona, Georgia (omräkning pågår), Nevada (utredningar pågår), Pennsylvania (utredningar pågår) och Wisconsin (omräkning nästa vecka).

Hon berättar att matematiker, statistiker och ekonomer uttalar att förändringarna i Bidens röstsiffror är statistiskt omöjliga.

Det finns en lista på 14000 avlidna i Detroit som antingen har röstat eller har registrerat sig för att rösta.

Hon framhåller att det är absolut nödvändigt att göra noggranna utredningar av de händelser som har anmälts och som kan ha påverkat antalet röster på de olika kandidaterna i presidentvalet.

Glitch i valdatorer

En så kallad ”glitch” i en valdator i ett av Michigans län, Antrim County, har lett till att 6000 röster bytte från president Trump till Joe Biden.

Samma programvara användes för att rösta i dussintals Michigan-län, säger Laura Cox, ordförande för Michigan Republican Party.

Republikanska partiet har begärt att ytterligare 47 län ska räknas om efter korrigeringen eftersom dessa 47 län också använder samma Dominion-programvara.

Dominion-programvaran används i 28 amerikanska delstater inklusive alla battleground-staterna, det vill säga de stater där majoriteten väljare ändras mellan olika presidentval och därför inte räknas som säkra för varken Republikanerna eller Demokraterna.

Dominion-programvarans “glitch” flyttade endast röster från president Trump och republikaner.

I nuläget behöver det utredas om alla eller vissa av valdatorerna beter sig på samma sätt som de två valdatorer som hittills visat sig ha denna ”glitch”.

Kyle Becker rapporterar på Twitter ( Twitter tillåter inte länk, därav skärmdump. Du hittar hans Twitterprofil här. ):

Samma företag som rapporterade brister med programuppdateringar i omtvistade omröstningsställen i Georgia ligger också bakom programvarufel som till synes vänt röster i Michigan.

Dominion Voting Systems, som enligt deras egna uppgifter arbetar med 1300 röstningsområden inklusive i nio av de 20 största länen i landet, producerade programvaran som användes i Michigan som felaktigt gav den demokratiska kandidaten Joe Biden en röstfördel i Antrim County. Efter att glitch hade fixats upptäcktes det att president Donald Trump vann länet med cirka 2500 röster.

Hammer and Scorecard

Hammer är en programvara som utvecklades av CIA. Den används tillsammans med en mjukvara kallad Scorecard.

Den är utvecklad för att fjärrmanipulera röstsiffror vid utländska val.

Lyssna på tidigare seniora analytiker på NSA Kirk Wiebe:

 

Programvaran misstänks vara orsaken till hur valdatorer betett sig.

Sidney Powell och Tom Fitton förklarar:

Rättsprocesser drar igång

I Pennsylvania kommer en rättsprocess att börja. Enligt uppgift startar den på måndag. Valobservatörer som har laglig rätt att granska valsedlar har inte släppts så nära rösträknarna att de har kunnat se valsedlarna i detalj. De har fått stå många meter ifrån rösträknarnas bord och har därför förhindrats att utföra sitt uppdrag. De kan inte avgöra om en enda av dessa valsedlar är giltiga. Samma sak har rapporterats från Wisconsin, Arizona, Nevada och i Detroit Michigan.

Lagen ger båda parter rätt att se valsedlarna. Det gäller för de så kallade mail-in-ballots. Republikanerna har inte betetts möjlighet att se en enda av dem. I videon presenteras några repubikanska valobservatörer som berättar om saken. Totalt har de tagit upp berättelser från 30 valobservatörer och har totalt pratat med 50 stycken.

Giulianis team har varit i kontakt med ansvarig för de repubikanska valarbetarna i dessa städer och i ingen av dessa städer finns det någon av de repubikanska valarbetarna som har fått tillträde till att observera valsedlarna. De överväger att stämma i den här frågan i hela USA.

Du kan se presskonferensen med Rudy Giuliani här:

GatewayPudit – programvara som används i Michigan County som förde över 6000 röster från Trump – används också i alla swing-stater – PA, GA, NV, MI, WI, AZ, MN!

CNN – Rapport: Beväpnade män arresterades i Philadelphia. Försökte leverera en lastbil full av falska valurnor.

Rumble – General McInerney, Sydney Powell, Steve Bannon Project Hammer & Scorecard.

Detroit Free Press – Valresultat i Antrim County undersöktes efter att röda Michigan County blev blå.

The Post Millennial – Michigan-länet vänder tillbaka till republikan efter att programvarufel i 6000 röster har fixats.

NOQ Report – Dominion Voting Systems: The company at the center of Michigan and Georgia voting ‘glitches’.

MSN – GOP kräver att rösträkningar i Michigan räknas efter att maskinfel vänder länet till Trump.

9and10news – Republikanska nationella kommittén: 47 andra län använder samma resultatprogramvara som Antrim.

Dailywire – Michigan County Clerk: Vi har ”tydligen skeva resultat”.

JustTheNews – Stadsanställd visselblåsare i Detroit, hävdar att omröstningar beordrats bakdateras, FBI undersöker.

DeepAndTimes – Michigan County’s Updated Results Show Flip From Biden to Trump.

Tom Fitton har nyligen utsetts till D.C. Commission on Judicial Disabilities and Tenure. Fitton har varit ordförande för Judicial Watch sedan augusti 1998. Gruppen söker främst tillgång till offentliga register genom att inlämna Freedom of Information Act (FOIA) och agerar i rättegångar och engagerar sig i andra former av civilrättsliga tvister.

Sidney Powel är general Michael Flynns advokat. Hon är också författare till bästsäljaren Licensed to Lie, Exposing Corruption in the Department of Justice, en berättande berättelse om ett tidigare fall Powell vann mot den federala åklagaren Andrew Weissmann. Du kan läsa mer om henne här.

Leig Dundas är advokat med specialitet Mänskliga rättigheter. Du hittar hennes Facebookprofil här.

Kirk Wiebe är en tidigare NSA Senior Analytiker som deltog i Trailblazer Projectet. Trailblazer var ett NSA-program ( United States National Security Agency ) som var avsett att utveckla en förmåga att analysera data som transporteras på kommunikationsnät som Internet. Det var avsett att spåra enheter med hjälp av kommunikationsmetoder som mobiltelefoner och e-post. Kirk Wiebe arbetade som senioranalytiker vid NSA från 1975 till 2001. I efterdyningarna av 9/11 var han bland en handfull NSA-anställda som snubblade över ett hemligt program vid byrån för att övervaka kommunikationen från miljoner amerikanska medborgare. Wiebe och hans kollegor bestämde sig för att närma sig inspektörgeneraler vid försvarsdepartementet och justitiedepartementet med vad de fann. Han talade med Jim Gilmore på Frontline den 13 december 2013.

Rudy Giuliani är en amerikansk advokat, affärsman och republikansk politiker. Han var borgmästare i New York åren 1994–2001 och presidentkandidat under republikanernas primärval i presidentvalet 2008. Sedan januari 2017 är han rådgivare inom cybersäkerhet till USA:s president Donald Trump. Sedan april 2018 ingår han i Trumps juridiska team.

2 thoughts on “Det är inte media som utser presidenten i USA. Det görs i demokratiskt beslutad process.

Comments are closed.