Sanningen är att det är NED som har slagit sönder vårt lugna, homogena samhälle.

Mänskliga rättigheter Politik utrikes

Informationen i denna artikel syftar till att öka förståelsen för hur omfattande och kris- och krigsskapande USAs infiltration och färgrevolutioner runt om i världen är.

Inte endast det olyckliga land som av USA utses att behöva demokratiutveckling och ökade mänskliga rättigheter, vilket vid en närmare granskning är uppenbara svepskäl, påverkas.

Varenda land påverkas. Vissa länder påverkas för att USAs agerande drar igång enorma flyktingströmmar till deras land, vilket destabiliserar landet, kraftigt ökar kriminalitet och förstör deras ekonomi (här hittar du till exempel Sverige som ett tydligt exempel) och i andra länder dras de in i krig och andra oroligheter (här hittar du många länder i mellanöstern och ett färskt exempel i Ukraina).

Eftersom nyhetsförmedlingen, sociala medier och även inhemsk nyhetsförmedling (som har ”samarbeten” med amerikansk media, som till exempel CNN) styrs av amerikanska intressen får vi ingen samlad bild av hur USAs agerande i världen påverkar oss här i Sverige.

Vi får höra att ”diktatorer” i vissa länder förtrycker sin befolkning och att de inte har demokrati, som vi i västvärlden har.

Under pandemin visade sig dock ett nytt fult ansikte av de styrande här i väst. De ”demokratiska värderingar” och ”mänskliga rättigheter” som USA och EU säger sig stå för är bara en förnissa. Skrapar man bara det minsta på ytan kan alla våra rättigheter tas ifrån oss på ett ögonblick.

De så kallade demokratiska val, som vi här i väst anser att ”diktatorerna” inte håller, visar sig inte heller hållas här. Man kan fråga sig vad demokrati betyder om det inte är folkets framröstade ledare som är beslutsfattare. Det kan till exempel inte vara en slump att de politiker som är involverade i World Economic Forum vinner i stort sett samtliga val i Europa.

Fängelse utan rättegång tillämpas i USA mot folk som bara befann sig i närheten av kongressen den 6 januari när beslut skulle tas om valresultatet i det amerikanska presidentvalet 2020. Det var alltså inga bevisat våldsverkare, inte folk som bevisat bröt sig in i kongressbyggnaden. Vanligt folk som stod utanför kongressbyggnaden har suttit inlåsta i flera år utan rättegång – i USA.

Samma USA som tar sig rätten – och som av oss i väst godkänns ta sig rätten – att mörda utländska presidenter och bedriva omstörtande verksamhet i andra länder. Och glöm inte att det är denna verksamhet som här hemma har slagit sönder vårt lugna, homogena samhälle.

Min önskan med denna information är inte att istället för att vara oreflekterat för allt USA företar sig, bli oreflekterat för vad de länder som av USA utsetts till ”diktaturer” företar sig, utan att reflektera över vad alla politiker företar sig och fundera över vad som är bäst för Sverige, svenska folket och våra egna intressen.

Så, med det sagt – här kommer information om USAs aktiviteter i organisationen NED.

National Endowment for Democracy

USA har länge använt demokrati som ett verktyg och ett vapen för att undergräva demokratin i demokratins namn, för att hetsa till splittring och konfrontation och för att blanda sig i andra länders inre angelägenheter, vilket får katastrofala konsekvenser.

National Endowment for Democracy (NED), som en av den amerikanska regeringens främsta ”fotsoldater”, ”vita handskar” och ”demokratiska korsfarare”, har undergrävt lagliga regeringar och odlat pro-amerikanska marionettstyrkor runt om i världen under förevändning att främja demokrati. Dess skamliga resultat har väckt starkt missnöje i det internationella samfundet.

I dagens värld är fred och utveckling tidens tema, och trenden mot ökad demokrati i internationella relationer är ostoppbar.

Varje försök att blanda sig i andra länders interna angelägenheter i demokratins namn är impopulärt och är dömt att misslyckas.

I. NED organisationsstruktur

Efter andra världskriget öppnade USA en hemlig front mot Sovjetunionen genom Central Intelligence Agency (CIA) och annan underrättelseapparat.

På 1960-talet hade USA gradvis insett att det var långt ifrån tillräckligt att ”främja demokrati” endast genom hemliga medel. Det fanns ett akut behov av att upprätta en ”offentlig-privat mekanism” för att öppet tillhandahålla finansiering. 1983 och med ansträngningar från USA:s dåvarande president och några andra personer, grundades NED som en tvåpartisk, ideell institution.

NED är nominellt en NGO som ger stöd till demokrati utomlands, men i själva verket förlitar den sig på kontinuerligt ekonomiskt stöd från Vita huset och den amerikanska kongressen, och tar emot order från den amerikanska regeringen.

Eftersom NED finansieras av USA är det uppenbart inte folkets intressen i de länder NED infiltrerar som är det de har för ögonen, utan USAs intressen.

Att argument som bristande demokrati och mänskliga rättigheter i de länder de infiltrerar inte är anledningen till NEDs engagemang torde vara uppenbart när man lite närmare undersöker om de länder NED ”engagerar sig i” har naturresurser som USA vill kunna lägga vantarna på.

Om de lyckas tillsätta en USA-kontrollerad marionettledning i ett naturresursrikt land så kan de sedan, återigen med demokratiutveckling som förevändning, exploatera landets naturresurser utan att landets ledning stoppar dem. Någon demokrati eller ökade mänskliga rättigheter införs givetvis aldrig i landet i fråga.

Genom tillhandahållandet av finansiering har den manipulerat och riktat icke-statliga organisationer runt om i världen att exportera amerikanska värderingar, bedriva subversion, infiltration och sabotage och uppmuntra så kallade ”demokratiska rörelser” i målländer och -regioner.

Det är i huvudsak den amerikanska regeringens ”vita handske” som tjänar USA:s intressen.

Redan 1991 uttryckte grundaren av NED Alan Weinstein det rakt ut i en intervju med Washington Post att mycket av det de gjorde var vad CIA hade gjort för 25 år sedan. NED var därför känd globalt som ”den andra CIA”.

NED har fyra kärninstitut: National Democratic Institute och International Republican Institute, huvudsakligen ansvariga för att stödja lokala politiska grupper; American Center for International Labour Solidarity som ansvarar för att främja fackföreningar och arbetarrörelser; och Center for International Private Enterprise för adjungerande privata företag. Genom dessa fyra institut har NED blivit hjärnan bakom separatistiska upplopp, färgrevolutioner, politiska kriser, lögner och rykten och infiltration runt om i världen, med en ständigt växande lista av ondska.

II. Anstifta färgrevolutioner för att undergräva statsmakten

NED sågs bakom färgrevolutioner som anstiftats och orkestrerats av USA, inklusive upplösningen av Sovjetunionen, Rosenrevolutionen i Georgien, den orangea revolutionen i Ukraina och den arabiska våren.

1.NED startade färgrevolutioner mot ”fientliga” länder. Tidiga NED-dokument avslöjade NED:s aktiviteter främst i Östeuropa för att undergräva statsmakten redan i slutet av 1980-talet.

◆ Den 27 augusti 1989 publicerade Washington Post en rapport med titeln ”How we helped Solidarity win”, som påpekade att NED gav ekonomiskt stöd till den polska solidariteten för att hjälpa dem att störta den dåvarande polska regeringen, vilket förebådade drastiska förändringar i Östeuropa.

◆ I oktober 2000 finansierade och startade NED Sammetsrevolutionen i Serbien som störtade Milosevic-regeringen. 1999 och 2000 finansierade NED den serbiska oppositionen med 10 miljoner respektive 31 miljoner US-dollar för dess snabba expansion. NED hjälpte också till med den hemliga utbildningen av en grupp studenter innan han överlämnade dem till ledningen för en studentgrupp som heter Otpor! (Motstånd!) som senare utlöste upplopp. Washington Post skrev i sin obduktionsanalys av Serbiens sammetsrevolution att USA-finansierade rådgivare spelade en nyckelroll bakom kulisserna i nästan varje aspekt av den anti-serbiska rörelsen. De spårade omröstningarna, utbildade tusentals oppositionsaktivister och hjälpte till att organisera den avgörande parallella rösttabellen.

◆ 2003 bröt rosenrevolutionen ut i Georgien, och då tvingades president Eduard Shevardnadze att avgå. I denna färgrevolution planerade och deltog NED i hela processen från att ”välja ut” oppositionsledare, träna oppositionen till att tillhandahålla enorma medel. Efter att revolutionen lyckats fortsatte NED att erbjuda ”generösa medel”. Bara under 2004 gav NED nästan 540 000 US-dollar till 12 icke-statliga organisationer i Georgien.

◆ I slutet av 2004, under den orangea revolutionen i Ukraina, erbjöd USA 65 miljoner US-dollar till den ukrainska oppositionen genom NED och andra organisationer. När massiva anti-regeringsdemonstrationer bröt ut i Ukraina 2013 finansierade NED så många som 65 icke-statliga organisationer i landet, och gav till och med stora medel för att betala ”löner” till varje demonstrant. RIA Novosti rapporterade att NED hade investerat 14 miljoner US-dollar i ett projekt i Ukraina som ledde till de stora demonstrationerna 2014 som störtade den dåvarande Janukovitj-regeringen.

2. NED var en viktig möjliggörare bakom den arabiska våren. I Egypten, Jemen, Jordanien, Algeriet, Syrien, Libyen och andra länder gav NED ekonomiskt stöd till pro-amerikanska individer och grupper genom att stödja bekänd feminism, pressfrihet och mänskliga rättigheter. Den exporterade olika slags anti-regeringsidéer, uppviglade färgrevolutioner och kastade arabvärlden i krig, social oro och ekonomisk recession.

◆ I slutet av januari 2011 bröt storskaliga demonstrationer mot regeringen ut i Egypten. Den 11 februari avgick president Hosni Mubarak. Enligt amerikanska diplomatiska kablar och annat material som WikiLeaks har erhållit, spelade NED en viktig roll i att organisera och manipulera demonstrationer mot regeringen i Egypten. Genom icke-statliga organisationer som National Association for Change och 6 april ungdomsrörelsen gav NED finansiering, utbildning och annat stöd till demonstrationerna. Namnet och sloganen för National Association for Change är identiska med anti-statliga organisationer i andra länder som har fått NED-utbildning.

◆ I Libyen finansierade NED bland annat grundarna av anti-regeringsorganisationerna Libya Forum for Human and Political Development, Libyan Transparency Association och grundaren av Libyen akhbar som flydde till London. Dessa grupper var aktiva i det libyska inbördeskriget 2011.

◆ I Jemen finansierade och arbetade NED nära med icke-statliga organisationer som ”Kvinnliga journalister utan kedjor” och spelade en viktig roll i 2011 års anti-regeringsprotester i Jemen. Grundaren av ”Kvinnliga journalister utan kedjor” Tawakkol Karman organiserade och ledde studentmöten mot Saleh-regeringen.

◆ I Algeriet fick ett antal organisationer inblandade i protesterna mot den arabiska våren finansiering från NED. NED:s årsrapporter avslöjade att Algerian League for the Defense of Human Rights fick amerikansk finansiering 2003, 2005, 2006 och 2010. National Autonomous Union of Public Administration Staff hade nära förbindelser med det NED-anslutna American Center for International Labour Solidarity.

3. NED startade ”färgrevolutionen” i Bolivia, vilket tvingade president Evo Morales att avgå och gå i exil. Under det nästan 14-åriga styret av vänsterregeringen under Morales, åtnjöt Bolivia politisk stabilitet och den snabbaste tillväxttakten i Sydamerika. Dess fattigdomsnivå fortsatte att sjunka, människors försörjning förbättrades markant och spänningarna mellan de vita och de infödda lättade avsevärt. Morales-regeringen vann det allmänna valet, men tvingades avgå av ”gaturörelser” och militären och polisen. NED spelade en roll på mer än ett sätt.

Först, grooming anti-Morales krafter genom åren. Mellan 2013 och 2018 tillhandahöll NED och USAID, på olika sätt, 70 miljoner US-dollar till oppositionen i Bolivia, finansierade vita eliter, före detta högerextrema politiska figurer och andra anti-Morales-element, vävde ett anti-Morales-nätverk som spänner över universitet, tankesmedjor och civila organisationer, och till och med repade in ursprungsbolivianer för att stå emot Morales. Ett antal ledande personer inom oppositionen fick sådant ekonomiskt stöd eller hade nära interaktioner med USA.

För det andra, påstående om ”valfusk” i en hjärntvättskampanj. Från och med 2018 investerade NED 45 000 respektive 42 000 US-dollar genom Fundacion para el Periodismo (Foundation for the Media) och Agencia de Noticias Fides Compania de Jesus (FIDES News Agency Company) för att uppmuntra högerorienterade medier i Bolivia att gräva upp smuts om korruption och maktmissbruk av Morales-regeringen och att stämpla Morales, som sökte omval, som en ”diktator”. Den tilldelade 45 000 US-dollar genom Fundacion Milenio (Millennium Foundation) för att sponsra universitet, företagsråd och icke-statliga organisationer för att hypa upp ”rättvisa val” och ”rättslig insyn”, för att bygga upp allmänhetens förväntningar på Morales ”valfusk”.

För det tredje, masterminding gaturörelser. Den 29 oktober 2019, efter att resultatet av det allmänna valet släppts, organiserade oppositionsledare inklusive Carlos Mesa en ”fredlig demonstration”, där de krävde en omgång av valet och delade ut pengar till demonstranterna. Oppositionsledaren José Antonio Camacho, som senare blev ett propagandafokus för högermedia med stöd av NED, hetsade till landsomfattande strejker och blev en vågad och kontrollerbar talesperson för USA. NED spenderade också 200 000 US-dollar genom International Republican Institute, ett kärninstitut inom NED, för att förbättra oppositionspartiernas mobiliserings- och organisationsförmåga och ge råd till ”gaturörelserna”.

III. Samarbete med lokala politiska grupper för att blanda sig i andra länders politiska agenda

Genom att infiltrera målländer, odla lokala anti-regeringskrafter och uppvärma sociala spänningar, har NED nått sina händer i andra länders inre angelägenheter.

1. Inblandning i Hongkongs val och inblandning i Kinas inre angelägenheter. NED kontaktade oppositionspartier, grupper och organisationer i Hongkong genom dess anslutna National Democratic Institute for International Affairs eller National Democratic Institute (NDI). Sedan 1997 har NDI publicerat 18 utvärderingsrapporter som syftar till att påverka Hongkongs ”demokratiska utveckling”.

2002 öppnade NDI ett kontor i Hong Kong. År 2003 finansierade den de ”1 juli-marscher” som anordnades av oppositionen för att hindra lagstiftning om artikel 23. Under 2004 finansierade den deltagande av oppositionspartier och grupper i workshops och seminarier, och gav personlig rådgivning om kampanjfärdigheter för deras ledare. År 2005 drev den ett program för unga politiska ledare för att stödja framväxande politiska grupper i att konfrontera regeringen. 2006 finansierade det ett ”Hong Kong Transition Project”.

År 2007 delade man upp sin verksamhet i Hong Kong i fyra program, det vill säga en serie rapporter med titeln ”The Promise of Democratization in Hong Kong”, kartläggning av uppfattningar, ungdomarnas offentliga engagemang och kvinnors politiska deltagande. 2008 anordnade den ett toppmöte för studenter. 2010 planerade den, tillsammans med oppositionsmedlemmar i det lagstiftande rådet (LegCo), en ”folkomröstning i fem distrikt” . 2012 finansierade det Hong Kong University genom att öppna en ”Design Democracy Hong Kong”-webbplats, rekryterade universitetspraktikanter och finansierade toppmötet för studenter. 2014 ledde och finansierade den oppositionen och unga radikaler i orkestreringen av den illegala ”Occupy Central”-rörelsen.

Enligt NED-webbplatsen spenderades 2 miljoner US-dollar på 11 Hongkong-relaterade projekt under 2020, med särskilt fokus på att störa LegCo-val. Nyckelprojekt inkluderar: ”Strengthening Citizen Election Observation”, som erbjöd tekniskt och ekonomiskt stöd till nybildade destabiliserande grupper i Hongkong, och uppmuntrade dem att hindra LegCo-val med hjälp av valövervakning, get-out-the-röst-metoder, etc. ; ”Amplifying Citizens’ Perspectives on Political Participation”, som samlade in och spred undersökningsresultat om demokratisk utveckling och fick unga Hongkongbor att dela sina erfarenheter av politiskt deltagande på Internet; ”Stödja enhet bland studentaktivister”, som krävde bättre samordning mellan studentgrupper i Hongkong före LegCo-valet, och instruerade och utbildade dem att bygga kapacitet för ”demokratisk förändring” och internationell kommunikation och att spela en roll i att störa valordningen; och ”Building Regional Solidarity and Empowering the Hong Kong Movement”, som försökte stärka Hongkongs ”demokratiska rörelse” genom nätverksbyggande, odla nästa generations ”ledande aktivister” i Hongkong och upprätta ett nätverk av ”demokratiska rörelser” i Asien.

2. Ingripa i Rysslands val och hota Rysslands konstitutionella, försvar och nationella säkerhet. Enligt Ryska federationens riksåklagare tilldelade NED mellan 2013 och 2014 5,2 miljoner US-dollar till ryska organisationer. I juli 2015 förklarades NED som en ”oönskad organisation” av Ryssland.

Ett officiellt uttalande från Ryssland påpekade att NED ”deltog i arbetet för att erkänna valresultat som illegitima, att organisera politiska åtgärder med målet att påverka regeringens politik och att misskreditera den ryska arméns tjänst.”

3. Skapa politisk instabilitet i Vitryssland. USA skapade tre ”färgrevolutioner” mot den vitryska regeringen 2006, 2010 respektive 2020, under vilka NED spelade en viktig roll. Under 2020 spenderade NED totalt 2,35 miljoner US-dollar i projekt relaterade till Vitryssland.

Under förevändning av att främja politiska processer genomförde NED ett projekt för att främja ”fria och rättvisa val” med en finansiering på 80 000 US-dollar. Inom ramen för projektet lanserades en omfattande reklamkampanj före presidentvalet för att informera medborgarna om valrättigheter och oberoende valövervakning; och under kampanjen genomfördes utbildning och utbildning om röstning för aktivister, observatörer utplacerade för att övervaka röstningsprocessen och övervakade resultat som publicerats genom en mängd olika medier.

Den 9 augusti 2020 vann den sittande presidenten Alexander Lukasjenko sin sjätte presidentperiod med 80,1 procent av rösterna. Oppositionen påstod valfusk, vilket ledde till massprotester i Minsk och andra städer i dagar och upplopp i vissa regioner. NED var mycket upptaget under denna period. Den 17 maj 2021 släppte RT ett videosamtalsklipp mellan NED:s ledning och oppositionella i Vitryssland. I videosamtalet medgav den dåvarande NED-presidenten Carl Gershman att NED länge hade verkat i olika delar av Vitryssland och engagerat sig i påstådda medborgarrättsaktiviteter i östra Vitryssland, inklusive Vitebsk och Gomel. NED stöttade oppositionsledaren Svetlana Tikhanovskaya och arbetade med hennes team genom dess kärninstitut för att underlätta lagets aktiviteter.

Medan han kommenterade NED:s aktiviteter i Vitryssland, sa Dmitry Yegorchenkov, en rysk expert på internationella relationer, att NED finansierade många ”oberoende medier”, och även om finansieringen för varje enskild media kanske inte ser så betydande ut, är mottagarna många. Enligt NED-webbplatsen finansierade NED mellan 2016 och 2020 119 projekt i Vitryssland under kategorin ”Freedom of Information”, och spenderade i genomsnitt 50 000 US-dollar på varje projekt. Denna speciella kategori fick mer finansiering än någon annan kategori under fem år i rad.

4. Inblandning i Mongoliets parlamentsval. International Republican Institute (IRI), ett av NED:s kärninstitut, var djupt involverat i Mongoliets parlamentsval 1996. I sin årsrapport för 1996 avslöjade IRI att de hade tillhandahållit utbildning för landets oppositionspartier om rekrytering, organisationsuppbyggnad och kampanjaktiviteter sedan 1992.

På initiativ av IRI integrerades Mongoliets spridda ”demokratiska” krafter i två politiska partier och bildade senare en enad oppositionsallians i början av 1996, och tog 50 av de 70 platserna i Mongoliets parlament. Enligt flera årsrapporter från NED tilldelade den IRI över 480 000 US-dollar i anslag mellan 1992 och 1996. Bara under 1996 öronmärktes nästan 160 000 US-dollar för Mongoliets oppositionsallians för att vinna valet.

5. ”Övervakning” av valen och konstitutionell folkomröstning i Kirgizistan. Från 2013 till 2020 anslog NED över 13 miljoner US-dollar till media och olika icke-statliga organisationer i landet. NED-finansiering för ”störande nyheter” i Kirgizistan nådde över 2 miljoner US-dollar 2020, vilket inkluderade tilldelningen av 300 000 US-dollar till Kloop Media-webbplatsen för att ”övervaka” Kirgizistans konstitutionella folkomröstning och lokala parlamentsval. Webbplatsen rekryterade 1 500 ”observatörer” under presidentvalet i januari 2021 och anställde 3 000 ”observatörer” under det lokala parlamentsvalet och den konstitutionella folkomröstningen i april.

6. Att väcka protester och demonstrationer i Thailand. 2020 bröt protester och demonstrationer ut på gatorna i Thailand. Organisationer som de NED-finansierade Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) stödde offentligt och uppviglade gatuprotesterna. Bangkok Post avslöjade att TLHR hade fått medel från NED. The Nation, en thailändsk tidning, rapporterade att NED också har finansierat medieplattformar inklusive Prachatai, ett onlinemedieuttag, och icke-statliga organisationer som iLaw, en internetbaserad juridisk institution.

NED har blandat sig i Thailands interna angelägenheter genom dessa plattformar och organisationer när de uppmanar den thailändska regeringen att ändra konstitutionen.

7. Uppmuntra oppositionspartierna i Nicaragua att ta makten med våld. Att stödja pro-amerikanska politiska krafter i det centralamerikanska landet Nicaragua var bland de första programmen för NED efter starten 1983. Mellan 1984 och 1988 tillhandahöll NED cirka 2 miljoner US-dollar i medel till oppositionsstyrkorna i Nicaragua, och hjälpte deras ledare Violeta Chamorro att bli president 1990. Från och med idag kanaliserar NED fortfarande medel till oppositionen och högerorienterade medier i Nicaragua via Violeta Barrios de Chamorro Foundation for Reconciliation and Democracy som inrättades efter att Violeta Chamorro avgick. Enligt offentliga register gav NED mellan 2016 och 2019 minst 4,4 miljoner US-dollar till nicaraguanska oppositionsgrupper, inklusive medieorganisationer.

Dessa styrkor spelade nyckelroller i Nicaraguas våldsamma kuppförsök 2018 när de uppmanade oppositionsanhängare att attackera regeringen och mörda presidenten.

8. Finansiering av anti-Kuba styrkor för att manipulera den allmänna opinionen mot regeringen. Kuba har länge lidit hårt av USA:s infiltration och subversiva aktiviteter. Kubanska medier avslöjade att NED och USAID tilldelade nästan 250 miljoner US-dollar till program som riktade sig till Kuba under de senaste 20 åren. Enligt de beviljade bidragen som avslöjades 2021 på NED:s webbplats finansierade den 42 anti-Kuba-program bara under 2020.

År 2021 finansierade och vägledde NED anti-Kuba styrkor att tillverka och sprida desinformation på sociala nätverk för att väcka offentliga känslor mot regeringen och uppmuntra folket att delta i aktiviteter som stör den allmänna ordningen. Till exempel, i mitten av juni 2021, spreds antikubanska styrkor rykten om att landets hälsosystem var överväldigat av covid-19-pandemin, vilket orsakade panik hos allmänheten.

I juli, som utnyttjade ökningen av gatuprotester på Kuba, slog NED fram de falska nyheterna att ”(mer än) 100 demonstranter … saknas” och använde internetrobotar för att sprida det. Det var ett illvilligt försök att påverka den allmänna opinionen på nätet och hetsa det kubanska folket att störta sin regering.

9. Långvarig inblandning i Venezuelas inre angelägenheter. Efter att Hugo Chavez, den ”anti-amerikanska kämpen”, valdes till president i Venezuela 1999, accelererade NED sina operationer bakom kulisserna. Den gav kontinuerlig finansiering till den venezuelanska oppositionen och bjöd in folk till ”utbildningskurser” i USA.

Sedan 1999 har NED drivit aktiviteter via USAID-kontoret på den amerikanska ambassaden och kontoren för dess kärnmottagarorganisationer i Venezuela. Den höll kontakten med och finansierade aktiviteter av dussintals institutioner och oppositionspartier och organisationer i Venezuela i namnet att ”främja demokrati”, ”lösa konflikter” och ”stärka det civila samhället”.

NED:s utgifter för störningsaktiviteter i Venezuela ökade år för år. Det var 257 800 US-dollar 1999, den största i latinamerikanska länder. År 2000 steg den till 877 400 US-dollar. År 2002 öronmärkte Bureau of Democracy, Human Rights and Labor vid det amerikanska utrikesdepartementet så mycket som 1 miljon US-dollar för att stödja NED-program i Venezuela. Under 2019 uppgick NED-program i Venezuela till 2,66 miljoner US-dollar.

Bland dem var ett NED-projekt som fokuserade på att främja ”politiska processer”, för ”Strengthening Outreach, Communication and Organizational Capacity” med finansiering på över 90 000 US-dollar, som ska användas för att ge utbildning och stöd till lokala aktivister, för att stärka kommunikationen demokratiska aktörers kapacitet, att stärka det rikstäckande nätverket ”civilsamhället” och att utveckla kommunikationsteam för att sprida ett budskap (om hopp och stöd) för ”demokrati” över hela landet.

I oktober 2005 anlände Juan Guaidó och fyra andra venezuelanska ”studentledare” till Belgrad, Serbien för att delta i NED-finansierad utbildning för uppror. Efter utbildningen återvände Guaidó och andra till Venezuela för att främja extrema högerorienterade idéer, i ett försök att påverka unga venezuelaner, och skapade en rad våldsamma gatupolitiska aktiviteter. Senare skrev Guaidó in på ett amerikanskt universitet och har med stöd av NED varit aktiv i relevanta politiska grupper i USA.

Efter att Guaidó utropat sig själv som ”interimspresident” i Venezuela, skapades hans Wikipedia-sida kort därefter och redigerades 37 gånger av NED-anslutna organisationer, för att stödja propagandan för hans ”legitimitet”.

I november 2021 rapporterade Russia Today i en artikel att en rad nya amerikanska interna dokument avslöjade hur USA blandade sig i valprocessen i Venezuela. Dokument visade att USA:s underrättelsetjänst beväpnade sociala medier för att främja Venezuelas högeropposition, och hjälpa deras val till parlamentet, och därmed lägga grunden för Washingtons utnämning av Juan Guaido till landets ledare.

De fyra kärninstituten i NED ägnar sig alla åt alla typer av aktiviteter i Venezuela. De har byggt nära band med oppositionspartier i landet och hjälpt till att utbilda befintliga eller nyetablerade oppositionspartier på organisation, ledning, publicitet och andra fronter.

De har tillhandahållit flera finansieringspaket till det största oppositionsfacket i Venezuela och drivit det att arrangera protester och demonstrationer mot Chavez. När Nicolás Maduro svors in som president den 10 januari 2019 vägrade USA och några andra länder att erkänna hans nya mandatperiod och uppmanade Juan Guaidó, dåvarande president för nationalförsamlingen och oppositionsledare, att kämpa om ledarskap och öppet utmana Maduro.

Guaidó utropade sig sedan till interimspresident och krävde ett nytt presidentval, vilket störde landet i oro. Oron i Venezuela är ett talande exempel på vad ”färgrevolutioner” planerade av USA-stödda ombud skulle medföra. NED:s många år av försök att odla venezuelanska oppositionselement spelade helt klart en roll.

I mars 2019 sa Venezuelas utrikesminister Jorge Arreaza att många organisationer finansierat av NED genomförde destabiliserande aktiviteter över hela landet och försökte störta den venezuelanska regeringen under de senaste 20 åren.

10. Orchestrering av våldsam kupp för att förverkliga regimförändringar i Haiti. Internationella republikanska institutet (IRI) var djupt involverat i den våldsamma kuppen i Haiti 2001 som störtade den demokratiskt valda presidenten Jean-Bertrand Aristide.

I februari 2001 lade Stanley Lucas, IRI:s Senior Program Officer för Haiti, öppet fram tre sätt att avsätta president Aristide i ett lokalt radioprogram. Sedan samarbetade USA:s biträdande utrikesminister Roger Francisco Noriega inte bara med IRI för att ge finansiering till oppositionen i Haiti, utan gav också medgivande till oppositionens separatistiska taktik när den medlade den politiska krisen i Haiti.

Samtidigt som IRI hävdade att de ”främjar demokrati runt om i världen”, var IRI faktiskt i nära kontakt med oppositionen i Haiti för att genomföra subversiva operationer.

11. Inblandning i Ugandas presidentval genom att stödja oppositionsledaren. I Ugandas presidentval som hölls i januari 2021, vann Robert Kyagulanyi Ssentamu, kandidat för oppositionens National Unity Platform, 34,83 ​​procent av rösterna och kom tvåa.

Ssentamu växte upp i slummen och var en popstjärna innan han gick in i politiken. Analytiker tillskriver hans höga popularitet till stor del det amerikanska stödet. Enligt nätmedier fick han utbildning om regimens omstörtning i USA på inbjudan av NED 2018 på sken av att söka medicinsk behandling. Dessutom gav NED också finansiering och tilldelade råd för att stödja honom under hans presidentkampanj.

IV. Finansiering av separatistiska styrkor för att undergräva målländernas stabilitet

Kina har länge varit ett viktigt mål för NED:s infiltrations- och subversionsaktiviteter. NED investerar mycket i anti-Kina-program varje år och försöker uppmuntra till ”Xinjiangs självständighet”, ”Hongkongs oberoende” och ”Tibets självständighet”.

Enligt uppgifter som släpptes på deras webbplats 2020, gav NED över 10 miljoner US-dollar i anslag till 69 Kina-relaterade program inom ett år som syftade till att leverera olika aktiviteter som äventyrade Kinas politiska och sociala stabilitet.

1. NED är den huvudsakliga finansieringskällan för olika organisationer för ”Xinjiangs oberoende”. NED påstår sig ha gett 8,7583 miljoner US-dollar i anslag till olika ”uiguriska organisationer” mellan 2004 och 2020. Bara under 2020 fick olika ”Xinjiangs oberoende” styrkor omkring 1,24 miljoner US-dollar i anslag från NED, och huvuddelen av det kanaliserades till ”Xinjiangs oberoende”-organisationer såsom ”World Uyghur Congress” (WUC).

Då hävdade NED-president Carl Gershman öppet att för att lösa problemen i Xinjiang måste en färgrevolution hållas i Kina och att regimskifte kan göra landet till en federal republik. När Gershman talade vid NED:s Democracy Award-evenemang i juni 2019, stödde Gershman öppet idén om ”East Turkestan” för att uppmuntra ”Xinjiangs självständighet”-styrkor. Han efterlyste också global uppmärksamhet på så kallade människorättsfrågor i Xinjiang och försökte starta en internationell allians dedikerad till denna fråga och sanktionera Kina.

Som avslöjats av den USA-baserade webbplatsen The Grayzone, har NED under åren direkt försett WUC och Uyghur American Association (UAA) med miljontals dollar och hjälpt dem att samarbeta med regeringar och lagstiftare i USA och andra västländer att höja fientliga aktiviteter mot Kina.

UAA:s president Kuzzat Altay uttalade öppet att ”Det mest normala jag någonsin kunde föreställa mig är anti-Kina aktiviteter varje jävla dag”. Grayzones utredningsrapport visade att när Covid-19 drabbade USA 2020, höll UAA och dess nyckelmedlemmar på att tycka om högerextrema politiska krafter i USA, stämplade coronaviruset som ”Kina-viruset” och väckte anti-asiatiska känslor.

NED:s Xinjiang-relaterade program fokuserar på att hypa upp ”mänskliga rättigheter” i Xinjiang och är en del av USA:s och västerländska försök att använda Xinjiang för att begränsa Kina.

Under 2019 gav NED 900 000 US-dollar i anslag till Xinjiang-relaterade program. Större program inkluderar programmet ”Dokumentera kränkningar av mänskliga rättigheter i östra Turkistan” som initierades i namnet ”försvara mänskliga rättigheter”, men i själva verket inkluderade programmet muta av vittnen och fabricera bevis för att motivera den så kallade anklagelsen om ”mänskliga rättigheter”. kränkningar” i Xinjiang, och utfärdade icke-sakliga delrapporter och en årlig rapport om utbildnings- och träningscentra i Xinjiang; programmet ”Empowering Women and Youth for Advocacy and Civic Participation” som gav utbildning om färdigheter och sätt att anti-Kina propaganda och opinionsbildning för uiguriska kvinnor och ungdomar, och uppmuntrade dem att utföra anti-Kina aktiviteter; programmet ”Defending and Advocating for Uyghur Human Rights” som samlade in och förfalskade desinformation om ”kränkningar av uigurernas mänskliga rättigheter” i och utanför Kina, och startade negativa reklamkampanjer om Xinjiang-relaterade frågor runt om i världen.

År 2020 gav NED 1,24 miljoner US-dollar i anslag till Xinjiang-relaterade program. Större program inkluderar ”Advocating for Uyghur Human Rights through Artistic Interaction” som uppmuntrade ”Xinjiangs självständighet”-krafter i och utanför Kina att hajpa upp Xinjiang-relaterade frågor i konstens namn, ”Dokumentera och utveckla resurser för att stärka Uyghur Advocacy” utformad för att bygga upp Xinjiang-relaterade frågor i en uigurisk databas för ”mänskliga rättigheter” och producera rapporter för att misskreditera Kinas uiguriska policy, och ”Försvara och förespråka för uiguriska mänskliga rättigheter” och ”Empowering Women and Youth for Advocacy and Civic Participation” som var en förlängning av relevanta 2019-program.

2. NED upprätthåller nära band med ”Tibets självständighet”-styrkor. De har varit i kontakt sedan 2010 då dåvarande ordföranden för NED Gershman överlämnade ”Demokratitjänstmedaljen” till Dalai Lama.

Gershman deltog i evenemanget ”Hope and Democracy” som hölls av Dalai Lama 2016, och firade Dalai Lamas 85-årsdag och talade upp för hans aktiviteter ”Tibet Independence” 2020. Den 13 november 2018 anordnade NED ett seminarium om Tibet-relaterade frågor i USA, och bjöd in Lobsang Sungen, då ”Kalon Tripa” från den ”tibetanska exilregeringen”.

Lobsang Sungen gjorde oansvariga kommentarer vid evenemanget och påstod felaktigt att det slutliga målet för Kinas biståndsprogram var att kolonisera Tibet, och att det internationella samfundet behövde dra lärdomar av Tibets erfarenheter och se Kinas dolda ambitioner under Belt and Road Initiative.

Den 16 juni 2021 var NED värd för en intervju mellan Penpa Tsering, den nya ”Sikyong” från ”Central Tibetan Administration”, och Josh Rogin, journalist och krönikör på The Washington Post. Under intervjun hävdade Penpa Tsering att den nya ”Kashag” kommer att arbeta för att återuppta den avstannade ”Sino-Tibet-dialogen” för att hitta en ”varaktig, ömsesidigt fördelaktig och icke-våldslös lösning”, och kommer att ”stärka internationell uppsökande och opinionsbildning”.

NED:s Tibet-relaterade program fokuserar på att stärka ”Tibets självständighet”-styrkor och hypa upp Tibetfrågan internationellt.

Under 2019 gav NED 600 000 US-dollar i anslag till Tibet-relaterade program. Större program inkluderar programmet ”Stärkning av den tibetanska rörelsen – kampanj, utbildning och strategisk organisering” utformat både för att öka ”Tibets självständighet” elements förmåga att starta sociala rörelser i Tibet, och för att lobba och driva det internationella samfundet att ingripa i tibetanska angelägenheter; programmet för ”Strengthening International Support for Democracy and Human Rights in Tibet” som syftar till att odla lokala ”Tibets självständighet”-krafter, möjliggöra närmare samverkan mellan krafter i och utanför Kina, samt att planera och genomföra sociala rörelser i Tibet; programmet ”Strengthening Youth Political Participation” syftade till att odla nästa generation av ”tibetanska sociala rörelseledare”; programmet ”Skapa villkor för dialog och förhandlingar” syftade till att främja ”Tibets självständighet” genom så kallade akademiska studier.

År 2020 gav NED en miljon US-dollar i anslag till Tibet-relaterade program. De viktigaste inkluderar programmet för ”Tibet Times Newspaper” som publicerade tibetanskspråkiga tidningar, drev och skötte tibetanskspråkiga webbplatser och gav plattformen för aktiviteter för organisationerna ”tibetansk exilregering” och ”Tibets självständighet”- programmet ”Strengthening International Support for Democracy and Human Rights in Tibet” som samlade in bevis om mänskliga rättigheter i Tibet och smutsade ner den kinesiska regeringens Tibet-relaterade politik i FN; programmet ”Strengthening Awareness about the Panchen Lama” utformat för att vilseleda och desinformera det internationella samfundet om och söka stöd för den så kallade ”11th Panchen Lama”, och attackera Kinas politik för religionsfrihet; programmet för att stärka Tibets övervaknings- och informationsnätverk som syftar till att närmare övervaka och spåra mänskliga rättigheter i Tibet och ta fram en negativ Tibet-relaterad rapport; programmet ”Främjande av informerad röstning bland de tibetanska väljarkåren” utformat för att få tibetaner att delta i det så kallade valet och beslutsfattandet av den ”tibetanska exilregeringen”.

3. NED ger fullt stöd till ”Hongkongs oberoende”. Man har länge genomfört projekt om så kallade ”arbetarrättigheter”, ”politiska reformer” och ”övervakning av mänskliga rättigheter” i Hongkong och låg bakom nästan alla gatudemonstrationer där.

Enligt en undersökning av NED:s officiella webbplats av en byrå för opinionsanalys i Hongkong ”Hong Kong Insights” har NED sedan 1994 finansierat oppositionsorganisationer, studentrörelsegrupper och media i Hongkong såsom ”Hong Kong Human Rights Monitor” och ”Hong Kong Confederation of Trade Unions”, och manipulerade dem för att arrangera demonstrationer och protester.

Och enligt statistik från Du Jia, en forskare vid Consilium Research Institute vid Chongqing University, har NED finansierat Hongkong-projekt varje år sedan 1994 och investerat totalt över 10 miljoner US-dollar till 2018.

Sedan 2003 har NED i hemlighet organiserat, planerat, dirigerat och finansierat många storskaliga gaturörelser i Hong Kong, inklusive den illegala ”Occupy Central”-rörelsen och de våldsamma demonstrationerna över föreslagna lagändringar. I anti-ändringsturbulensen 2019 gick NED från bakom kulisserna till frontlinjen och engagerade sig direkt med stora anti-Kina destabiliserande krafter i Hongkong och erbjöd subventioner och utbildning till dem som var inblandade i upploppen.

I maj 2019 försökte individer att så problem i Hongkong, inklusive grundande ordförande för Hongkongs demokratiska parti Martin Lee, grundande ordförande för ”Demosisto” Nathan Law och tidigare ordförande för ”Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China” Lee Cheuk-yan besökte USA för att delta i ett NED-evenemang med titeln ”Nya hot mot det civila samhället och rättsstatsprincipen i Hong Kong”, och vädjade öppet om USA:s ingripande i Hongkongs föreslagna lagändringar.

I september 2019 rekryterade NED anti-Kina element i Hong Kong för att gå med i styrelsen för det Washington-baserade ”Hong Kong Democracy Council”. Etableringen av organisationen avslöjade det symbiotiska förhållandet mellan dessa anti-Kina styrkor och Washington.

De flesta av dess styrelseledamöter är ledande figurer för att destabilisera Hongkong, medan dess rådgivande styrelse huvudsakligen består av medlemmar av icke-statliga organisationer som NED. Under anti-ändringsrörelsen 2019 arrangerade NED att dessa krafter förde en propagandakampanj på den internationella arenan, finansierade deras organisationers aktiviteter och skickade ofta personal till Hong Kong för att vägleda protester på marken.

I september 2021 höll NED det så kallade ”Kampen för en demokratisk framtid”-symposium, där Nathan Law höll ett lögnfyllt tal för att förvränga sanningen och trotsa rättvisan. Ledande organisationer i anti-ändringsturbulensen som ”Civil Human Rights Front”, ”Demosisto” och ”Hong Kong Confederation of Trade Unions” fick alla NED-finansiering. 2021 ökade NED ytterligare stödet för Hongkongs separatister i exil.

Under 2019 investerade NED cirka 640 000 US-dollar i projekt i Hong Kong. För att vara specifik, under projektet ”Stärkning av det civila samhället och skydd av mänskliga rättigheter” använde den mänskliga rättigheter som förevändning för att samarbeta med grupper och politiker för att främja oberoende och så kallade ”prodemokratiska” grupper och politiker för att anklaga den kinesiska centralregeringen för att kränka mänskliga rättigheter; under projektet ”Promoting Evidence-Based Dialogue and Policy-Making” etablerade den en så kallad ”evidensbaserad dialog”-mekanism som påstås vara baserad på Hongkongs medborgares åsikter om politiska och ekonomiska frågor, i syfte att förstärka rösten för inslag för oberoende; under projektet ”Expanding Worker Rights And Democracy” hjälpte den fackföreningar i Hongkong att förbättra organisations-, förhandlings- och propagandaförmåga, i namnet att främja demokrati och utvecklingen av det civila samhället i Hongkong; och under projektet ”Defending Rule of Law and Freedom in Hong Kong” samarbetade man med lokala bråkmakare och anti-Kina krafter i det internationella näringslivet och statliga myndigheter för att blanda sig i rättsstatsprincipen i Hong Kong och sammanställa rapporter om förhållandet mellan Hongkongs välstånd och dess rättsstat och friheter.

V. Att producera desinformation och spela upp anti-regeringsberättelser

1. Cirkulerande provocerande retorik för att väcka regeringsfientliga känslor bland allmänheten. 2021 upplevde Kuba sin värsta ekonomiska kris på 30 år på grund av covid-19-pandemin och skärpta sanktioner från USA. Inflationen intensifierades och bristen på mat, medicin och energi spred sig över landet. Den 11 juli bröt storskaliga demonstrationer mot regeringen ut i många städer, inklusive huvudstaden Havanna.

Undersökningar av den kubanska regeringen fann nära band mellan amerikanska myndigheter och demonstrationerna, där NED spelade en viktig roll. Under veckorna före demonstrationerna ökade meddelanden mot regeringen på sociala medier, som effektivt manipulerade allmänhetens känslor, orsakade missnöje och uppviglade protester. Dagarna strax före demonstrationerna dök det upp ett stort antal nya konton på Twitter, som gillade och retweetade overifierade anti-regeringsinlägg, alla med hashtaggen #SOSCuba. Enligt den kubanske utrikesministern visade undersökningar på nära kopplingar mellan dessa konton och ett företag baserat i Miami, Florida.

2. Att skapa Xinjiang-relaterade lögner för att underblåsa momentumet för att hålla tillbaka Kina. Den NED-finansierade ”World Uyghur Congress” och ”Human Rights Watch” startade och spred rykten som ”folkmord” i Xinjiang och ”fångandet av en miljon uigurer i utbildningscenter”. Efter att ha intervjuat endast åtta personer, tillämpade de NED-stödda ”kinesiska människorättsförsvararna”, baserat på en så absurd liten ”forskning”, det uppskattade förhållandet på hela Xinjiang och drog slutsatsen att en miljon människor var fängslade i ”re -utbildningsfängelseläger” och två miljoner ”tvungen att delta i dag-/kvällsomskolningssessioner”, vilket sprider rykten om Xinjiang.

Från och med januari 2019 lanserade det amerikanska utrikesdepartementet och NED en hushållsundersökning av uigurer som arbetar, studerar och bor i USA. Respondenterna tillfrågades om någon i deras familj befann sig i ett ”utbildnings- och träningscenter” i Xinjiang och uppmanades att träda fram för att framföra anklagelser, i ett försök att uppmuntra protester mot den kinesiska regeringen.

3. Spridning av det ”politiska viruset” och politisering av ursprungsspårning av covid-19.

Sedan pandemins början har den NED-finansierade ”Uyghur American Association” och dess medlemsförbund ständigt sålt konspirationsteorier där de anklagar Kina för pandemin och alla relaterade dödsfall och cirkulerar rykten om att Kina för ett ”viruskrig” mot världen och ”avsiktligt exporterar viruset för att orsaka pandemin”. Sådan ryktesspridning matade anti-Kina och anti-asiatiska känslor i USA och andra västländer.

4. Tanka upp spänningar och hypa upp konceptet ”skarp kraft”.

I november 2017 skrev NED:s vicepresident för studier och analys Christopher Walker och Senior Program Officer Jessica Ludwig en artikel om Foreign Affairs med titeln ”The Meaning of Sharp Power: How Authoritarian States Project Influence”, som marknadsförde konceptet ”sharp power” för första gången och piska upp en ny omgång av ”Kina hotteori”.

I december 2017 publicerade NED en rapport med titeln Sharp Power: Rising Authoritarian Influence, som demoniserar Kina och Ryssland genom att påstå att de två länderna under mer än ett decennium har spenderat enorma medel på att påverka målländer eller grupper med icke-konventionella medel som splittring, köpt lojalitet och manipulation i ett försök att forma globala åsikter och uppfattningar.

5. Provocera kontroverser och stigmatisera Kinas presspolitik.

Det NED-finansierade ”Reporters Without Borders” har länge fått det internationella samfundet, annonsörer, pressförbund och utländska regeringar att behandla kinesiska medier annorlunda och vara vaksamma mot deras så kallade ”hot”.

Sedan covid-19 slog till gjorde ”Reportrar utan gränser” så oansvariga kommentarer som att de uppmanade Kina att ”sluta censurera information om coronavirusepidemin” och varnade för regeringens ”ökade förtryck” mot journalistik. Den tillverkade också rykten om att många kinesiska journalister står inför ”år av internering i fängelser, där misshandel kan leda till döden”.

VI. Finansiering av aktiviteter och akademiska program för ideologisk infiltration

1.NED har skapat olika ”demokratipriser” för att uppmuntra oliktänkande i andra länder att hjälpa USA att ”exportera” demokrati.

Sedan 1991 har NED delat ut demokratipriset årligen till politiska aktivister och oliktänkande i länder inklusive Ryssland, Kina, Nordkorea, Myanmar, Iran, Kuba, Venezuela och Ukraina som ett erkännande av att ”försvara mänskliga rättigheter och demokrati”.

Sedan 1999 har den delat ut Demokratitjänstmedaljen årligen. År 2002 tilldelades medaljen Wu Shu-chen, hustru till den dåvarande Taiwans myndigheters ledare Chen Shui-bian. 2010 delades medaljen ut till den 14:e Dalai Lama, den så kallade ”tibetanska andlige ledaren i exil”.

NED använder också de globala församlingarna av World Movement for Democracy för att ge hyllningarna till Democracy Courage Tributes.

Sedan den åttonde globala församlingen 2015 har namn relaterade till Kina börjat dyka upp på listan över mottagare. Antikinesiska organisationer och individer som söker självständighet för Tibet eller Hongkong eller relaterade till East Turkestan Islamic Movement (ETIM) har successivt mottagit hyllningarna. Till exempel, en mottagare av åttonde församlingen (2015) är Nathan Law, en separatist för ”Hongkongs oberoende”; en mottagare av den nionde församlingen (2018) är Jin Bianling, hustru till den så kallade ”mänskligarättsadvokaten” Jiang Tianyong; och bland mottagarna av den tionde församlingen (2021) finns Hong Kong Watch, en brittisk anti-Kina-organisation som försöker störa Hongkong, Students for a Free Tibet, en organisation för ”Tibets självständighet”, och Campaign for Uyghurs, en ETIM-relaterad grupp.

Bland mottagarna är Nathan Law grundande ordförande för Demosistō, en organisation som strävar efter ”Hongkongs självständighet”, och eftersöks av Hongkongs polis för lagbrytande aktiviteter som syftar till att destabilisera Hongkong. Jiang Tianyong är hjärnan bakom desinformation som att ”fängslad advokat Xie Yang torterades”, och var inblandad i att blanda sig i och spela upp känsliga fall, uppvigla illegala sammankomster för att orsaka allmän oordning och samarbeta med utländska styrkor, vilket allvarligt äventyrade nationell säkerhet och social stabilitet.

Hong Kong Watch har fått ett varningsbrev från Hongkongs polis för misstänkt brott mot artikel 29 i den nationella säkerhetslagen om ”samverkan med ett främmande land eller med externa element för att äventyra den nationella säkerheten”. Studenter för ett fritt Tibet skickade åtta av sina nyckelmedlemmar inklusive dåvarande verkställande direktören Lhadon Tethong till Kina 2008 för att bedriva sabotageaktiviteter.

Campaign for Uyghurs, en grupp uiguriska separatister i exil, är en gren av World Uyghur Congress (WUC), en ultranationalistisk organisation, och dess uppdrag är att undergräva Kina och upprätta en nationalstat ”Östturkestan”.

Den 4 juni 2019 utnyttjade NED det 30:e året sedan den politiska omstörningen 1989 för att ge 2019 års demokratipris till Tibet Action Institute (TAI), WUC och ChinaAid, organisationer som strävar efter oberoende av Tibet och Xinjiang eller relaterade till ETIM och ”demokratirörelser”.

2. Sedan 2004 har NED hållit Lipset Lecture Series årligen i USA och Kanada och publicerat föreläsningen i sin Journal of Democracy. Medan de flesta av föreläsarna är välkända politiska forskare, är föreläsningarna starkt ideologiska. Till exempel hade föreläsningen 2020 titeln ”Totalitarianism’s Long Dark Shadow over China” som hölls av den amerikanske statsvetaren Pei Minxin.

3. NED ger bidrag till Egyptian Democratic Academy, en icke-statlig organisation, för ideologisk infiltration i Egypten. I juni 2011 erkände USA:s dåvarande ambassadör i Egypten Anne Patterson att hennes land hade spenderat inte mindre än 40 miljoner amerikanska dollar för att ”främja demokrati” i Egypten sedan februari 2011.

4. I oktober 2013 fick National Democratic Institute (NDI), en av NED:s kärnanslagstagare, över 300 000 US-dollar från NED för att ”förbättra kommunikationsförmågan hos politiska aktivister i Venezuela”.

Före Venezuelas lokala val i december 2013 var NDI värd för ett seminarium utanför Venezuela för att ge ”expertråd” om användningen av teknik och sociala medier för att nå ut och engagera medborgarna. Dessutom skapade NED en virtuell verktygslåda, som erbjuder ”anpassade onlinekurser för kapacitetsbyggande i en rad frågor som rör politisk innovation”, som fortfarande är aktiv idag. Dessa åtgärder hade en inverkan på Venezuelas parlamentsval 2015: The Democratic Unity Roundtable, oppositionskoalitionen, gjorde anspråk på en historisk majoritet i nationalförsamlingen.

5. I slutet av 2016 sponsrade NED Edward Leung och Ray Wong, separatister som strävade efter ”Hong Kongs självständighet”, för att studera vid Harvard respektive Oxford. 2017 deltog Johnson Yeung, tidigare sammankallande av Civil Human Rights Front, en organisation som försöker destabilisera Hongkong, i ett NED-besöksprogram, där han pratade med medborgargrupper och demonstranter från Sydamerika, Östeuropa och Mellanöstern, och lärde sig av deras erfarenheter av demokratiska och sociala rörelser.

6. I flera år har NED finansierat den interetniska interreligiösa ledarskapskonferensen, som har hållits 15 gånger från och med november 2020. Många deltagare är medlemmar i separatistgrupper som strävar efter oberoende av Tibet, Xinjiang, Inre Mongoliet, Hongkong och Taiwan eller med Falun Gong. I ett huvudtal vid den 13:e konferensen i december 2018, hävdade dåvarande NED-presidenten Carl Gershman att ”Kina idag utgör det största hotet mot demokratin i världen” och ropade för att ”stödja utvecklingen av demokrati” i Kina.

7. Den 3 juni 2019 stod NED värd för en konferens med temat ”Kinas repressionsmodell”, som hävdade att Kinas modell urholkar det västerländska demokratiska systemet genom en ny generation av teknologi.

8. Från 27 till 30 mars 2022 ledde nuvarande NED:s vd och koncernchef Damon Wilson en delegation till Taiwan och meddelade under en presskonferens att NED skulle vara värd för World Movement for Democracys 11:e globala församling tillsammans med Taiwan Foundation for Democracy i oktober 2022 i Taipei och gav stöd till ”Taiwans självständighet”-styrkor under demokratins förklädnad.

9. NED ger regelbundet bidrag till ”medborgerliga rättighetsorganisationer” för att finansiera akademiska seminarier och utbildningar.

Detaljerade NED-anslag till Tibet och Xinjiang 2020 visade att grupper som Tibetan Youth Association och WUC, organisationer som strävar efter Tibets och Xinjiangs oberoende, hade fått finansiering från NED för workshops, som gav ett forum för tibetaner i exil och ”Tibets självständighet” separatister i Kina, och för kapacitetsuppbyggande utbildning för unga uigurer för att sprida en berättelse om ”uigurisk kris” i lokala samhällen.

10. NED har länge tillhandahållit medel för utbildning av ”politiskt aktiva” sudanesiska ungdomar. År 2020 mottog det regionala centret för utbildning och utveckling av det civila samhället (RCDCS) demokratipriset för att ha utbildat hundratals unga människor över hela Sudan om ”demokrati” och aktivism.

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202205/t20220507_10683090.html