Kapplöpningen att bryta Ryssland-Kina-alliansen

Politik utrikes

Det finns fortfarande ett fönster öppet för väst att vakna upp och inse det totala misslyckandet av den unipolära modellen för imperialistiskt styre innan punkten utan återvändo har passerat.

Huruvida den moraliska lämpligheten att utföra denna övning i ödmjukhet fortfarande existerar eller inte återstår att se.

Matthew Ehret: Det har blivit vanligt bland västerländska medier att måla upp dagens Ryssland-Kina-allians som en fråga om antingen momentär bekvämlighet eller som ett ansträngt partnerskap mellan två konkurrerande auktoritära regimer med globala imperialistiska ambitioner.

Om man bara tittar på fakta som de är utan filter från ”experter” som talar om för oss hur vi ska tolka verkligheten, blir det extremt tydligt att dessa cyniska bedömningar som målats upp av geopolitiska opinionsbildare inte gör mycket mer än att försöka analysera situationen genom sina egna linser.

Det är inte så att dessa analytiker nödvändigtvis inte bryr sig om sanningen (även om fler än ett fåtal inte gör det), men på grund av deras grundläggande syn på världen kan deras begränsade sinnen inte överväga ett system organiserat på parametrar som inte bygger på dominans.

På grund av denna intellektuella blindhet, även bland många intelligenta experter inom det alternativa mediasamhället, kommer jag att ta tillfället i akt att kort bedöma några av nyckelelementen i båda operationerna som har satts in för att förstöra både Ryssland och Kina.

Vi kommer att börja med att titta på färgrevolutionär taktik, följt av Gladio Stay behinds, militär inringning, biokrigföring och slutligen användningen av Femte kolonnare.

Färg revolutionär taktik.

Under de senaste decennierna har både Ryssland och Kina kämpat mot tvångsmässiga ansträngningar för att dela upp och destabilisera deras respektive regeringar med hjälp av ”demokratifrämjande/anti-korruption”-organisationer knutna till västerländsk intelligensia. Dessa har lyckligtvis misslyckats med att balkanisera dem. Resultatet av balkanisering kan man se i det tragiska fallet Jugoslavien.

Den bortgångne geopolitiska gurun Zbigniew Brzezinski skrev passionerat om sin vision av ett uppdelat Ryssland i sitt Stora schackbrädet år 1997 där han skrev: ”Ett löst förbundet Ryssland – sammansatt av ett europeiskt Ryssland, en Sibirisk republik och en Fjärran Östern-republiken – skulle få det lättare att odla närmare

ekonomiska regleringar med Europa, med de nya staterna i Centralasien och med Östasien, vilket därigenom skulle påskynda Rysslands egen utveckling.”

Under årens lopp har västerländskt finansierade rörelser i Kina uppstått som öppet kräver att dela upp Kina i inte mindre än fem etno-nationalistiska mikrostater som kallas Östturkestan, Fristaten Tibet, Kanton och Manchuriet.

Mångmiljardären Guo Wengui (aka: Miles Guo), som nu verkar från New York, har gått så långt som att etablera en internationell upprorsorganisation kallad ’The New Federal State of China’ med en skinande ny flagga och en konstitution vilket utan tvekan kommer att hända vilken dag som helst enligt Guos vilda fantasi.

Ledarna för båda nationerna har tydligt identifierat färgrevolutionär taktik som en aktiv form av asymmetrisk krigföring vilket har lett till att båda staterna förbjuder ett brett spektrum av västfinansierade icke-statliga organisationer (eller om de tillåts existera inom deras territorier tvingas de registrera sig som utländska agenter).

Medan George Soros, som finansierar färgrevolutioner, förbjöds i Kina år 1989, tog Ryssland längre tid på sig innan de hade styrkan och självförtroendet att förbjuda den ekonomiska mördarens Open Society-operationer. Det inträffade tillslut år 2015.

Gladio-typ Stay-behinds.

Den asymmetriska verktygslådan för krigföring stannar inte vid färgrevolutionär taktik, utan förlitar sig också på nätverk av provokatörer och extremister.

Detta hittar ofta sina rötter i faktumet att våldsamma krigsförbrytare inte bestraffades i kölvattnet av andra världskriget. Andra och tredje generationens fascistiska efterföljare införlivades i västerländsk underrättelsetjänst under Natos roder efter andra världskriget. Det är fortfarande en av den moderna tidens mest obekväma och farliga hemligheter.

Beväpnade ideologiska grupper som noggrant preparerats av angloamerikansk underrättelsetjänst sedan andra världskriget och som fortsatte att glorifiera nazistiska kollaboratörer som stora hjältar spelade en stor roll både under det kalla kriget och även under dagens banderitfyllda tidsålder med nynazistiska bataljoner som tvångsmässigt drivs till att genomföra attacker mot Ryssland som deras andliga förfäder gjorde under andra världskriget.

Detta problem är inte isolerat till Östeuropa, utan kvarstår i Kinas egen bakgård där den amerikanska militärkolonin Japan fortfarande har en stark tradition av att behandla fascistiska krigsförbrytare från andra världskriget som hjältar (till Kinas förtret).

Ett av de största partierna som upptar 30% av de japanska parlamentsplatserna (och leds av före detta premiärminister Shinzo Abe) är partiet Nippon Kaigi som öppet hävdar att ”Japan bör applåderas för att ha befriat stora delar av Ostasien” under andra världskriget.

Trots många antifascistiska impulser i Japan som försöker upprätthålla fredlig samexistens med sina eurasiska grannar, går Nippon Kaigi så långt som att förneka att Japan begick några grymheter mot kineserna under andra världskriget samtidigt som de försökte upprätthålla tesen att Japan stod på rättvisans sida genom att arbeta med Hitler.

Tänk på att detta också är samma koloni (som nu är värd för över 50 000 amerikanska soldater) som såg förre premiärministern Shinzo Abe offentligt uppmana till att skaffa USA-ägda kärnvapen för att försvara sig mot Kina en vecka efter att Zelenskij gjorde samma uppmaning å Ukrainas vägnar i München den 19 februari.

Fullspektrumdominans: Atlanten, Arktis och Stilla havet

Liksom Ryssland, som har sett fullspektrumdominans svepa runt sig under loppet av mer än 20 år, har Kina också tittat på pågående ansträngningar för att skapa ett ”NATO of the Pacific” kallat The Quad på sin bakgård.

Denna giftiga idé har försvarats av Nato-anslutna tankesmedjor som Atlantic Council och CFR i flera år och växer direkt ur Obamas 2012 Asia Pivot-strategi som såg en bred utvidgning av missilsystem, treuddbärande ubåtar, militärbaser och ansträngningar för att påtvinga länder i Stillahavsområdet USA-kontrollerade regeringar som är fientliga mot Kina.

ABM-aspekten (anti-ballistic missile) av detta program (som experter är överens om lätt kan omvandlas från ”defensiv” till ”offensiv”) återspeglas i THAAD-missilsystemet som redan är stationerat i Sydkorea och som för närvarande är värd för över 28 000 amerikanska soldater.

Nominellt motiverar det sin existens genom att de ska stoppa det nordkoreanska hotet. Verkligheten är att detta system alltid har varit riktat mot Kina.

Analytikern Michael Klare beskrev 762 miljarder dollar National Defense Authorization Act från 2022 som fick nästan totalt politiskt stöd:

”Det gigantiska försvarsförslaget från 2022 – som antogs med överväldigande stöd från båda parter – ger en detaljerad plan för att omge Kina med ett potentiellt kvävande nätverk av amerikanska baser, militära styrkor och allt mer militariserade partnerstater.

Målet är att göra det möjligt för Washington att barrikadera landets militär inom sitt eget territorium och potentiellt lamslå dess ekonomi i framtida kriser.

För Kinas ledare, som säkerligen inte kan tolerera att bli inringade på ett sådant sätt, är det en öppen inbjudan att … ja, det är ingen idé att inte vara rakt på sak… kämpa sig ut ur fångenskapen.”

Taiwan som ”Stilla havets Ukraina” .

Uppenbarligen i hela den här röran agerar Taiwan (som har varit en angloamerikansk leksak sedan år 1949) för närvarande som ”Stillehavets Ukraina” med många ledande agenter verksamma i hela regeringen som öppet uppmanar USA:s militära försvar av Kinas autonoma provins från ”onda kommunistiska” fastlandsbor.

Biden själv har lovat att Taiwan kan ”räkna med USA:s stöd” om en invasion skulle bryta ut när som helst. Dessa stödjande ord backades upp med en affär på 750 miljoner dollar för att tillhandahålla ett militärsystem med Howitzer till Taiwan i augusti 2021, en affär på 100 miljoner dollar för att leverera och uppgradera Taiwans patriotmissilsystem den 8 februari 2022 och ytterligare ett missilavtal med 95 miljoner dollar den 6 april, 2022.

Efter den andra av dessa tre affärer lät det taiwanesiska utrikesdepartementet som om det försökte överträffa Zelensky och sa:

”Inför Kinas fortsatta militära expansion och provokativa handlingar kommer vårt land att upprätthålla sin nationella säkerhet med ett solidt försvar och fortsätta att fördjupa det nära säkerhetspartnerskapet mellan Taiwan och USA.”

Kinas oro över den enorma expansionen av USA:s ansträngningar att förvandla Taiwan till ett StillahavsUkraina (inklusive en fördubbling av militära tjänstemän i USA:s ambassadområde under det senaste året) är mycket verklig.

Biokrigföring under 2000-talet.

Sedan finns det den allvarliga frågan om Pentagons infrastruktur för biovapen som har visat en funktion för etnisk inriktning som beskrivs i september 2000 PNAC-manifestet ”Rebuilding Americas Defenses”.

I detta benhårda neokoniska manifest uttalade dess författare att under 2000-talet ”kommer strid sannolikt att äga rum i nya dimensioner: i rymden, cyberrymden och kanske mikrobervärlden … avancerade former av biologisk krigföring som kan ”inrikta sig på” specifika genotyper kan förvandla biologisk krigföring från terrorns rike till ett politiskt användbart verktyg”.

Idag är över 320 Pentagon-drivna biolaboratorier utspridda strategiskt runt om i världen med ett mycket aktivt program med titeln ”Jupitr” och ”Centaur” i Sydkorea.

Detta senare program har orsakat stor oro för både kineser och många koreaner sedan Obama lanserade programmet år 2010 med en verkställande order som sa ”ett robust och produktivt vetenskapligt företag som använder biologiska utvalda medel och toxiner är avgörande för nationell säkerhet.”

Det här var samma team som gav oss Obama-Lugar-partnerskapet som etablerade en stor biolaboratorieinfrastruktur i Georgien medan Obama fortfarande bara var en vanlig Soros-kontrollerad senator med presidentambitioner.

Arbete med några av de dödligaste toxiner i världen har utförts inom USA-drivna biolaboratorier som inkluderar arbete med botulinum, ricin, stafylokocker, mjältbrand, pest och mer.

År 2015 ertappades den amerikanska militären med att olagligt skicka prover av levande mjältbrand via FedEx till det amerikanska laboratoriet vid flygbasen Oran 70 km söder om Seoul, vilket resulterade i civila protester över hela landet.

Japans mörka förflutna förs åter in i historien, när Finian Cunninghams nyligen genomförda Strategic Culture Foundation-studie om ursprunget till USA:s absorption av den folkmordsdrabbade ”Unit 731″ under kontroll av Shiro Ishii. Cunningham skrev:

” Ishiis enhet 731 beräknas ha orsakat upp till 500 000 dödsfall under kriget från användningen av biologisk krigföring genom att släppa patogener från flygplan på kinesiska städer i provinserna Hunan och Zhejiang. Enheten genomförde också djävulska tvångsexperiment på kinesiska och ryska krigsfångar för att studera epidemiologin för sjukdomar och vacciner. Fångar infekterades med patogener och utsattes för fruktansvärda plågsamma dödsfall…

Shiro Ishii och hans kriminella nätverk ställdes aldrig inför rätta efter kriget trots allvarliga sovjetiska förfrågningar. Istället gav amerikanerna som ockuperade Japan fastlandet honom och hans team av läkare immunitet från åtal i utbyte mot exklusiv tillgång till biologiska och kemiska krigföringsexperiment.

Pentagon gav sina experter från Fort Detrick, Maryland, i uppdrag att utnyttja den japanska mängden data.”

Denna lista skulle inte vara komplett utan den sista tungt vägande …

Femte kolonnare i Ryssland och Kina.

Ledare för båda nationerna har kämpat i åratal med World Economic Forums femte kolonnare som Anatoly Chubais i Ryssland och WEF-förvaltaren Jack Ma (och mer än några andra Shanghai Clique-anslutna teknokrater och miljardärer) både i och utanför Kina.

Några iakttagelser av det utländska inflytanden som fortfarande utövar relevant inflytande inom Kina via Shanghai som en grogrund för internationell finans. Emanuel Pastreich skrev:

”Shanghai är fullt av globala finansiella intressen, med huvudkontor (eller förvisso den stora filialen) för alla stora multinationella investeringsbanker och multinationella företag belägna där. Deras inverkan på den kinesiska ekonomin är fortfarande enorm.

Shanghai har en historia på över hundra år som ett centrum för globalt kapital med en parasitisk relation till resten av nationen. Det var trots allt Shanghai som erbjöd extraterritorialitet (undantag från lokala lagar) till medborgare från imperiets makter fram till 1940-talet.”

Som tur är, sedan utdrivningen av Soros, har många av de värsta delarna av Kinas djupa stat gradvis renats bort i skurar med början år 1989, sedan år 1997, och den största robusta utrensningen som påbörjades år 2012 och fortsätter till denna dag.

Några av de största agenterna som rensades ut av Xis tillslag mot korruption inkluderar Ma Jian (tidigare biträdande direktör för Kinas nationella säkerhetsbyrå), Zhang Yue (tidigare juridiska sekreterare i Hebei), Bo Zilai (tidigare kommunistpartiets sekreterare i Chonqing), Xu Caihou (Vice ordförande för Kinas militärkommission) och miljardären Pony Ma (för att bara nämna några).

Det har förekommit en uppenbar sammandrabbning mellan dessa förrädiska krafter och genuina patrioter i båda nationerna som är engagerade i sina folks överlevnad i opposition till det religiösa engagemanget för avfolkning, kulturell utslätning och global förslavning.

Mer än bara överlevnad.

Ryssland och Kinas engagemang för överlevnad och samarbete går långt utöver utilitaristiska angelägenheter som beskrivs i deras 4:e februari gemensamma uttalande för Cooperation Entering a New Era som krävde ytterligare integration av EAEU och BRI, harmonisering av militär underrättelsetjänst under det växande SCO och bredare internationell integration av det multipolära systemet.
Bland dess många viktiga punkter löd uttalandet:

”Parterna försöker främja sitt arbete för att koppla samman utvecklingsplanerna för den eurasiska ekonomiska unionen [EAEU] och Belt and Road-initiativet i syfte att intensifiera det praktiska samarbetet mellan EAEU och Kina på olika områden och främja större sammanlänkning mellan Asien Stillahavs- och eurasienregionerna.

Parterna bekräftar sitt fokus på att bygga det större eurasiska partnerskapet parallellt och i samordning med bält och vägbygget för att främja utvecklingen av regionala föreningar samt bilaterala och multilaterala integrationsprocesser till förmån för folken på den eurasiska kontinenten.”

Det finns fortfarande ett fönster öppet för väst att vakna upp och inse det totala misslyckandet av den unipolära modellen för imperialistiskt styre innan punkten utan återvändo har passerat.

Huruvida den moraliska lämpligheten att utföra denna övning i ödmjukhet fortfarande existerar eller inte återstår att se.

Matthew Ehret är chefredaktör för Canadian Patriot Review och Senior Fellow vid American University i Moskva. Han är författare till bokserien ”Untold History of Canada” och trilogin Clash of the Two Americas. 2019 var han med och grundade den Montreal-baserade Rising Tide Foundation. Referenser till texten hittar du här.

Vidare läsning

Operation Gladio: Stay behind och förklaring på vad Stay behind är, hur det skapades och med vilket syfte. Även hur detta hänger samman med Nato och dagens situation.

UKRAINA BIOLABS – 6. DTRA-DOSSIER om bakteriologiska vapen och Ryssland-USA-avtalet. Putin förrådd av Obama och Pentagon i Kiev och Tbilisi.

Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development.