Varför är USA så ologiskt aggressiva mot Kina?

Politik utrikes

Skillnaden i samhällssystem förklarar konflikten mellan de två stormakterna.

Vem styr USA och vem styr Kina? Var finns den verkliga makten? Svaret kommer att belysa den geopolitiska rivaliteten och varför USA attackerar Kina så aggressivt sedan Kina blivit ekonomiskt starka och inflytelserika.

Tabellen nedan sammanfattar allt:

Maktstrukturskillnad: USA i jämförelse med Kina

I USA och även här i Sverige kontrollerar banker och stora företag regeringen. I Kina är det tvärtom.

Om du ifrågasätter att detta är fallet i Sverige, kom ihåg att Wallenberg var med på Sveriges och Finlands toppmöte om Natomedlemskap och titta på bilder från Sveriges besök i andra länder, så ser du Wallenberg på de allra flesta bilder, till och med när Sverige besökte USA under Trump.

Ett framgångsrikt kinesiskt system hotar alltså korporatismen i väst. Finansmaffian i Amerika vill inte att deras medborgare och resten av världen ska få ”fel tankar” och dra slutsatser som hotar den nuvarande ordningen i väst, där de kan styra i bakgrunden och helatiden öka sin makt.

Därav den närmast häpnadsväckande dagliga ritualen av Orwells ”Two Minutes of Hate” från det amerikanska etablissemanget mot Kina. Och, naturligtvis, desperationen att trycka ner Kina.

Förstå maktstrukturen i de två systemen och du förstår konflikten.

Falsk demokrati och värdelösa val.

Detta illustrerar också varför demokrati och val är värdelösa västvärlden.

Folket kan bara byta regeringen, som är längst ner i maktpyramiden.

Illusionen av fritt val i västvärlden demonstreras i memes nedan.

Vänster eller höger, du leds likaväl till slakteriet.

Demokrater och republikaner är som Pepsi och Coca Cola – du får ändå samma typ II diabetes av båda.

Med tanke på att finansmaffian och stora företag är högst upp i maktstrukturen i västvärlden är det värt att fundera över hur det påverkar vår samhällsstruktur att det inte finns någon ”demokrati” i företag, det sanna epicentrum av makt och rikedom.

Den västerländska propagandan har en fetisch om demokrati, förutom när det kommer till sina egna mäktiga institutioner.

Företag är auktoritära, autokratiska och strukturer från toppen neråt.

Till exempel finns det inga val i företag; allmänheten eller anställda får inte rösta på VD:ar eller ens chefer. Det finns inte heller någon yttrandefrihet i företag. Västerländska företag är i sig själva en reflektion av de 1% jämfört med 99% när det gäller välstånd.

Om du någonsin arbetat i ett stort företag i västvärlden, fundera över om det inte är exakt så västerländsk media porträtterar Nordkorea! Alla i en företagsvärld böjer nacke för de högre upp, upprepar företagets diskussionspunkter (propaganda) som en sekt och klappar händerna när de mest idiotiska idéerna presenteras från toppen.

Börsnoterade företag i västvärlden och startups finansieras av riskkapital – av samma intressegrupp, som närmast får betecknas som en finansmaffia. De opererar nämligen på samma sätt som en maffia. Detta görs genom bland annat aktier och styrelserna.

Detta system sträcker sig till de flesta länder i världen, särskilt USAs ”allierade” som Europa, Japan och Sydkorea.

Sammanfattningsvis är väst ett system av autokratiska företag.

Det är därför amerikanska politiker och västvärldens regimstyrda media delar upp världen i ”demokrati” kontra ”autokrati” – hyckleriets absoluta höjdpunkt.

Styrkor och svagheter

Det är ingen tvekan om att båda systemen har styrkor och svagheter.

I ett (bedrägligt) decentraliserat system i väst, förblir finansmaffian på toppen stabil, eftersom det inte finns något ansvar. Om något misslyckas hittar de alltid syndabockar. De byter ut politiker, sparkar en vd eller stänger ett företag – och media försäkrar folket att allt kommer att bli bra.

Folket i väst är också maktlösa, eftersom (1) de inte ens vet vem de ska skylla på, och (2) de själva är snyggt indelade i kategorier som konservativa mot demokrater. Finansmaffian är alltså säkra och systemet är stabilt eftersom de 49,5 % tar bort de övriga 49,5 %. Detta gäller sålänge folket inte inser vilka som är de verkliga orsakerna till allt elände, slutar upp med att träta om detaljfrågor och enas mot finansmaffian i den enda avgörande frågan – folkets grundläggande intresse framför finansmaffians makt.

Svagheten här är att systemet är för smart. Västvärldens korporatism där USA förstås är mest utmärkande är ett Frankenstein-monster av kapitalism. Som en parasit som slukar värddjuret. När värden dör dör parasiten också.

I Kina är partiet (CPC) allsmäktigt och ansvarigt.

Kinesisk härskande klass har ansvaret att leverera när det gäller ekonomi, jobb, välstånd, stabilitet, välbefinnande och så vidare. Eftersom makten är koncentrerad och uppenbar, har eliten inte mycket utrymme att manövrera i termer av en kris – förutom att hoppas att folket är lojala och förstående. Således har kommunistpartiet ansvaret – det finns ingen annan att skylla på.

Givetvis har finansmaffian i Kina infiltrerat även maktstrukturerna i Kina, eftersom finansmaffian opererar i samtliga länder i världen – och inte har lojalitet till något land, men det går att identifiera vilka som inte agerar för folkets intressen och sparka ut dem, vilket är omöjligt i väst utan att krascha hela det finansiella systemet, som är grunden för deras makt.

Det går att ha många åsikter om hur saker sköts i Kina, och det finns förstås många områden i deras samhällssystem som västvärldens folk inte alls gynnas av att ta efter. Det är inte heller syftet med denna artikel att skönmåla det Kinesiska systemet.

Styrkan med det kinesiska systemet är effektiviteten att planera helheten på kort och lång sikt och få saker att hända. Om teknokraterna är smarta, om partiledarna är kloka och om människor är samarbetsvilliga, fortsätter detta system att lyckas.

”Tre saker kan inte gömmas länge: solen, månen och sanningen”-Buddha.

Titta på den kumulativa BNP-tillväxten under de senaste trettio åren – från 1991 till 2021. De två länder som presterade bäst var Kina och Vietnam – båda kommunistiska. Samtidigt växte länder med västerländsk ”finansierad” kapitalism ungefär 20-100 gånger långsammare än Kina.

Den kapitalistiska hjärnan i västvärlden kan inte hantera detta. Sanningen är att Kinas framgång beror på ett hybridsystem som har tagit de bästa egenskaperna av kapitalism, socialism, konfucianism och pragmatism.

Att plocka ut delar ur samhällssystem som gynnar folket skulle till exempel i väst innebära att personrösta på samtliga ansvariga inom nödvändiga samhällsviktiga funktioner som dessa sedan inför folket är 100 % ansvariga inför, och att dessa skulle kunna röstas bort enskilt genom säkra folkomröstningar närhelst folket är missnöjda med dennes prestation. Dvs ett helt nytt system utan regering där ansvariga inom olika samhällsområden, sålänge de levererar för folkets bästa, kan behålla sin position länge och därmed arbeta och planera långsiktigt.

Kineser kan tänka i gråzoner, medan väst lever i en bubbla av reduktionistiska och absolutistiska paroller. Således kan det kollektiva västvärlden inte fixa sitt system, än mindre erkänna sina brister.

Istället är det enda alternativet att ta ner sin konkurrent.