Yttrandefrihetsombudsmannen låter de utsatta tala. Utan yttrandefriheten stjäl de också våra tankar.

Yttrandefrihet

Den 18 januari höll Yttrandefrihetsombudsmannen (YO) sitt första seminarie om yttrandefrihet. Seminariet inleddes med att YOs ordförande Ola Bengtsson höll en inledning.

Ola Bengtsson berättade om sin bakgrund. Han berättade att föreningen är skapad för att slå vakt om yttrandefriheten och poängterar att om man stjäl vår yttrandefrihet så stjäl man också våra tankar. Ni kan se anförandet här.

Ola Bengtsson blev anklagad för att vara högernationalist och har blivit allmänt brunsmetad. Detta med anledning av att YO offentliggjorde seminariet den 18 januari. Jag har skrev en artikel om det den 5 januari.

Sedan höll Kjell Böhlin sitt anförande. Han berättade om hur Näthatsgranskaren (NHG) Tomas Åberg har anmält honom för att han granskat honom i egenskap av ansiktet utåt för NHG och även kommit med bevis som han har offentligt påpekat på Twitter när Åberg farit med osanning med olika uttalanden just i hans roll som NHG ansikte utåt. Till exempel har Åberg sagt att han tvingades flytta för att han i egenskap av NHG ansikte utåt blivit hotad. Böhlin beskriver hur han tog reda på och dokumenterade att Åberg inte alls tvingats flytta på grund av hot i egenskap av NHG utan att han blev utslängd av sin fd för att hon hittat en annan. Böhlin gav flera exempel på sådant i sitt anförande, som du kan se här.

Därefter höll Åsa Westerberg sitt anförande. Hon berättar en skrämmande historia om polisbrutalitet. Med tanke på att det är åsiktsbrott det handlar om är det svårt att förstå brutaliteten. Du kan se anförandet här.

Tidigare artiklar om Yttrandefrihetsombudsmannen:

28 oktober – YO väljer byrån Etablissemanget – byrån som har ”fel” värdegrund. Länk här.

6 november – YO har startat. En rapport från öppningsevenmanget. Länk här.

12 januari – Information om seminariet 18 januari och en kort presentation av talarna. Länk här.