Demokraterna planerar övergrepp på demokratin. I SVT som kallat Bilden ”vår vän” råder… tystnad.

Politik utrikes

Mons Krabbe: Om ett planerat övergrepp på demokratin!

Vi hörde många upprörda röster i vårt land om de förändringar som Polens ledande parti PiS gjorde gällande tillsättandet av domare. Demokratin var i fara, sades det….bara för att man införde ett system som egentligen liknade vårt eget mer än något annat.

Men nu när den presidentkandidat som SVT kallar för ”vår vän”, demokraternas Biden, planerar att förändra HD på så vis att han trampar på etablerad praxis och faktiskt också demokratin, då råder……tystnad!

Systemet där den sittande presidenten utser domare till de vakanser som uppstår under dennas tid i Vita Huset, syftar givetvis till att se till att det blir en rimlig balans mellan höger och vänster bland amerikanska HD:s 9 domare. Nu när Trump har fått/ska få utse 3 stycken så kommer det väga över till de konservativas fördel (hemska tanke), men denna anomali är en del av spelets regler.

Det går inte att komma ifrån att slumpen kan spela in så här och det är som sagt något som man måste acceptera. De vänsterliberala har länge dominerat HD, men nu ser det ut att bli de konservativas vilja som får råda, en tid framöver.

Tydligen är dock vänsterliberalerna som backar Biden inte villiga att acceptera detta utfall, då han nu uppenbarligen planerar att ”packa domstolen”, det vill säga; utse ytterligare ett antal nya domare om han blir vald.

Det synes bara vara intressant att följa spelets regler om utfallet gynnar den egna sidan. Samtidigt ser man tydligen inte hyckleriet i detta förslag, då man ska kontra Trumps tre utnämningar, enligt praxis, med kanske så mycket som ett halvt dussin egna ledamöter i brott mot praxis.

På vilket sätt ger detta inte en sittande president ett orimligt stort inflytande över rättsväsendet? Ett mönster av dubbelmoral börjar framträda här!

Saken är den att om Biden vinner och genomför detta, som han vägrar ge definitiva svar till väljarna om, så är maktdelningen mellan de tre delarna av statsmakten hotad, ja rent av förstörd.

Det historiska exempel som Biden lutar sig mot, är FDR:s i kongressen nedröstade förslag att packa HD med sex nya ledamöter, i syfte att kunna genomdriva ”the New Deal”. Trots att förslaget sköts ner så började balansen ändå förändras med anledning av naturliga orsaker, och under hans långa tid vid makten så kom han att utse hela sju av de nio platserna i HD. Men det är väl ok, antar jag, för han var ju demokrat och inte en ”ond republikan”.

Anmärkningsvärt i allt detta är som sagt ändå att medan Sveriges hejarklacksmedia inte har nog att säga om hur Trump ”nedmonterar ” demokratin, så förblir man nästan fullständigt tysta när det gäller detta planerade övergrepp på densamma!

Mons Krabbe är samhällsdebattör och utrikespolitisk talesperson för Medborgerlig samling. Du hittar hans facebooksida här.

2 thoughts on “Demokraterna planerar övergrepp på demokratin. I SVT som kallat Bilden ”vår vän” råder… tystnad.

  1. Har du helt glömt alla gånger uttryckt sin beundran för diverse diktatoriska ledare? Har du glömt uttalanden som tex att han och Kim Jong Un ”fell in love”? Skillnaden på Trump är att inte tror på demokrati, medan Biden gör det. Vari ligger hyckleriet?

    1. Om du ser på resultatet, vad Trump har åstadkommit, så finns det inte minsta tillstymmelse till icke demokratiskt agerande. Du skriver om uttalanden, här handlar det om verkligt agerande. Att utöka antalet HD-domare för att få majoritet i HD är ett klart icke demokratiskt beteende. HD-domare byts enligt konstitutionen ut när en HD-domare avlider eller avgår.

Comments are closed.