EU vägrar ge Storbritannien ett Kanadaliknande handelsavtal. Troligen blir det nu en No-Deal Brexit

EU Politik utrikes

Efter 45 år av medlemskap där Storbritannien har varit deras näst största finansiella bidragsgivare vill EU inte ge Storbritannien ett normalt Kanadaliknande handelsavtal. Om inte EU ändrar sin inställning och visar god vilja lämnar Storbritannien utan handelsavtal.

Premiärministern säger att Storbritannien nu kommer att göra sig redo att lämna EU:s inre marknad och tullunion i slutet av året utan ett avtal på plats.

Han säger att EU vägrat att förhandla på allvar de senaste månaderna, men han höll dörren öppen för ytterligare samtal. Han säger att han alltid är villig att höra från EU om de kommer tillbaka med ”en grundläggande förändring av tillvägagångssätt.”

Den brittiska ekonomin är större än 18 EU-länder tillsammans

Brittarna har rykte om att vara blygsamma. På många sätt är detta en beundransvärd kvalitet.

I tider som dessa är det dock värt att ge några grundläggande fakta för att sätta den brittiska regeringens svar till EU idag i sitt rätta sammanhang. Storbritannien är en stor aktör på världsscenen, rankad 6 i världen när det gäller BNP.

För EU är Storbritannien också en viktig handelspartner, liksom de är en effektiv garant för Europas försvar på grund av sin militära styrka, medlemskap i Five Eyes-nätverket och permanenta medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

Enligt den officiella ONS-datan har EU27 tjänat 539,2 miljarder pund under det senaste decenniet genom handel med varor och tjänster med Storbritannien.

När det gäller Storbritanniens handel med resten av världen uppgick Storbritanniens överskott till 285,7 miljarder pund under det senaste decenniet.

Storbritanniens underskott med EU är 18 gånger sämre än för 10 år sedan. Storbritanniens överskott med resten av världen har vuxit 150 gånger de senaste 10 åren.

Förra månaden satte Boris Johnson en tidsfrist till den 15 oktober för att en överenskommelse skulle träffas – eller vara klart inom synhåll – och sa att det inte skulle vara någon mening att fortsätta samtalen efter denna vecka utan tillräckliga framsteg.

Hur ska Johnsons uttalande tolkas?

Storbritanniens tjänstemän vill att budskapet ska vara att samtalen om handelssamtal nu är stängda. Men deras EU-motsvarigheter meddelar att de förväntar sig att vara tillbaka i London på måndag som om ingenting har hänt. Verkligheten finns någonstans däremellan.

De två huvudförhandlarna, David Frost och Michel Barnier kommer att prata med varandra på fredag eftermiddag och utarbeta en plan. Hur de sedan går vidare beror troligtvis på om EU håller med om att de måste kompromissa och börja arbeta med själva lagtexten.

I nuläget har inte den brittiska sidan gått med på några nya förhandlingar. Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa efter toppmötet med EU-ledarna i Bryssel att EU ”också måste vara redo att kompromissa.”
Förhandlare från EU reser till London nästa vecka för att ”intensifiera” sina diskussioner med Storbritannien, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i en tweet.

Utrikesminister Dominic Raab säger att Storbritannien är ”besviken och förvånad” över att EU har urvattnat sitt åtagande att intensifiera handelsförhandlingarna. Om det ska bli ett avtal, sade han, ”beror på motparten.”
”Vi har fått höra att det är Storbritannien som ska gör alla kompromisser de senaste dagarna,” sa Raab till Sky News på fredagen. ”Det kan inte vara rätt i en förhandling, så vi är förvånade över det, men premiärministern kommer att säga mer om detta senare i dag.”

Ändå är de två sidorna nära ett avtal, säger han, med bara två frågor – fiske och så kallade ”lika villkor” kvar att lösa. ”Med god vilja på båda sidor kan vi komma dit”, säger Raab.

”Eftersom vi bara har tio veckor kvar till slutet av övergångsperioden den 1 januari måste jag göra en bedömning om det troliga resultatet och göra oss alla redo”, säger Boris Johnson.

”Och med tanke på att de vägrat förhandla på allvar under större delen av de senaste månaderna, och med tanke på att detta toppmöte uttryckligen utesluter ett avtal liknande det Kanadadensiska, har jag kommit fram till att vi borde göra oss redo för den 1 januari med en lösning likt Australien baserat på enkla principer för global frihandel.”

Vad skulle en Brexit på australiensiskt vis innebära?

En australisk Brexit är i huvudsak en omgjord ”no deal” Brexit. Företag handlar på villkor som fastställts av Världshandelsorganisationen på de flesta områden, med tullar på varor och en överenskommelse om processerna för att minska vissa regleringshinder.

Den 7 september sa Premiärminister Johnson:

”Det måste finnas ett avtal med våra europeiska vänner vid Europeiska rådets möte den 15 oktober … Om vi inte kan komma överens då, så ser jag inte att det kommer att bli något frihandelsavtal mellan oss, och vi borde båda accepterar det och gå vidare. Vi kommer då att ha ett handelsarrangemang med EU liknande Australiens.”

Begreppet ”Brexit i australisk stil” användes också i premiärminister Boris Johnsons tal vid Greenwich i februari 2020. I talet sade Johnson: ”Valet är, poängterar jag, inte ”deal eller no-deal”… Frågan är om vi kan komma överens om ett handelsförhållande med EU som kan jämföras med Kanadas – eller mer som Australiens.”

Vilka avtal har Australien med EU?

Australien har avtal med EU relaterat till handel, men de har ännu inte ett omfattande frihandelsavtal på plats. De har förhandlat med EU sedan juli 2018.

Huvuddelen av handeln mellan EU och Australien sker för närvarande enligt Världshandelsorganisationens (WTO) regler.

Men de har andra avtal, om handel och andra frågor:

Ramavtal: nåddes 2017 (som ännu inte har ratificerats) som fastställer allmänna samarbetsprinciper inom ett brett spektrum av områden inklusive handel, utrikespolitik och säkerhet samt utvecklings- och humanitära frågor. bland andra;

° EU:s krishanteringsinsatser. Nåddes 2015 och innebär att Australien skulle kunna delta i EU:s krishanteringsoperationer.

° Passagerarnamnsregister. Nåddes 2012 och handlar om överföring av EU:s passagerarregister (PNR) till australiensiska gränsmyndigheter för att bekämpa brott och terrorism.

° Avtal om ömsesidigt erkännande. Nåddes även det 2012 och var ett uppdaterade av befintliga avtal om ömsesidigt erkännande (MRA) för bedömning av överensstämmelse, certifieringar och märkningar.

° Klassificerad information. Nåddes 2011 och möjliggör utbyte av sekretessbelagd information.

Det finns också andra avtal om bland annat fredlig användning av kärnenergi och vetenskapligt samarbete.

Australien har också många bilaterala avtal med EU-länder, såsom luftfart, där de inte har ett avtal med EU.

Kort sagt, samarbetet mellan EU och Australien sträcker sig långt utöver handel.

Vidare läsning:

EUR Lex Kananas handelsavtal med EU

Bloomberg – Boris Johnson säger att Storbritannien nu förbereder sig för No-Deal: Brexit Update

UK in a changing Europe – Vad innebär ett avtal i australiensisk stil?

Facts4EU – Deras lagar? Deras domare? Deras territorium? Våra pengar? Nej nej nej nej.