Asylrätten är ingen naturlag

Migration

Stefan Fahlander, Svenska zoner:

Asylrätten är ingen naturlag

Många försöker ge sken av att asylrätten och dess tillämpningar är någon slags naturlagar som är omöjliga att ändra. Så är inte alls fallet.

◇ För de första kan vi som nation naturligtvis säga upp, häva eller ändra alla de avtal och överenskommelser där vi på något sätt påverkas av eller åtager oss något under den så kallade asylrätten.

◇ För det andra innebär asylrätten inte en rätt för någon att beviljas asyl, utan bara en rätt till att ansöka om asyl.

Det är vi som nation som bestämmer vilka vi faktisk beviljar asyl och under vilka villkor vi gör det.

◇ För det tredje kan vi om vi vill och i korrekt ordning tar det genom vår lagstiftande församling (det vill säga Sveriges riksdag) besluta om i stort sett vilka regler som helst. Skulle vi till exempel få för oss att från och med imorgon enbart bevilja asyl till rödhåriga eskimåer kan vi mycket väl göra det.
—–
Som den så kallade asylrätten just nu tolkas och tillämpas av våra politiker och myndigheter innebär den mycket betydande skadeverkningar för vårt land. Det är skadeverkningar som kommer att ta generationer att reparera om de ens någonsin är möjligt.

Stefan Fahlander driver koncepten Svenska zoner som finns på Facebook och har en webbsida.

Hur säger man upp asylrätten?

Asylrätten grundas på FN:s flyktingkonvention. Till att börja med är vi som medlemsland i EU bundna av EU:s flyktingpolitik med en mängd direktiv, bland annat skyddsgrundsdirektivet.

Sverige är idag betydligt mer generösa än EU:s minimiregler, så vi kan till att börja med, till skillnad från vad nuvarande regering försöker slå i oss, verkligen skriva om vår egen utlänningslag så att vi endast beviljar asyl om det är tvunget. Vill vi gå längre än så, så måste vi lämna EU. Det kan vi givetvis göra om vi har en riksdagsmajoritet för det (dock två mandatperioder efter varandra varav den ena mandatperioden kan bli väldigt kort om man utlyser extraval).

Allt är alltså möjligt och genomförbart om folk röstar för det.

Tidigare artiklar om Svenska zoner:

Svenskar som vill leva efter svenska normer och värderingar måste skapa egna kluster. Sedan får vi ta det därifrån.

Det är möjligt att bo i en svensk zon. En genuin rapport direkt från verkligheten.

Resignera inte. Gillra en fälla. Sannolikt kommer grupperingarna undvika området.